Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2021. október 28-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. október 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Bács István, Balla Imre, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Kuslits Tibor Főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Csák Bálint, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat alpolgármestere, Pilisy Sándor, Z. Karvalics László, a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesület elnöke

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

             Havril Koppány diákpolgármester

 

3. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

8. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

10. Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

Előadó: Gregus László települési képviselő

 

11. Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

12. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

13. Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Megállapítom, hogy a Közgyűlés ülése 13 fővel határozatképes, így az ülést megnyitom. Az alábbi képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai Közgyűlésen: dr. Asztalos Éva, Csépán István, Fülöp Sándorné, Lengyel Péter és Simó Károly. A kiküldött napirendi ponthoz képest van egy sürgős előterjesztésünk, ennek kérem a napirendre vételét:  ,,Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról”. Felteszem szavazásra a SÜRGŐS előterjesztés napirendre vételét. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásárólelőterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom első napirendként tárgyalni az eredetileg zárt ülés keretében tárgyalni kívánt 14. napirendet, „Javaslat a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására”, mivel az érintett hozzájárult a nyilvános üléshez. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1. Javaslat a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Tájékoztató az érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

             Havril Koppány diákpolgármester

 

4. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

11. Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

Előadó: Gregus László települési képviselő

 

12. Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

13. SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

14. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

15. Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Tovább...