Dr. Csőzik László polgármester: A rendeletmódosítás tartalmazza a polgármester és a jegyző esetében is a költségvetést érintő, de saját hatáskörben hozott kisebb súlyú döntések átvezetését, ezek körében a polgármester vonatkozásában 3 alkalommal került sor ilyenre, jegyzői hatáskörben 4 alkalommal. A költségvetésben még mindig szerepel 4 milliárdos Ft-os működési támogatási bevétel, ami eléggé teljesíthetetlennek tűnik.  Az átvezetéseket egyébként majd később fogjuk megejteni, a 3. negyedéves beszámolót követően. Most amit mindenképpen tudni kell tehát az az, hogy a kieső helyi iparűzési adóbevételek kompenzációjára 777 millió forintot kapott a város. Kaphattunk volna kevesebbet is és kaphattunk volna természetesen többet is. Ennyit kaptunk, megköszöntem a kormányzatnak. Ez azt hiszem, hogy a kieső bevételnek kb. 61-62 %-a. Nem tudom pontosan, hogy jött ki egyébként az a szám, tehát arra nem derült fény. A másik pedig az, hogy a tavasz folyamán - de erről kaptatok tájékoztatást  -rendkívüli támogatási kérelemmel éltünk, ez eredményre vezetett. 180 millió Ft-ot szedtünk össze egy csomagba, ebbe kötelezettségek, lejárt tartozások vannak benne, olyan rezsiszámlák, amelyek pont előttünk hevertek és egy csomó olyan dolog, amit a rendelet szabályoz. Akármit ide nem lehet betenni, hanem egy miniszteri szintű rendelet rendelkezéseinek kell megfelelni.  180 millió Ft-ot kértünk és 85 millió Ft-ot kapott a város. Ezt is megköszöntem a város nevében,  számított, de azért azt érezni kell, hogy rendkívüli mértékben alulfinanszírozott most is a költségvetésünk, köszönhetően természetesen a covid okozta megszorításoknak és egyébként meg annak, hogy esetünkben beszüntették az évi 700 millió forintos plusz bónusz működési támogatást. Köszönhetően annak is, hogy immár szolidaritási hozzájárulást kell fizessen Érd is 231 millió forint értékben. Ez aztán egy olyan helyzetet eredményezett, hogy gyakorlatilag az első 6-7 hónapban valójában az alapszintű működés fedezetére volt csak pénzünk, tehát fejlesztésekbe nem is nagyon lehetett gondolkodni. Most nagyon leegyszerűsítetten tehát el tudom képzelni, hogy rá lehet mutatni 1-2 milliós dolgokra, de nagy egészét illetően a város takaréklángon működött. Sajnos saját bevételből, saját forrásból fejlesztésre nemigen futotta. Folyamatosan írom a leveleket, folyamatosan kezdeményezek találkozókat és próbálok segítséget kérni a kormányzattól, a Pénzügyminisztériumtól, a Belügyminisztériumtól hol célzottan útfejlesztésre, hol extrabónusz működési támogatás nyújtására, hátha ez sikerrel jár. Nagyon kellene, mint a falat kenyér, hogy finanszírozáshoz jussunk, hiszen egyébként a folyószámlahitelünkből élünk, alig-alig van olyan időszak, amikor  a folyószámla egyenlege pozitív a városnak. Most átmenetileg egy jobb időszak köszöntött ránk a szeptemberi adófeltöltéseknek köszönhetően, de tudjátok jól, hogy év végéig vissza kell fizetnünk ezt a folyószámlahitelt. Szorosan, fegyelmezetten és takarékosan kell gazdálkodni és azt a pici kis fejlesztés halmazt, amit sikerült összerakni, azt még szeretnénk idén megcsinálni. Még egy támogatás jött, egy tavaly decemberi döntés alapján 14 millió Ft-os összeg a kulturális rendezvényekre. Ebből a gyereknapot  - ez elég nagy sikerű volt úgy gondolom - a Múzeumkertben csináltuk meg a Szepes Gyula Művelődési Központ szervezésében, illetve ehhez kapcsolódott még a Live Street Art-nak a folytatása. Döntően erre a két rendezvényre ment el ez a támogatási összeg. Nyilvánvalóan el lehet mondani azt, hogy ott állnak a milliárdok a folyószámlákon, de még egyszer mondom, még egyszer aláhúzom, pántlikázott összegekről van szó, a Modern Városok Program beruházásainak a támogatásáról. Nem szabad hozzányúlni, csak arra a célra lehet elkölteni és a költés pedig mindig annak a függvénye, hogy az adott projektnek a végrehajtása hogy áll. Egyébként a legtöbb út projektünk, mivel nem készültek kiviteli tervek korábban és a kiviteli tervek hiánya árfelhajtó hatású, úgy döntöttünk a miniszterelnökséggel egyeztetve meg a KFF gyakorlatát jobban megismerve, hogy célszerűnek látszik ezeket nem a kivitelezői közbeszerzésre bízni és a kivitelezőre, hanem előbb beszerezni. Ezekhez az irányító hatóságok rendre partnernek bizonyultak és a határidő módosításokat is erre tekintettel kértük meg természetesen. Szerencsére azt tapasztalni, hogy közbeszerzések esetében nem jelenik meg feltétlenül az utóbbi időszaknak az árdrágulása.  A Tárnoki út projekt esetében, ami mondjuk nem Modern Városok Program, hanem PM-es, például egészen jó számokkal fogunk tudni szerintem dolgozni, valahol meg megjelenik igenis, az előbb utaltam rá a Molnár utcánál. Úgyhogy ezeket nyilván figyelni kell, van amikor közbe kell avatkozni akkora a forráshiány, hogy vagy ráemelést kell kérni, vagy újra ki kell írni az adott közbeszerzést.


T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadta, ellen szavazatokkal természetesen, de elfogadta a költségvetési rendelet módosítását.

 

Dr. Csőzik László  polgármester: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadásra javasolta.


Simó Károly képviselő: Polgármester úr nem említette, bár az előterjesztésben benne van, hogy 130 millió Ft-tal ismét növekedett a normatíva, tehát lényegében a működési támogatás a  kormányzat részéről ismét újabb 130 millió Ft-tal növekedett. Egy picit elgondolkoztam azon, amit mondott az előbb polgármester úr. Egyrészt azt mondja, hogy kapott az Önkormányzat dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr közbenjárására 777 millió Ft-ot, majd azt mondja, hogy nem kapott, tehát ez így érdekes. Ugyanis azt is megtudtuk a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy minden várakozást felülmúlva, nagyon szépen jöttek be az iparűzési adó bevételek. Azt gondolom, még az is előfordulhat, sőt ezt mondtuk mi folyamatosan, hogy igazából az iparűzési adóbevétel kiesés az nem lesz olyan jelentős, mint ami itt kommunikálva lett. Valójában a 777 millió Ft az arra fordítható, ami a városon meglátszik. Azt a tájékoztatást kaptuk, illetve a Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy 200 millió Ft értékben  útkarbantartás címén, gyakorlatilag útépítés van tervben. Sajnos elég későn most már, így október hónap folyamán, de jobb később, mint soha. Tehát az látszik, hogy igazából a 777 millió Ft,  a polgármester úr által is említett 85 millió Ft, a 130 millió Ft,  tehát csak az idei évben, az idei év elejéhez képest már közel 1 milliárd Ft-nál is több a kormányzati támogatás, ami nincs összhangban azzal a kommunikációval, amit folyamatosan hallunk, hogy itt bármiféle kivételezés lenne az Érdi Önkormányzattal. Azt gondolom, hogy ebből csak jól kellene gazdálkodni, illetve a költségvetésben ha ilyen nagy eltérések vannak, a Pénzügyi Bizottságon is feltettem a kérdést, hogy nem kellett volna most normális és a valóságot tükröző költségvetési előirányzatokat beállítani a kiadási oldalon is? Hiszen vannak olyan tételek, amelyekről már most tudjuk, hogy nem annyi, mint amennyi be lett állítva tavasszal. Például a parkvárosi uszoda üzemeltetése, például a Városligetnek az üzemeltetése. Látszik, hogy vannak ott azért jó nagy tartalékok. Azt gondolom, hogy tiszta képet kellett volna és kellene minél előbb a költségvetésben is teremteni. Bár soha nem lesz elég az a pénz, ami bevételként rendelkezésre áll, ez soha fel sem merül, de ami legalább van és amit a Kormány ad, csak az idei évben 1 milliárd Ft-tal többet, azt jól be kellene osztani, hogy az érdiek lássák, hogy tényleg ez az ő érdekükben van elköltve. Köszönöm szépen!

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen, olyan jó volt hallgatni a képviselő urat, olyan andalító volt és elképzelhető, hogy minden rendben van, de hát nincs így. Az a helyzet, hogy jó volt, képviselő úr próbálta kihozni a helyzetből a legtöbbet nyilván, de nincs így. Tényleg nincs így, elmondom, hogy miért. 2020-ban és 2021-ben nem jött az a plusz 700 millió Ft, amit az azt megelőző 10, vagy 9 évben megkapott az önkormányzat. Ez a bónusz működési támogatás, amit egyébként még ti is keveseltetek, okirati bizonyíték van rá, hogy a volt polgármester úr azt fél évre gondolta, a dupláját kérte. Azért ez 1,4 milliárd Ft, akkor ugye elvonta a kormány a gépjárműadót, ami tavaly kb. 230-240 millió forint volt. Azt mondták nekem a Pénzügyi Iroda munkatársai, hogy az idén már majdnem 300 millió Ft lenne. A helyi iparűzési adóbevétellel kapcsolatban már érdemes egyébként szakmai vitát is folytatni, mert ugye 1,25 század milliárd Ft-ot prognosztizáltunk bevétel gyanánt és az is fix, hogy történt egy felezés a kis- és középvállalkozók számára. Elvileg az van, hogy ugyan most növekedett illogikus módon a bevételünk, de azért mégis csak az van, hogy bejöhetett volna még egyszer annyi, amennyiben nem kapták volna meg a kisvállalkozások ezt a kedvezményes kulcsot erre az évre és a jövő évre vonatkozóan is. Azért azt merném mondani, hogy azon az ágon kiesik bő 1 milliárd Ft, nem véletlenül adták a 777 millió Ft-ot. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr sajnos akkor nem tudott segíteni, mondjuk azóta sem segített ebben, tehát ezt én nem tudom be az ő érdemének. Mi jártunk el, mi tárgyaltunk, minket hívtak be Gulyás Gergely miniszter úrral tárgyalni és Balla képviselő úrral, aki meg volt bízva.  Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr akkor pont nagyon rossz állapotban volt, nem tudott segíteni. Az a helyzet, hogy ezt mi vívtunk ki magunknak. Lehetett volna többet is kapni úgy gondolom, tehát Érd azért megérdemelt volna 777 millió Ft helyett 1 milliárd Ft-ot. A kormányzat részéről én azt a típusú attitűdöt érzékelem, hogy pont annyit adnak, hogy ne menjünk csődbe, de a másik oldalon ne is tudjunk fölmutatni semmit, ne legyenek fejlesztések. Ördögien és nagyon jól ki van ez találva azt gondolom. Ez tapasztalható volt az elmúlt évben meg az idei évben is és mindig kívánom azt, hogy ez a meggondolásom legyen megcáfolva egyszer, hogy egyszer jöjjön egy olyan pozitív válasz az állandó megkereséseimre, hogy polgármester úr jó hírünk van, 1 milliárd Ft-ot adunk működési támogatására az érdieknek, hiszen ott vannak a mi szavazóink is, ott vannak a fiatal családok, rengeteg új beköltöző, de ez a levél valahogy nem érkezik meg. Azt sajnálom egyébként, mert szerintem nincs bal meg jobboldali önkormányzat, hanem itt 75.000 ember lakik most már és gondoskodni kellene az infrastrukturális elmaradások felszámolásáról. Összeadtam, 3,2 milliárd Ft kiesésre jött 777 millió Ft-os segítség és érkezett a 85 millió Ft és bár normatíva ágon kétségtelen, hogy 400 millió Ft körüli a növekmény, de ezt erodálja a 213 millió forintos szolidaritási hozzájárulás, ami elapasztja ennek a növekménynek a több mint felét. Természetesen normatívánál kell számolnia az inflatórikus hatásokkal, tehát a dologi kiadások vonatkozásában a drágulással, ennek a mértéke most nyilvánvalóan pontosan nem meghatározható, de én azt mondom, hogy 2,5 milliárd Ft-tal rövidült meg így a város. Ha azt egyben megkapnánk, annak biztosan nagyon örülnénk. Az ellenzéki miniszterelnök jelöltektől azt az ígéretet bevasaltam, hogy kormányváltás esetén egyösszegű kompenzációban részesül a város ezért az elmaradt támogatáshalmazért. Legyen így, de nem akarok politizálni itt. Tisztába szerettem volna tenni a dolgokat, örülnék, ha Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr segítene, hiszen folyamatosan mindig van napirenden támogatási kérelme a városnak, hol a BM-nél, hol a Kormánynál, hol a PM-nél. Eddig nem tapasztaltam meg ezt a cselekvő, tenni akaró, jobbító, segítő szándékot a részéről, de mindig nyitva van az ajtóm és mindig hajlandó vagyok a konstruktív együttműködésre, mert egy csomó jó dolgot tudnánk az érdieknek adni. Kínnal-keservvel össze tudtunk kaparni talán 220 millió Ft nettó összeget az útkarbantartási projektből, amiből útjavításra, tehát 15 utca rendbetételére fog jutni képviselő úr körzetéből is még a legelső megadott listájából lesz benne egy utca. Aminek lehet örülni, de hát tudjuk jól, hogy van aztán 800-nál is több utcánk és abból legalább 400 burkolatlan, vagy kívánni valót hagy maga után a burkolatnak a minősége. Ezt folytatni kellene, és hol van a Kósa ígéret a 60 milliárd Ft-ra, meg hol vannak azok a tételek, amelyekkel számolnunk kellett volna az elmaradt támogatásokból. Most egyébként indul a Top 20 és ezt csak azért mondom, mert ebben is egyébként miért is ne lehetne együttműködnünk, vagy közösen dolgoznunk, hogy azért le kellene adnunk egy projektlistát, hogy mire akarjuk költeni azt az ablakot, ami a fenntartható város programban jutna Érdre is, mert van benne egy ilyen rész is, szerencsére beletették, hogy belterületi utak javítására is felhasználható. A rossz hír az, hogy valójában nagyon kicsi az összeg, hiába vált le Pest megye a központi régióról, valójában a vállalkozásoknak akar többet adni a kormányzat, az önkormányzatok számára néhány milliárd Ft, 4,4 milliárd Ft körüli összeg jut majd. Küzdök azért, hogy ez magasabb összeg legyen, de ennyivel lehet bizonyosan számolni és ebből is szeretnénk útfejlesztésekre sok-sok forrást megszerezni. A költségvetést illetően tartom, hogy körülbelül 2,5 milliárd Ft esett ki és ami bejött, az meg csak részben kompenzálja a kieséseket.


Lengyel Péter képviselő: Mindig mosolygok akkor, amikor Simó Károly képviselőtársam Pénzügyi Bizottsági tagként próbálja rendkívül lazán kezelni a számokat és úgy előadni, hogy a laikus nézők azt higgyék, hogy tulajdonképpen itt a polgármester hazudik. Keveri a különböző jogcímen beérkezett összegeket, összemossa a dolgokat. A 777 millió Ft, amit 2021-ben kapott a város kormánydöntés alapján, 2020-ban ez az összeg éppen 0 forint volt, és legutoljára 700 millió Ft volt az az összeg, ami 2019. szeptemberében kormányhatározattal talán egy nappal az önkormányzati választások után érkezett meg a számlára. Teljesen tényszerűen hangzott el az, hogy az elmúlt 2 évben egy fillér ilyen jellegű összeg sem érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó valóban jobban áll jelen pillanatban, mint a költségvetési terv, viszont rossz hírem van Simó Károly képviselőtársam, elfelejtetted azt, hogy decemberben nincsen feltöltési kötelezettség, innentől kezdve ez a befolyt 2 milliárd forint december 31-éig, sőt a következő iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség feltöltéséig, ami ha jól tudom, akkor március 15-e, addig egy fillér sem fog ezen a jogcímen már beérkezni a város számlájára. A normatív támogatások tekintetében azt hiszem, hogy elmondta polgármester úr, hogy az mire használható fel, miért használható fel, és bizonyára te is olvasol szaksajtót, amennyiben számodra szaksajtó a gazdasági oldalak vagy a gazdasági újságok, hogy van egy rekord magas infláció, van egy igen dinamikus bérnövekedés, ami gyakorlatilag ezt a normatív támogatást indokolja és szükségessé teszi. Egy zárójeles, apró politikai megjegyzés: fura módon az ilyen irányú igényeket egyéb településektől és egyéb fővárosi kerületektől, melyek vezetése kedvesebb a kormány szívének ott érdekes módon megkapják azok az önkormányzatok, tehát nem arról van szó, mint hogyha a kormányzat esetleg nem látná, hogy ezek tényleg szükségesek, egész egyszerűen valamilyen oknál fogva ilyen döntés születik, hogy ezt ide  ne fizessék.


Simó Károly képviselő: Megköszöni mond polgármester úrnak, mind Lengyel Péter frakcióvezető úrnak hogy megerősítették azt, amit mondtam, hisz mind a tavalyi évben, tehát 2020-ban, mind 2021-ben a kormányzati támogatásnak köszönhetően 200 millió Ft fölötti összegben, mondjuk ki, hogy utak épülnek, bár útkarbantartás a jogcíme ennek a dolognak. Ezek a tények. Lehet zsonglőrködni a szavakkal, de egyébként ezek a tények. Azért van erre lehetőség, mert egyébként a város tud működni. Amikor polgármester urat hallgatom, hogy fejben számolgat és Lengyel Péter képviselőtársam szavaival élve lazán kezeli a számokat, mindig kimarad az belőle például a tavalyi évre vonatkozóan, hogy mennyi kiadás nem teljesült. Amikor arról beszélünk, hogy a bevételek azok alacsonyabb szinten realizálódtak, akkor mindig tegyük mellé azt is, hogy a kiadások is. A költségvetés az arról szól, hogy van bevétel és van kiadás. Úgy eléggé féllábas az érvelés, amikor csak arról beszélünk. Egyébként meg polgármester úr azt veti a Kormány szemére, hogy akkor, amikor mindenkinek, nemcsak Magyarországon, nemcsak Érden, nemcsak Európában, hanem az egész világon mindenhol mindenkinek csökkentek a bevételei, akkor Érdnek miért nem nőttek, hát azért nem, mert pandémia volt és azt gondolom, hogy a példa azt mutatta, a zárszámadás azt mutatta, hogy a tavalyi évben is elegendő volt. Úgy fordultunk rá 2020-ról 2021-re, hogy igen komoly működési pénzmaradvány volt. Beszélhetünk egyébként szakmai vonalon a felhalmozási maradványokról is, ami ugye 2 évig gyakorlatilag ott ült és valóban az a 2 év alatt elinflálódott, amíg nem lettek kiírva közbeszerzések és most, ahogy polgármester úr beszámolt róla, sajnos egyre másra jönnek azok a közbeszerzések, ahol az a pénz, ami 2 évvel ezelőtt elég lett volna, az most már nem elég. Erről majd beszélgethetünk, de igazából most ebben a költségvetés módosításban a működés tekintetében azt gondolom, hogy van az a mondás, hogy jósolni nagyon nehéz, pláne hogyha az a jövőre vonatkozik. Lengyel Péter képviselő társam azt mondta, hogy 2 milliárd Ft a bevétel, de azt gondom, hogy ennél kevesebb volt betervezve, tehát ha 2 milliárd Ft befolyt már most szeptemberben iparűzési adóból, akkor az  sokkal több, mint ami tervezve volt.


Dr. Bács István képviselő: Két mondatban csak zsonglőrködnék a szavakkal. Az egyik az, hogy felejtsük már el, önkormányzat nem mehet csődbe, törvény szerint nem mehet csődbe. Amennyiben a kifizetetlen számlái azt a mennyiséget, illetve azt a határidőt érik el, akkor a Kormány pénzügyi biztost nevez ki az önkormányzat élére, aki a költségvetést rendbe rakja. Egy önkormányzat az nem mehet csődbe. Azt szeretném kérdezni, hogy ha egyszer nincs pénzünk, akkor mégis hogy futja a Hivatalnak a felújítására, akkor hogy futja 13 millió Ft-ért új autónak a vásárlására, nem azt vitatva, hogy szükség van rá, vagy nincs rá szükség, de mégis, akkor miből futja?  Lengyel Péter képviselőtársam azt mondta, hogy a normatíva jelentős részét elvitte a tetemes bérnövekedés. Szeretném, hogyha elmondanák nekem, hogy az önkormányzati szférába kiknek emelkedett tetemesen a bérük, amire a 400 millió Ft-nak a jelentős része elment?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A köztisztviselők bére nem nagyon növekedett szerintem, ugyanaz az illetményalap és egyébként meg ezt az egészet jól fogta meg a képviselő úr. Valóban, amikor csődhelyzetről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy vagy kirendelésre kerül a pénzügyi biztos vagy, amit mi is csináltunk és átéltünk, és szerintem ez cáfolja az összes ellenzék részéről elmondott okfejtést, hogy hát lényegében bekövetkezett tavasszal és ezt a Pénzügyminisztérium akceptálta is, hiszen rendkívüli támogatási kérelmet kellett beadnunk, mert ez a fizetésképtelenség állapota volt, különben nem fogadta volna el a pénzügyminiszter úr a támogatás iránti kérelmünket, tehát a saját kormánya cáfolja a Fidesz frakció tagjainak az okfejtését. Úgy gondolom, ez teljesen egyértelmű, mint ahogy azt is ugye tudjátok, hogy kihasználtuk a lehetőségek tárházát, tehát 2. alkalommal fordulunk most rendkívüli működési támogatásért, benne a Műszerautomatika pernek a 428 millió Ft-jával, benne a General-Invest Bau Kft.-nek a második 27 millió Ft-jával és benne még néhány olyan dologgal, amelyeket ha összeadunk, akkor 541 millió forintra rúg az a támogatás mérték, amelyet nekünk úgy kellett tálalnunk és úgy is tálaltunk szeptember 21-ei benyújtással talán, hogy olyan lejárt kötelezettségek, amiket a város nem tud teljesíteni. Azért a Pénzügyminisztérium ura a helyzetnek ebből a szempontból, utánanéznek, a Kincstár is minden egyes bemondásnak, minden egyes tételnek, tüzetes vizsgálat alá veszi azt a nyomtatványsort, átnézi a mellékleteit, a helyzetünket és az alapján hozzák meg a döntést. Ezért azt gondolom, hogy ez a határozat a Kormány részéről ennek élő cáfolata. Ezzel együtt boldogulunk valahogy, pici fejlesztések azért vannak, megy előre a város. Nagyon várom az áttörést a jövő év tavaszán.


Dr. Bács István képviselő: Egy kérdésre nem kaptam választ. Ha hitelből élünk javarészt és lélegeztetőgépen van a város, akkor miből van pénz a Polgármesteri Hivatal felújítására, polgármester úr irodájának a felújítására, miből van pénz új autó vásárlására?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A polgármesteri titkárságon a laminált parkettát kicseréljük, mert minősíthetetlen állapotban van, plusz az a bútor, amit a polgármester úr használt, az átmegy az alpolgármester úrhoz. Gyakorlatilag a még alpolgármesteri időszakomban vásárolt húszéves bútortól elbúcsúztunk és féláron vettünk egy kanapét a polgármesteri szobába. Ennek az összege nagyon nem számottevő. Nem parkettázunk, laminált parkettázunk. Nem lehetett már bejönni arra titkárságra, 40 éve ugyanaz a parketta volt. Szerintem egy megyei jogú város esetében ennyi belefért és a felújítási alapból még erre futotta. Eladtunk régi autókat és egy olyan buszt szereztünk be, amivel egyébként az Úszósport Kft. is fog járni, tehát  rendelkezésükre fogjuk bocsátani a gyerekek edzésre utaztatására, versenyeztetésére, tehát nem magunknak. Ugyanúgy azzal a 11 éves Kiával járok és az alpolgármester urak is, amelyeket átvettünk használatba  2019 októberében.


T. Mészáros András képviselő: Ugye mindig felmerül, hogy mi a Kormány kötelezettsége és is mi nem a Kormány kötelezettsége, pláne mikor a működési költségeken vitatkozunk. Anno domini  - és elő lehet venni a sajtótájékoztató szövegét, mert ez valahol megvan a városházán - azt mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy mivel ebben a pillanatban még nem indult el a gazdaságfejlesztési övezetnek a létrehozása és nem valósult meg abból még semmi, csak a szándék nyilváníttatott ki, ezért minden évben, ha és amennyiben a vizsgálatok után szükségessé válik, akkor a Kormány hajlandó kisegíteni a működési költségekhez való hozzájárulással Érd Megyei Jogú Várost. Így történt ez a 700 millió Ft esetében is, ami 2019. október 14-én érkezett meg a kasszába, de nagyon egyértelmű volt, hogy az abban az esztendőben már felhasználásra nem kerül, hiszen az üzemelési és működési költségekre egyébként ott volt 550 millió Ft, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben ez olvasható. A 700 millió forint ilyen módon áthúzódott ugye 2020-ra és 2021-ben pedig újból kapott 777 millió forintot, valamint kapott normatíva emelkedésben 134 millió forintot, valamint kapott bemondásra 85.656.000 forintot, valamint még 14 millió forint, ami az előző évből maradt rá. Mindösszesen több mint 1 milliárd forintos plusz pénz érkezett üzemelésre, működésre, normatíva kiegészítésre a városba. 2021. február 10-én kaptunk egy olyan költségvetési előterjesztést a Hivatalból illetve polgármester úrtól, amelyben a kiadási és bevételi főösszeg 42.150.264.367 forint volt. Jelen pillanatban ami most a vita tárgya, a költségvetési főösszeg 50.141.390.846 Ft, magyarán durván 8 milliárd Ft-os plusz pénz jelent meg hirtelen a költségvetésünkben jó fél év alatt. A költségvetési tervezetben ebben a pillanatban se látom, hogy befejeződne az az útfejlesztési koncepció, amelynek az előkészítő munkáit mi elkezdtük és a tavaly márciusi Közgyűlésre kellett volna behozni a folytatását, hogy megszülethessen az a javaslat, ami alapján aztán később a Kormány megalapozottan tud majd mellé tenni pénz. És sorolhatnám, hogy mi minden nem történt meg, ez a 8 milliárd Ft pedig alkalmas volna arra, hogy akár utat építsünk belőle, mert hogyha 100 millió Ft is 1 kilométer út megalapozva, rendesen, útszegéllyel, vízelvezetéssel, gáz-, víz-, csatorna és egyéb kiváltásokkal, akkor is legalább 80 kilométer utat meg lehetne belőle építeni és sorolhatnám azokat a tervezési hibákat, amik 2019. október 14-e óta sújtják ezt a várost. Folyamatosan és azt kell mondjam, predesztinálva azt, hogy soha ne legyen semmire pénz. Ebbe benne van az a stratégiai döntés, hogy nem kell gazdaságfejlesztési övezet, ebbe benne van az a stratégiai döntés, hogy ami pénz van, azt lehetőség szerint elpocsékoljuk, ebbe benne van minden olyan taktikai-stratégiai döntés, ami semmi mást nem segít elő, mint dr. Bősz Anett választási kampányát. Ez nem is volna olyan nagyon nagy baj, mert mindenki úgy politizál, ahogy szeretne, meg úgy alkotja meg a saját politikai mondanivalóját, ahogy akarja, ebbe talán csak az a kínos, hogy dr. Bősz Anett pont a polgármester úr felesége.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt nézik ott fönt, amikor ezt elmondod, mert akkor a pipa megvan. Ami a racionális részét illeti, hadd tegyek kiigazításokat. 2019. október 11-én a folyószámla egyenlege – ezt akkor én még nem tudtam, ezt később tudtam meg - mínusz 614 millió forint volt, és amikor másnap megérkezett a 777 millió Ft, akkor ment pluszba. Volt is vele elég bajunk, hogy kiegyenesítsünk a helyzetet. Az a 2019-es évre vonatkozó plusz bónusz működési támogatás volt, amelyet ti, azt megelőzően talán 2011. volt az első esztendő, amikor megkaptátok, tehát lehetett vele számolni még korábban is, mint a gazdaságfejlesztési övezetre vonatkozó kitételed, nekünk ezt már nem adták meg a 2020-as évben. Mondhatnám, hogyha fideszes önkormányzat lett volna, akkor megkaptuk volna, de nem tudhatjuk. Mondjuk igen, tehát ez elmaradt. Ezért mondom még egyszer: tehát 700 millió Ft mínusz 2020-ban, 700 millió Ft mínusz 2021-ben, 550 millió Ft gépjárműadó einstand bevétel a 2 évre vonatkozóan, a helyi iparűzési adóból  - akárki akármit mond - igenis kiesik 1,25 milliárd Ft, mert az teljesen egzakt, hiszen a kis- és középvállalkozók részére 1%-os kedvezményes 50%-os kulccsal dolgozik a rendszer, ez tehát így van. A másik, hogy bejött a szolidaritási hozzájárulás plusz teherként 231 millió Ft, ehhez képest a másik oldalon van 400 millió forintos normatíva növekmény, illetve a 777 millió forint nem úgy igaz, ahogy te mondod képviselő úr, hogy bejött még 700 millió Ft, mert az egy kompenzáció volt a kieső bevételekre, nem plusz bónusz működési támogatás, ahogy azt szerettük volna. Ezért aztán, ha összehasonlítom a helyzetet a levezetés alapján, amely egyébként teljesen konkrét, 2,5 milliárd Ft-tal kevesebbel gazdálkodhatunk, mint ha nem lett volna covid, vagy minthogyha nem ellenzéki önkormányzat lennénk. Ezt egyébként tartom. Persze, ti mindig elmondjátok ezt a növekményt, csak a másik oldalról meg nem beszéltek, hogy ezek a források elmaradtak. Ez szerintem az igazság és a rend kedvéért fontos elmondani. Azokat a hangzatos politikai kitételeket, hogy a gazdaságfejlesztési övezet létrehozásáról mi lemondtunk elengedem a fülem mellett, mert dehogy mondtunk le, rengeteget foglalkozunk a témával, hiszen nagyon fontos ez Érd számára.


T. Mészáros András képviselő: Nagyon nehéz így polgármester úr, de nagyon nehéz így csinálni valóban, amikor Lengyel Péter képviselő úr kifogásolja, hogy hazugnak nevezzük a polgármestert és utána a szemünkbe hazudik itt élőben a polgármester. Ha és amennyiben valóban igaz az, hogy a minisztérium nagyon megvizsgálja, hogy mennyi pénz jár Érdnek üzemeltetési kiadásai nehézségének az enyhítésére, akkor azt hiszem igaz az is, hogy ez a 85 millió forint ez is túl van számolva, hiszen nekem voltak olyan információm, hogy amikor megvizsgálták a Pénzügyminisztériumban, akkor úgy találták, hogy maximum 2 millió forintból lehetne ezt a támogatást megfogalmazni, de annyiban meg minek és ezért a Pénzügyminiszter úgy gondolta, hogy ez a 85 millió Ft járjon. A 777 millió forint az is üzemelési költségekre való, nem másra. Le is írták a különböző előterjesztésekben és különböző levelezésekben, hogy milyen üzemelési költségeket óhajt ebből az Érdi Önkormányzat megvalósítani. Abban látom a csodálatos föllépésnek a lehetőségét, hogy amikor még anno domini a február 10-ei előterjesztésből még csak 42 milliárd forintos főösszeget beszéltünk, majd hirtelen megnövelték a durván 1,5-2 milliárdos üzemelési költséghiányt több mint 4 milliárd Ft-ra, akkor már látható volt, hogy ez semmi más, mint egy blöff. Ennek a blöffnek nem ugrott be a Magyar Kormány pénzügyi ágazata és ezt a blöff öt nem fogadta el. Dr. Csőzik László polgármester úr továbbra is hangsúlyozza, hogy 4,5 milliárd Ft működési hiány van, miközben azt is pontosan tudjuk, hogy jelen pillanatban a 2019-es általános éves működési költséghez képest jelen pillanatban 2,5 milliárd Ft-tal többel gazdálkodnak, mint amivel gazdálkodtunk mi anno domini és érdekes módon akkor volt mindenre, futotta, szűken, de meg lehetett oldani a problémákat, sőt még út- és járdaépítés is volt, sőt még bölcsődeépítés is volt, sőt még ez is volt, az is volt. Nagyon érdekes az is, ahogy bánik a jelenlegi vezetés az ún. Modern Városok Programjának a pénzével. Emlékezetem szerint amikor novemberben átadtam a polgármesterséget Dr. Csőzik Lászlónak, 27,5 milliárd forint volt lekötött az egyébként kasszában levő 40,5 milliárd forintból, magyarán maradt ott 12 milliárd Ft, amire különböző, a Modern Városok Program célkitűzésekből megfelelő fejlesztési feladatokra lehetett volna fordítani. Ez azóta is ott áll a kasszában. Irtózatosan kevés közbeszerzést írt ki az önkormányzatunk. Erre volt valamikor egy összehasonlító táblázat: 2019-ben több mint 42 közbeszerzést írtunk ki, 2020-ban az érdi önkormányzat körülbelül 8 közbeszerzést írt ki, amiből 3-at 4-et vissza is vont, tehát látható, hogy egyrészt elmarad a munka, ami a pénzt fel tudná használni. Valóban van egyfajta pandémiának és minden másnak köszönhető infláció, tehát a meglévő 12 milliárd Ft most már 10-15%-kal kevesebbet ér mint ért 2019. októberében, amire ugyanúgy ki lehetett volna írni a pályázatokat feladatok megoldására, amiket természetesen elmulasztott az önkormányzat. Azért gondolom, hogy ez szándékos mulasztás és azért gondolom, hogy ez egy nagyon nagy felelőtlenség Érd város lakóival szemben, mert egyébként nem indokolja semmi, hogy ez így legyen, ahogy most én elmondtam. Nem indokolja semmi, hogy irtózatosan kevés közbeszerzést írjunk ki, magyarán ne dolgozzunk semmit, ne építsünk semmit. Nem indokolja semmi, hogy olyan közbeszerzéseket vonjuk vissza, amit már egyszer kiírtunk. Nem indokolja semmi azokat az állításokat, amit az előző ciklusban folyamatosan hallottuk, hogy túl vannak árazva, most meg hirtelen, amikor Önökön volna a sor polgármester úr, akkor hirtelen alul vannak árazva. Ez semmi más, mint egy hazugság cunami, aminek a vezetését szégyenszemre dr. Csőzik László fölvállalta.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Főleg az elején olyan tartományokba kalandoztál át, amelyeket elengedek a fülem mellett. Nem is értettem ezt a 2 millió forintos eszmefuttatást. Ilyen volt az örökség, amit kaptunk. Részletes kiviteli tervek teljes hiánya, becsődölt közbeszerzések - utalok itt a Gellért utcai meg a Daróczi utcai meg nem kezdett beruházásokra amelyeket, amikor a választás időpontja volt, már át kellett volna adni. A mérhetetlen sok csúszásra, az előkészítetlenségre, a Társulás katasztrofális projektkezelésére és akkor még enyhén fogalmaztam. Most küzdünk mint disznó a jégen, ahogy te szoktál fogalmazni, hogy rendbe tegyük a Papi földek elszámolását és a felszíni vízelvezetési projektek elszámolását. Nem könnyű feladat ezzel az örökséggel megbirkózni. Természetesen minden egyes projektért megküzdünk, egy forintot nem adtunk vissza, ezeket úgy igyekszünk kijavítani, létrehozni és megvalósítani, ahogy a szakmai szabályok meg a város érdeke megkívánja. Például a Budai úti beruházás esetében is inkább azt az irányt választottuk, hogy beavatkozunk, mert teljesen más az új városvezetés szemlélete. Egy klasszikus turbó körforgalom helyett, amely még inkább bevonzaná például az autóforgalmat Érd belvárosába, egy könnyítettebb változat megtervezésére tettünk kísérletet, ami úgy néz ki, hogy eredményes lesz, mert a Pénzügyminisztérium, mint irányító hatóság is jóváhagyta és nagyon jónak tartotta ezt a műszaki cserét, módosítást. Ez nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy ha ez jövőre megvalósul, akkor Érdnek valódi olyan belvárosa lehessen, ami inkább a gyalogosközlekedésnek meg a kerékpáros közlekedésnek kedvez az autóssal szemben. Ezeket mind-mind szem előtt tartottuk és egyébként pillanatnyilag legalább 8 vagy 9 projekt esetében zajlik a részletes kiviteli terveknek az elkészítése. Nélkülözhetetlen úgy gondolom, mert elindulnak a közbeszerzésen a cégek és nem tudják azt, hogy mivel állnak szemben. Egy engedélyezési szintű tervdokumentáció nem elegendő arra, hogy jól be tudják lőni az árakat. Ezzel találkoztunk többször is, elszaladnak ennek köszönhetően az árak. Jelentős árfékező, antiinflatórikus egyébként a hatása ennek, amikor részletes kiviteli tervek alapján az utolsó négyzetcentimétert vagy szegélykövet is be tudja árazni megfelelően a kivitelező, nemcsak vaktában lövöldöznek. Mondanék egy másik példát: a Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István úti kereszteződésre a pályázatot még ti írtátok ki, senki nem jelentkezett arra a kivitelezésre, nem volt ajánlattevő. Döntően azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy egész egyszerűen nem lehetett látni, hogy mivel jár a munka. Megvolt rajta 50 méter aszfaltút, de a közműkiváltásokat, a közműfelügyelettel kapcsolatos problémákat meg nem kezelte ez az engedélyezési szintű terv, ezért nagyon fontos, hogy most ezeket még az utolsó pillanatban egyszerre, egy csomagban be lehetett szerezni. Majdnem 50 ajánlattevő mutatott érdeklődést mérnök irodák részéről ezeknek a csomóponti beavatkozásoknak, kiviteli terveknek az elkészítésére. Szeretnénk ezeket társadalmasítani is, hiszen az engedélyes tervnek a vázlatos, általános jellegét, hogy hogy lehet részletezni, a különös részt megoldani, abban lehet támaszkodni a lakosság észrevételeire is. Például a Budai út esetében, hogy hogyan is nézzen ki. Az Okmányiroda sarkától a Stop Shop-McDonald’s körforgalomig tartó rész teljes hosszában és széltében megújulna, új típusú körforgalommal, hogy milyen utcabútorok legyenek, legyen-e külön kerékpársáv, milyen széles legyen a járda, milyen fasor legyen, legyen-e fasor. Olyan lehetőség van most a kezünkben ennek a VEKOP támogatásnak a segítségével, hogy átfazonírozhatjuk, szebbé tehetjük Érd belvárosát és funkcionálisan is javíthatjuk. Azt hiszem, hogy minket ez vezetett. Tudom, hogy a te logikáddal azt szeretnéd kifejezni, hogy ezeket direkt visszafogtuk, hogy a választások utánra készüljenek el, de hidd el, hogy semmilyen ilyen megfontolás nem vezetett minket. A projektmenedzsment átvételénél nyilván voltak problémák, te ezt Harkai Zoltán segítségével másképp oldottad meg, végül is vele nem folytattuk az együttműködést, hanem úgy döntöttünk, hogy nem adjuk ki gebinbe a pályázatmenedzsmentet, hanem megpróbálunk egy saját Pályázati Csoportot erre felfejleszteni és ezek az új munkatársak, akik viszik ezt a csoportot, szerintem remekül beletanultak ebbe a típusú munkába, büszkék vagyunk rájuk. Nagyon sok eredményt értek el, remek kapcsolatokat sikerült az ő segítségükkel kiépíteni a különféle minisztériumi szereplőkkel. Nem volt szerintem olyan projekt, ahol elutasításban részesültünk volna. Mindenhol sikerült elérni a határidő módosításokat, volt ahol a ráemeléseket is. Kivitelező cég is nyilván besegített, persze volt ilyen is, de azt kell hogy mondjam, hogy kialakult egy új rezsim, ami azt jelenti, hogy a Városházának van egy pályázati projekt csapata és nagyon szeretném, van egy kormányrendeletnek egy olyan passzusa, ami a megyei jogú városok pályázati projektmenedzsmentjére vonatkozik, ami előirányozza azt, hogy önkormányzati céget lehessen létrehozni egy megyei jogú városnak, amely térségi szolgáltatásokat lát el. Ellátja a környező településeknek is a pályázatmenedzsmentjét, kiszolgálja pályázatírással és pályázatmenedzsmenttel. Szerintem ez a mostani Pályázati Csoport az előképe lehet egy ilyen jellegű gazdasági társaságnak is akár a jövőre nézve. Most még ezt úgy gondoltuk, hogy korai lett volna elindítani, de akár a jövő esztendőben már távlatilag előirányozhatjuk és akkor nem lehet azt mondani, hogy nem szóltam időben. Ebben egyébként akár számítok is a ti megfontolásaitokra, vagy munkátokra, hogy előre tudjunk lépni. Szerintem nagyon sok fantázia van benne, jön az új EU-s ciklus, ráadásul két EU-s kalap is van, van a rendes büdzsé, meg van a helyreállítási eszköz és ezeket ki kell maxolnunk, úgy gondolom. Az meg, hogy a Modern Városok Program véget ér, vagy lesz-e Modern Városok Program 2, nyilvánvalóan a jövő zenéje. Ha eljutunk oda, akkor a források bővülésével párhuzamosan is szeretném, hogyha ebbe az irányba mehetnénk el, mert ebbe legalább van kihívás, meg úgy gondolom, hogy ez egy ilyen nyugat-európai trendnek megfelelő vonulat lehetne és ebbe az irányba is készítjük fel és próbáljuk átállítani a Pályázati Csoportunkat. Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 481 982 215 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 019 834 876 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 942 271 171 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 019 834 876 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.”

2. §

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 170 687 857 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

106 757 877 forint

céltartalék

1 063 929 980 forint

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 19 órakor lép hatályba.”

 

 

A rendelet tervezet melléklete annak formátuma(.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

 

26/2021. (IX. 30.)

önkormányzati rendelete

 

az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 481 982 215 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 019 834 876 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 942 271 171 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 019 834 876 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.”

 

2. §

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 170 687 857 forint, ebből”

 

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

106 757 877 forint

céltartalék

1 063 929 980 forint

 

 

3. §

 

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

 

 •  Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

 

 • Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

 

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

 

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 

4. §

 

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 19 órakor lép hatályba.

 

 

A rendelet melléklete annak formátuma(.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem