Tetlák Örs alpolgármester: Dr.Makai Erika adná át majd a vejének a praxist, doktornőnek a 30 éves tevékenységét ebben a formában is megköszönöm.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma:13-09-215319, székhelye: 2030 Érd, Cserhalmi út 13/B, adószám: 27435371-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet személyes végző dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvossal annak érdekében, hogy az érdi 2. számú alapellátási gyermekorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 21472/2 helyrajzi számon, természetben Érd, Mária utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a helyiséghasználati szerződésben foglaltak szerinti mértékben terhelheti.

Határidő:        előszerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

216/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó előszerződés megkötéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma:13-09-215319, székhelye: 2030 Érd, Cserhalmi út 13/B, adószám: 27435371-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet személyes végző dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvossal annak érdekében, hogy az érdi 2. számú alapellátási gyermekorvosi  praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 21472/2 helyrajzi számon, természetben Érd, Mária utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a helyiséghasználati szerződésben foglaltak szerinti mértékben terhelheti.

 

Határidő:        előszerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz MedikidsKft.-vel 5 évre terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi feladatokat személyesen végző orvos dr. Koncz Levente Csaba.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Koncz MedikidsKft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

217/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz MedikidsKft.-vel 5 évre terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi feladatokat személyesen végző orvos dr. Koncz Levente Csaba.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Koncz MedikidsKft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Makay és Társa Gyermekorvosi és Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Szép Ilonka út 68., adószám:24557795-1-13, cégjegyzékszám: Cg.: 13-06-020499) a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2020. szeptember 29-én 5 évre megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Makay Erika praxisjogának  elidegenítésére tekintettel – 2021. november 30 –ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

218/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Makay és Társa Gyermekorvosi és Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Szép Ilonka út 68., adószám:24557795-1-13, cégjegyzékszám: Cg.: 13-06-020499) a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2020. szeptember 29-én 5 évre megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Makay Erika praxisjogának  elidegenítésére tekintettel – 2021. november 30–ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A III. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az ülés vezetését rövid időre átadja Szűcs Gábor alpolgármester úrnak.

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Felteszi szavazásra a IV. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Mária utca 1. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számú, rádió és iroda megnevezésű ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az egészségügyi alapellátás (orvosi rendelő), mint önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy ingatlan rendeltetési módjának megváltozására tekintettel kezdeményezze a szükséges hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatását.

Határidő:        30 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

219/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd, Mária utca 1. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számú ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolásáról és rendeltetési módjának ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Mária utca 1. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számú, rádió és iroda megnevezésű ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az egészségügyi alapellátás (orvosi rendelő), mint önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy ingatlan rendeltetési módjának megváltozására tekintettel kezdeményezze a szükséges hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatását.

 

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A IV. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol