Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásokról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására dr. Zajkás Gábor egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 53050638, adószám: 69347399133, székhelye: 2030 Érd Földmunkás u. 64.) gyermekorvossal 2021. november 1-jétől határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Zajkás Gábor gyermekorvos a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Zajkás Gábor gyermekorvos részére az iskolaorvosi feladatok ellátáshoz 2021. november 1-jétől feladat-ellátási szerződésének időtartamára havonta 15.000,-Ft ellentételezést biztosít Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetése, majd ezt követően a következő éves költségvetései terhére.

Határidő: 15 nap - a határozat továbbítására

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

211/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásokról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására dr. Zajkás Gábor egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 53050638, adószám: 69347399133, székhelye: 2030 Érd Földmunkás u. 64.) gyermekorvossal 2021. november 1-jétől határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Zajkás Gábor gyermekorvos a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Zajkás Gábor gyermekorvos részére az iskolaorvosi feladatok ellátáshoz 2021. november 1-jétől feladat-ellátási szerződésének időtartamára havonta 15.000,-Ft ellentételezést biztosít Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetése, majd ezt követően a következő éves költségvetései terhére.

 

Határidő: 15 nap - a határozat továbbítására

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: 15 nap - a pályázati kiírás közzétételére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

212/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a 

iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Határidő: 15 nap - a pályázati kiírás közzétételére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol