Simó Károly képviselő: Az Ercsi úton, a Jegyző utca kereszteződésében úgy állnak meg az autók, hogy nehéz kikanyarodni a Jegyző utcából. Többször kértem a közterület-felügyelet közbeavatkozását, hogy tartassák be a közlekedési rendet, hisz ott egyértelműen ki van táblázva. Kérem polgármester úrtól, hogy a napokban fokozottan és folyamatosan figyeljenek erre, mert nagyobb a forgalom is. Hasonló a helyzet a Pintyőke utcában a Fácán közi lakótelep garázssorától induló út mellett, hisz onnan szintén nehéz kijönni, mert az autók úgy állnak meg. Kérem, hogy ott is ugyanúgy ellenőrizzék, akár hatósági oldalról is kezeljék a felvetést. Az Ügyész utcában a Delta vágány mentén az Érd és Érd-alsó építése során nagy forgalom volt, az utca teljesen tönkre ment, tudomásom szerint a város 120 millió forintot kapott arra, hogy ezt az utcát teljesen rendbe tegye. Mikor történik ez meg ebből a pénzből, amit a beruházás kapcsán kapott a város? További kérdésem, hogy igaz-e, hogy Ófaluban a volt Halla ház emeletén munkálatok folynak? Amennyiben így van, kérdésem, hogy ki és milyen engedély alapján folytatja azt a munkát? Mivel az egy önkormányzati ingatlan, úgy gondolom, hogy bármilyen beavatkozás megfelelő műszaki felmérések, engedélyek, statikailag megalapozott vélemények alapján történhetne, amúgy pedig az önkormányzat, mint tulajdonos kellene, hogy tudjon róla, azonban ilyen tulajdonosi döntést sem a bizottsági, sem a közgyűlési döntések között nem találtam. Kérem 15 napon belül az írásos választ.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Képviselő úrnak 15 napon belül írásban válaszolunk.

 

Antunovits Antal képviselő: Az Enikő u. 2/A. és 2/B. számú társasház közös képviselője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a közterületekről a hajléktalan és nem túl bizalomkeltő emberek elkerüljenek, a lépcsőházakba ne menjenek be, mivel ezek a személyek rendezetlen környezetet teremtenek és hagynak maguk körül, a fertőzésveszély is fennáll, mely jelen pandémiás időszakban  további félelmet generál a lakók körében. Az Erzsébet, Alsó és Felső utcában vannak az iskolák. Kapitány úrhoz is többször fordultam, hogy milyen állapotok állnak fenn iskolakezdés előtt, továbbá nagyon gyorsan hajtanak a gépjárművek, ez balesetveszélyes. A lakótelepen az ágak levágásával kapcsolatban nehézségbe ütközik az ÉKFI, amikor a lámpákat ki akarják szabadítani, mert az ott lévő gépjárművektől nem férnek oda. Kérem a Közterület-felügyelet segítségét. A 2020. márciusi Közgyűlés ülés módosító indítványai között szerepelt a műemlékvédelemre fordítandó 10 millió forint elkülönítése, melyet a Közgyűlés elfogadott, azonban nem történt intézkedés a két kápolna megvédése, továbbá a gazdatiszti ház beázásának ügyében. Örülök, hogy sikerült megoldani, hogy a kápolnát kivilágították, bár hozzáteszem, hogy mivel nem hívtak meg, így nem tudtam az átadásról, de az a borzalmas, hogy a kápolna tetőszerkezete össze akar dőlni, kerítése sincs, és akkor kivilágítanak egy rom állapotban lévő épületet. Nagy esőzés esetében például az Erzsébet és a környező utcákban sajnos a csatornavíz feljön az ingatlanokba. Az ÉTCS-nél ellenőrizzék az ingatlanokról az esővíz bekötését a csatornába, ezzel a helyzettel valamit tenni kellene megelőzésképpen. Amikor nincs ez a hatalmas esőzés soha nincs ilyen hatalmas probléma. Jó lenne, ha lenne képviselői keret, mert nem tudom, mi fog a választókerületemben történni. Korábban meg tudtam tervezni az ÉKFI-vel közösen, hogy mit csináljanak meg a választókerületben. A Felső utcai járdáról sem akkor kellene tudomást szereznie egy képviselőnek, amikor már csinálják. Javaslom, hogy a képviselői keretet vezessék vissza és a képviselőt értesítsék, hogy mi történik a választókerületében. Ófaluban, a gát környékének a kaszálásával kapcsolatban írtam az ÉKFI-nek is és a Városfejlesztési Kft.-nek is, mindig a másikhoz küldtek. Tegyék rendbe, hogy kinek a kezelésében van a terület. Az elhurcoltak keresztjénél megköszönöm Tetlák Örs alpolgármester úr segítségét, azonban úgy gondolom, hogy szégyen, ha ezekkel az emlékekkel nem foglalkozunk és gazosak. Miért nem lehet ezt betenni egy ütemtervbe? Ez a kereszt mindig ott volt. A Kerülő úton kisajátítottunk két vagy három épületet. Azt tanácsolom polgármester úrnak, hogy el kell menni, megnézni azt az áldatlan állapotot. Döbbenetes, ha megvásároljuk azokat az épületeket, miért nem lehet elbontani és eltakarítani? Az ott lévő szemét tovább generálja magát. Legutóbbi alkalommal is akkor történt intézkedés, amikor felgyújtották a szemetet. Hathatós segítséget kérek a három épület eltakarításában és választ várok ezekre a kérdésekre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Kerülő úttal kapcsolatban a válaszadást nem akarom megkerülni, de hosszadalmas lenne. Egyébként úgy gondoltam, hogy ennél jobb a képviselő úrral a viszonyuk. Némelyik hozzászólást jogosnak érzem, némelyiket nem érzem felróhatónak. A Kerülő utcai projekt nagyon fontos, benne van az MVP programban. Hozzáteszem, hogy nem kisajátításról van szó, ezek konszenzusos jogügyletek. Rendkívüli módon ügyelnünk arra szociális szempontból, hogy ne szolgáltassunk alapot semmilyen támadásra. Három ingatlan esetében valóban sor került erre, mondhatom, mindenki megelégedésére. Természetesen ezeket le fogjuk bontani, hiszen ezért vásárolta meg a város. A közbeszerzési eljárás eredményesnek tűnik a Kerülő és a Sugár utca terveztetésére. Ennek keretében a Mély út végétől a Hősök teréig szeretnénk megterveztetni az utcát és erre jövőre forrást találni, így akár egy borút is létrejöhetne csatornával és vízelvezetéssel együtt megvalósítva. Megindult egy folyamat, a fejlesztési irányt szeretnénk folytatni. Ehhez rendelkezésre állt az MVP-ben egy keret, melyet maximálisan ki szeretne aknázni a város. Ha ez létrejön az útépítéssel együtt, akkor fejlesztések is lehetnek ott. Ennél többet a város nem nagyon tud áldozni, a keret kimerült, de úgy gondolom, hogy elindítottunk egy folyamatot. A Felső utcai járdával kapcsolatban hozzáteszem, nem egészen fél éve találtuk ki a rendbetételt, kis túlzással majdnem azonnal értesítettem is képviselő urat, de úgy gondolom, hogy ezzel régi adósságot törlesztettünk. Most a szakrendelőtől el lehet jutni a piacig a térköves járdán. Folytattuk azt a pályázatot, melyet még az előző városvezetés megkezdett. Több mint egy kilométer hosszan megvalósult a járda, nagy munka volt, de látványában megérte.

