Dr. Csőzik László polgármester: A közgyűlési határozatok visszavonására szóló technikai javaslat következik. Felteszem szavazásra a határozati javaslat I-et.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) számú határozatát visszavonja, és a pályázat benyújtásához biztosított bruttó 1.983,87 euró önrészt az általános tartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

277/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) számú határozat visszavonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) számú határozatát visszavonja, és a pályázat benyújtásához biztosított bruttó 1.983,87 euró önrészt az általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslat II.-őt.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 47/2021. (III. 11.) számú határozatát visszavonja, és a költségvetés céltartalékában rendelkezésre álló 26.923.077 forint önerőt, továbbá a megvalósításhoz szükséges további 68.253.536 forint saját forrást általános tartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


278/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 47/2021. (III. 11.) számú határozat visszavonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 47/2021. (III. 11.) számú határozatát visszavonja, és a költségvetés céltartalékában rendelkezésre álló 26.923.077 forint önerőt, továbbá a megvalósításhoz szükséges további 68.253.536 forint saját forrást általános tartalékba helyezi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen