Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom, hogy a Múzeum sétányon lévő önkormányzati ingatlanon Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó által végzett, megközelítőleg bruttó 4.000.000 Ft összegű felújítást jóváhagyjuk. 31 havi részletben jogosult a bérlő a felújítási költségekről havi bruttó 127.000 forint összegű rész-, és bruttó 58.000 forint összegű végszámlát kiállítani, a fizetendő bérleti díjba tehát beszámít ez a felújítás. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú, „kivett, közterület, múzeum” megnevezésű önkormányzati ingatlanon található Helytörténeti Gyűjtemény épületének hátsó – a mellékelt alaprajzon jelölt – 38,6 négyzetméter épületrészében Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó által végzett bruttó 3.995.903 forint összegű felújítást jóváhagyja. A Bérlő 2021. április 1-jétől kezdődően 31 havi részletben jogosult a felújítási költségekről havi bruttó 127 ezer forint összegű rész- és bruttó 58.903 forint összegű végszámlát kiállítani, mely a fizetendő bérleti díjba beszámít.

Határidő:        szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

190/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú, „kivett, közterület, múzeum” megnevezésű önkormányzati ingatlanon található Helytörténeti Gyűjtemény épületének hátsó – a mellékelt alaprajzon jelölt – 38,6 négyzetméter épületrészében Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó által végzett bruttó 3.995.903 forint összegű felújítást jóváhagyja. A Bérlő 2021. április 1-jétől kezdődően 31 havi részletben jogosult a felújítási költségekről havi bruttó 127 ezer forint összegű rész- és bruttó 58.903 forint összegű végszámlát kiállítani, mely a fizetendő bérleti díjba beszámít.

 

Határidő:        szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol