Dr. Csőzik László polgármester: A Pest Megyei Kormányhivatal még tavaly, pont egy éve, október 10. napján működési javaslattal élt a polgármester képviselők részére nyújtott tájékoztatási gyakorlatával összefüggésben. A covid időszakról van szó, Simó Károly képviselő úr kifogásolt néhány dolgot. Tavaly október 22-én tartottunk egy ülést, amelyen ezzel kapcsolatban határozatot fogadtunk el, amiben az volt, hogy megvizsgáltuk és nevesített konkrét ügy hiányában általánosságban megállapítottuk, hogy a polgármester az információkat a jogszabályban előírt 30 nap alatt teljesíti. Simó Károly képviselő úr ehhez tett egy módosító indítványt a napirend tárgyalása során, amelyben további ügyekben is a tájékoztatás elmaradására hívta fel a figyelmet, erre tekintettel végül is a Közgyűlés határozatban kért fel engem, mint polgármestert, hogy a soron következő ülésen ezen adatigénylések teljesítésének eredményéről tájékoztassam a Közgyűlést. Ez jócskán késedelmet szenvedett  két okból,  egyrészt a covid miatt, másrészt azért nem tárgyaltuk nyáron, mert az érintett képviselő úr nem volt itt, tehát nem volt célravezető, úgyhogy most ez következik. Ezzel kapcsolatban nem tennék már szóbeli kiegészítést, leírtunk mindent hiánytalanul. Ami azóta történt, képviselő úrnak elküldtem a Fácán közről, hogy mik a legfrissebb fejlemények.


Simó Károly képviselő: Végül is volt értelme a Közgyűlés határozatának és köszönöm a támogatást, amit a Közgyűlés adott, hiszen polgármester úr leírta, hogy több ügyben a 30 napos válaszadás nem teljesült, és nyilván a tavalyi covid ideje alatt azért home-office-ban mindenki dolgozott, hiszen komoly befektetés volt, hogy a Hivatal munkatársi otthonról ugyanúgy tudják végezni a munkájukat, mintha a hivatalban lennének. Csak pár dolgot emelnék ki tényleg nem részletekbe menően: a Csalogány utcánál, mint ahogy az le is van írva, április 29-én 88 lakó fordult írásban hozzám, illetve polgármester úrhoz, hisz akkor terítették azt a murvát, ami nem volt számukra megfelelő. Nyilvánvalóan, hogyha április 29-én azonnali beavatkozás kérnek, ahhoz képest november, az kissé megkésett. Ugyanúgy például a Pintyőke utcában sajnos azóta is fennáll az a probléma, hogy az iskolán dolgozók munkások, illetve azok akik odajönnek az autóval, nem tartják be a parkolási rendet, a kihelyezett megállni tilos táblákat. Hogyha későn, több hónapra rá válaszolnak, akkor nyilván már régóta nem aktuális a történet. Egyet viszont kiemelnék, ha jól vettem ki, akkor polgármester úr némi szemrehányást tesz nekem, ahogy én végzem a képviselői munkámat ebben az írásában is. Például a Fácán-közi lakótelep ügyében tényleg megpróbáltam az előzmények ismeretében konstruktívan segíteni a munkát, hát végül is úgy tűnik az egész leírásból, mint hogyha én volnék a hibás azért, mert a Polgármesteri Hivatal nem tudja azt az ügyet előre mozdítani, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel felvegye a kapcsolatot. Nyilván segítek, ha tudok, de én képviselő vagyok, tehát elsősorban azt hiszem polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, a Hivatal felkent képviselőinek volna az a feladata, hogy vigye előre az ügyet, hisz az már 2 éve úgy tűnik, hogy megrekedt. Megemlítik dr. Aradszki András országgyűlési képviselő urat, hogy miért nem lépett közbe, mert akkor dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr éppen az életéért küzdött a kórházban. Azt gondolom, hogy ez így nem volt kellőképpen átgondolva. Akkor, amikor egy képviselő végzi a dolgát és kérdéseket tesz fel, 88 ember írásbeli kérését tolmácsolja, akkor talán ezért ne kapjon szemrehányást. Egyébként örülök, hogy belátta polgármester úr, hogy itt nem megfelelően működtek a dolgok. Hozzá kell tegyem csak azért, hogy a történet teljes legyen, hogy az utóbbi időben a 30 napos válaszadási határidő be van tartva, amikor kéréssel fordulok a Polgármesteri Hivatalhoz, bár nem mindig indokolt a 30 nap, de törvény betűje teljesen be van tartva, úgyhogy köszönöm szépen ezeket az információkat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr esetében teljesen nyilvánvaló, hogy nem arra az időszakra szorítkozik a célzás, amikor élet-halál közt lebegett és beteg volt, illetve a rehabilitációs időszakát töltötte, hanem közvetlenül azt megelőzően és utána. Örülök, hogy átment a törvénymódosítás ebben a salátatörvényben, nagyot léptünk előre, igazán nem lehet szerintem azt mondani, hogy az Önkormányzat bármilyen mulasztást követett volna a tekintetben, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt arra bírja rá, hogy kösse meg végre a szerződést Valamiért iszonyú nehezen megy, most például ügyintézőváltás történt és az új ügyintéző egész egyszerűen elérhetetlen számunkra, de higgye el képviselő úr nekünk is ugyanolyan fontos. Azt is leírtam, hogy gondoskodtam már jó előre, hogy legyen egy olyan jó ügyvéd, aki ezeket majd le tudja bonyolítani. Ez irtózatos munka lesz majd minden háztartás esetében megkötni az átruházási szerződést és ezek persze döntően egy kaptafára mennek, de csomó esetben adódnak olyan dolgok, amelyek érintik a birtokhelyzetet. Szerintem ebben lehet együttműködni, ez egy olyan dolog, ami azt hiszem közös felelősségünk meg közös munkánk lesz a jövőben, mert biztos vagyok benne, hogy körülbelül másfél év legalább rá fog menni, mire a végére jutunk és a lakók megelégednek. Írok egyébként nekik egy levelet, amiben egy kicsit részletesebben, de  közérthetően elmagyarázom ezeket a jogi háttérhez kapcsolódó dolgokat, hogy mi miért történt, hogy mindenki pontosan értse, hogy mi történik, mert engem is keresnek, gondolom a képviselő urat is keresik, szeretnék tudni, hogy mikor kerül végre pont ennek az ügynek a végére. Képviselő úrnak segítünk, hiszen a körzet képviselője is, meg hát azért működik itt a kormányzó-ellenzéki felosztás, a kontroll-funkcióit is próbálja ellátni, ezzel semmi gond nincs. Csak annyit kérnék, hogy annyiban legyetek belátással, hogy néha egy-egy ilyen adatkérésre iszonyú sok időbe telik összeszedni az anyagokat. Annyit tudok mondani, hogy amikor ilyeneket írtok, akkor gondoljatok arra is, hogy sok esetben az egyébként szűkös létszámú és leterhelt Polgármesteri Hivatalt ez tovább terheli.