 

Antunovits Antal képviselő: Az Alsó utca is meg fog valósulni ugyanígy?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Van egy olyan törekvés, melyet úgy neveztem el, hogy „Érd történelmi főutcái” projekt, tehát az Alsó, Felső utca és a kettőt összekötő Teréz utcai szakasz és a Fő utca egyben, teljes hosszban rekonstruálva, de ez nagyon magas összeg. Ezt jó lenne a következő EU-s ciklusban megvalósítani, ennek elindítanánk a terveztetését tanulmányterv szintjén. Természetesen szeretném, ha majd ebben részt venne képviselő úr is. Szeretnék Parkvárosra is gondolni, ott a Szovátai út és környéke a következő helyszín.

 

Lengyel Péter képviselő: A Szent István és Kossuth Lajos kereszteződésével kapcsolatban azt az információt kaptam a Városüzemeltetési Irodától, hogy a napokban történt valamiféle egyeztetés, hogy mind a négy irányban gyalogátkelőhely alakuljon ki. A korábban bekért gyalogátkelőhelyek kapcsán mik a remények? A sebesség-, illetve forgalomkorlátozási koncepcióval kapcsolatban úgy tudom, átfogó terv kidolgozása van tervben, mit lehet tudni?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az észrevételezett kritikus kereszteződés, valóban szenved a gyalogos-átkelőhely hiányától, rajta vagyunk a dolgon, egyébként MVP keretében rendelkezésre áll a forrás. A benzinkút megkerülhetetlen, ez volt az akadálya eddig a fejlesztésnek. Felvettük a kapcsolatot a tulajdonossal és az ő tervezőjével, megpróbáljuk úgy összehozni ezt a fejlesztést, hogy ne lehetetlenüljön el a vállalkozása se, de a gyalogos közlekedés is biztosítva legyen. A cél, hogy ezeket az átkelőhelyeket kiépítsük, és teljes értékű legyen a kereszteződés. Megpróbálunk kompromisszumos megoldást találni. Készültek tervek, melyeket egyébként a szakhatóság elutasított, új tervek beszerzése szükséges, de a határidőbe még beleférünk.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A lakóteleppel kapcsolatban talán még e-mailt is írtam képviselő úrnak, hogy végigjártuk a parkolót, azonban nem látom, hogy mikor lesz az az egy hétvége, amikor az összes autó elkerül az ott lévő parkolóból. Alaposan felmértük, hogy mit kell végrehajtani, azt kell kitalálni, hogy tudjuk meggyőzni a lakókat, hogy legalább 24 órára teljesen kiürüljön a terület, különben teljesen biztos, hogy az ott parkoló gépjárművekre valami rá fog esni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Egyebek napirendi pontot bezárja. Az Érdi Építészeti Nívódíjra vonatkozó napirend során Dr. Bács István képviselőre vonatkozó befogadással az a helyzet, hogy a rendelet az Érdi Építészeti Nívódíj esetében ezt nem teszi lehetővé. Javaslom, hogy képviselő úr tanácskozási joggal jöjjön el a  bizottságba.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megköszönöm a részvételt,bezárom a Közgyűlés nyilvános ülését, melyet zárt ülés követ.

 

 

A Közgyűlés ülése 18:25 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                         polgármester