Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: A szokásos évente esedékes Építészeti Nívódíj pályázat kiírása egy kicsit megcsúszott, de elindult ebben az évben is, ehhez kérném szépen a Közgyűlés támogatását!

 

Simó Károly képviselő: Javasolja, hogy a pályázati kiírásnál frakciónk által delegált dr. Bács István is legyen tagja a bizottságnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyetértek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottságban dr. Bács István önkormányzati képviselő tanácskozási joggal vegyen részt.

Határidő:        a pályázati felhívás közlésére – 2021. október 1.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

213/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottságban dr. Bács István önkormányzati képviselő tanácskozási joggal vegyen részt.

 

Határidő:        a pályázati felhívás közlésére – 2021. október 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol