Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel (székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. cg.: 13-02-050740 adószám: 10801503-2-13 képviseli: dr. Horváth Ildikó) 5 éves időtartamra a háziorvosi alapfeladatok ellátására 2020. szeptember 24. napján megkötött feladatellátási szerződést a szövetkezet megszüntetése miatt 2021. november 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó 2021. november 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon az érdi 6525/A/3, 6525/A/4, 6525/A/5 albetétek tulajdonosának változása miatt a Normaland Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint korábbi tulajdonossal, valamint

 • a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel 2020. október 12. napján,
 • az IkiDoki Betéti Társasággal 2013. április 25. napján,
 • az Ars Sanata Korlátolt Felelősségű Társasággal 2020. március 27. napján,
 • a Baby Clinic Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. december 20. napján,
 • a Neo-Ped Betéti Társasággal 2020. szeptember 29. napján,
 • a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel 2013. május 22. napján,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának biztosítására - megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződéseket.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-től 2026. november 30-ig terjedő határozott időtartamra

 • a 14. számú háziorvosi körzet háziorvosi alapfeladatainak ellátására a Praxis Pro Health Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2049 Diósd, Királyka u. 9. fióktelepe: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143. cg.:13-09-213754, adószám: 29309834-2-13, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Horváth Ildikó),
 • a 19. számú háziorvosi körzet háziorvosi alapfeladatainak ellátására a SziBel Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal(székhely: 2030 Érd, Földmunkás u. 103. cg.: 13-06-073631 adószám: 293090841, telephelye: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143., a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Szalai Ilona Gabriella).

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Praxis Pro HealthKft., és a SziBel Med Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó 2021. december 1. napjával az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon az érdi 6525/A/3, 6525/A/4, 6525/A/5 albetétek új tulajdonosával, a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143. adószám: 14165157-2-13, cg.: 13-09-117159, képviseli Szaniszlóné dr. Vass Viktória ügyvezető), valamint

 • a Praxis Pro Health Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a SziBel Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal,
 • az IkiDoki Betéti Társasággal,
 • az Ars Sanata Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a Baby Clinic Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a Neo-Ped Betéti Társasággal,
 • a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt a 2. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

5. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 4. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

207/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel (székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. cg.: 13-02-050740 adószám: 10801503-2-13 képviseli: dr. Horváth Ildikó) 5 éves időtartamra a háziorvosi alapfeladatok ellátására 2020. szeptember 24. napján megkötött feladatellátási szerződést a szövetkezet megszüntetése miatt 2021. november 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó 2021. november 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon az érdi 6525/A/3, 6525/A/4, 6525/A/5 albetétek tulajdonosának változása miatt a Normaland Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint korábbi tulajdonossal, valamint

 

 • a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel 2020. október 12. napján,
 • az IkiDoki Betéti Társasággal 2013. április 25. napján,
 • az Ars Sanata Korlátolt Felelősségű Társasággal 2020. március 27. napján,
 • a Baby Clinic Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. december 20. napján,
 • a Neo-Ped Betéti Társasággal 2020. szeptember 29. napján,
 • a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel 2013. május 22. napján,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának biztosítására - megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződéseket.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-től 2026. november 30-ig terjedő határozott időtartamra

 

 • a 14. számú háziorvosi körzet háziorvosi alapfeladatainak ellátására a Praxis Pro Health Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2049 Diósd, Királyka u. 9. fióktelepe: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143. cg.:13-09-213754, adószám: 29309834-2-13, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Horváth Ildikó),
 • a 19. számú háziorvosi körzet háziorvosi alapfeladatainak ellátására a SziBel Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal(székhely: 2030 Érd, Földmunkás u. 103. cg.: 13-06-073631 adószám: 293090841, telephelye: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143., a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Szalai Ilona Gabriella).

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Praxis Pro HealthKft., és a SziBel Med Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó 2021. december 1. napjával az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon az érdi 6525/A/3, 6525/A/4, 6525/A/5 albetétek új tulajdonosával, a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zs. út 143. adószám: 14165157-2-13, cg.: 13-09-117159, képviseli: Szaniszlóné dr. Vass Viktória ügyvezető), valamint

 

 • a Praxis Pro Health Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a SziBel Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal,
 • az IkiDoki Betéti Társasággal,
 • az Ars Sanata Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a Baby Clinic Korlátolt Felelősségű Társasággal,
 • a Neo-Ped Betéti Társasággal,
 • a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt a 2. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

 

5. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 4. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel, mint kölcsönvevővel, valamint a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint a tulajdonossal az érdi 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található rendelőre a háziorvosi feladatok ellátásának idejére megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződést a szövetkezet megszűnése miatt közös megegyezéssel 2021. november 30. napjával megszünteti.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől 2026. november 30-ig terjedő határozott időtartamra

 • a 13. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a Sziráki Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1038 Budapest, Kóborló köz 2/A,  cg.: 01-09-386074, adószám: 29300347-1-41, képviseli: dr. Sziráki Csaba, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Sziráki Csaba),
 • a 11. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a DeTaMedicalEgészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2040 Budaörs, Nefelejcs utca 19/2. adószám: 29315499-2-13, cg.: 13-09-213883, képviseli: dr. Deák Gábor, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Deák Gábor).

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Sziráki Háziorvosi Kft., és a DeTaMedical Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó az érdi 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található ingatlan tulajdonosával  a BENU Magyarország ZRt.-vel valamint a

 •  a Sziráki Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal
 • és a DeTaMedical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt az 1. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

4. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 3. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

208/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezettel, mint kölcsönvevővel, valamint a BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint a tulajdonossal az érdi 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található rendelőre a háziorvosi feladatok ellátásának idejére megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződést a szövetkezet megszűnése miatt közös megegyezéssel 2021. november 30. napjával megszünteti.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől 2026. november 30-ig terjedő határozott időtartamra

 

 • a 13. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a Sziráki Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1038 Budapest, Kóborló köz 2/A,  cg.: 01-09-386074, adószám: 29300347-1-41, képviseli: dr. Sziráki Csaba, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Sziráki Csaba),
 • a 11. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a DeTaMedical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2040 Budaörs, Nefelejcs utca 19/2. adószám: 29315499-2-13, cg.: 13-09-213883, képviseli: dr. Deák Gábor, a feladatot személyesen ellátó orvos: dr. Deák Gábor).

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Sziráki Háziorvosi Kft., és a DeTaMedical Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó az érdi 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található ingatlan tulajdonosával  a BENU Magyarország ZRt.-vel valamint a

 •  a Sziráki Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal
 • és a DeTaMedical Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt az 1. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 3. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

 

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó közös megegyezéssel megszünteti 2021. november 30. nappal az érdi 13752/A/2, 13752/A/3 és 13752/A/4 helyrajzi számú, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanokra a háziorvosi rendelő tulajdonosával a Normaland Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint

 • a PIM-MED Betéti Társasággal és
 • a Rad-In Betéti Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel a háziorvosi feladatok ellátásának idejére 2019. február 4-én megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződést az ingatlan tulajdonosának személyében bekövetkezett változás miatt.  

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó az érdi 13752/A/2, 13752/A/3 és 13752/A/4 helyrajzi számú, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanokra a háziorvosi rendelő  új tulajdonosával, az Érdi Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bartók Béla utca 18., cégjegyzékszám: 13-09-183190, adószám: 14969762-2-13, képviseletében: dr. Mészáros Judit),valamint

 • a PIM-MED Betéti Társasággal és
 • a Rad-In Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt az 1. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 3. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

209/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó közös megegyezéssel megszünteti 2021. november 30. nappal az érdi 13752/A/2, 13752/A/3 és 13752/A/4 helyrajzi számú, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanokra a háziorvosi rendelő tulajdonosával a Normaland Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint

 • a PIM-MED Betéti Társasággal és
 • a Rad-In Betéti Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel a háziorvosi feladatok ellátásának idejére 2019. február 4-én megkötött 3 oldalú haszonkölcsön szerződést az ingatlan tulajdonosának személyében bekövetkezett változás miatt.  

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó az érdi 13752/A/2, 13752/A/3 és 13752/A/4 helyrajzi számú, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanokra a háziorvosi rendelő  új tulajdonosával, az Érdi Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bartók Béla utca 18., cégjegyzékszám: 13-09-183190, adószám: 14969762-2-13, képviseletében: dr. Mészáros Judit),valamint

 • a PIM-MED Betéti Társasággal és
 • a Rad-In Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal,

mint kölcsönvevőkkel – a háziorvosi feladatok ellátásának idejére - 3 oldalú haszonkölcsön szerződést köt az 1. pontban körülírt megszüntetésre kerülő szerződésekkel megegyező tartalommal.

 

3. A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a 3. pontban felsorolt szolgáltatók a használati jogot alapító szerződés alapján a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára a használatukba adott ingatlant bármely hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztrálhassák. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség kizárólag a feladat-ellátási és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terheli.

 

Határidő:        30 nap a szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A III. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol