Dr. Csőzik László polgármester: A repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatala a következő napirend. Tavaly októberben szavaztunk arról, hogy a légi sportszövetség által támogatott civil kezdeményezést magunkévá tesszük. Katona Sándor okleveles sportvezető, műrepülő-edző és Punka György repüléstörténész-kutató a Repülő és Légisport Szövetség elnökének támogatásával 2019-ben kereste meg önkormányzatunkat. A támogatásával jött a megkeresés a Pannónia'76 Alapítvány részéről.


Tetlák Örs alpolgármester: Igazából ott tart a folyamat, hogy változatlanul nagyon szeretné mindenki, hogyha ez az emlékmű megvalósulna a gát mellett, egyébként a vízmű területén. Természetesen minden érintett hozzájárulását adta ahhoz, hogy az emlékmű felállításra kerülhessen. Legutóbb, amikor a Közgyűlésen beszéltünk róla, akkor arra kértük a felajánlókat, hogy az OMSZI Intézményfenntartónak a művészeti szakvéleményét kérjék ki az emlékművel kapcsolatban, hogy e tekintetben is minden részletet tisztázhassunk. Ez az ítész csapat számos előremutató változtatási javaslatot tett a határozatában, amiknek a megvalósítását vállalták a felajánlók, úgyhogy tulajdonképpen az utolsó akadály is elhárult az emlékmű megvalósulása elöl. Most arról fog dönteni a Közgyűlés, hogyha támogatja ezt az előterjesztést, hogy az emlékmű tulajdonjogát megszerzi a város ingyenesen, tehát egy ingyenes vagyonátruházásról lesz szó, illetve az emlékmű közvetlen környékének éves fenntartására 100.000 Ft-os összeget irányoznánk elő, ami az emlékmű környékének méltó fenntartását és bemutatását fedezné.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megkérdezném Tetlák Örs előterjesztőtől, hogy a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságnak a kiegészítő javaslatát befogadod-e. Befogadod. Jó, akkor arról nem kell, hogy szavazzunk.


Tetlák Örs alpolgármester: Rosszul emlékeztem, nem. Bocsánat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem. Akkor arról külön szavazunk és azzal kezdjük. A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság azt a kiegészítést javasolja, hogy a térképmellékleten kijelölt 10x10 méteres nagyságú területrészt önálló helyrajzi számon válasszuk le.


Szűcs Gábor alpolgármester: Mint az egyik javaslattevő Simó Károly képviselőtársammal együtt – csak tisztázni szeretném -, hogy a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsági ülésen a javaslat ugyan megszületett, de időközben azért tisztázódott az, hogy nem lehet jelen pillanatban leválasztani vagy megosztani az ingatlant, ugyanis másra alapvetően amúgy se lehet használni, víziközmű terület, úgyhogy utána lesz maga a telekalakítás megoldva. Azt gondolom, hogy ez így elfogadható, mert az a cél, amit a bizottsági ülésen Simó Károly képviselőtársammal is javasoltunk, az pont az lett volna, hogy magának az emlékműnek a környezete telekalakítással külön helyrajzi számra kerüljön. Ez most nem előtte fog megtörténni, hanem utána.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez a célterület hiába 10x10 méter, jogilag ez egy jóval nagyobb, messze a kutak mellett elnyúló terület, de akkor ez így egy olyan módosító javaslat, amit meg lehet ugyan szavazni csak semmi értelme, mert nem végrehajtható jelenleg, de oda fogunk rá figyelni.


Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke: Annyit hozzátennék, hogy itt szerepel 100.000 Ft elkülönítése ennek a területnek a rendben tartására, ami hát egy szimbolikus összeg, tegyük hozzá. Egy valamire való graffiti letakarítása az lassan közelít a millió forinthoz. Természetesen itt nem arról van szó, hogy 100.000 Ft-ig takarítjuk a területet, utána meg nem takarítjuk. Ha majd ha ott tartunk, akkor mindenképpen javasolni fogjuk, hogy ezt a talapzatot, ezt az emlékművet olyan festékkel kenjük le, ami nem olcsó és ami taszítja ezeket a különböző graffitis festékeket és egyebeket. A 100.000 Ft erre nem lesz elég, ebben biztos vagyok.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A város nyilván oda fog figyelni és hogyha magasabb költségről van szó, akkor a Közterület-fenntartó Intézmény természetesen egyéb fedezet terhére is eljárhat. Ezzel szerintem nincs gond, ez a szabadságfoka megvan ennek a határozati javaslatnak, melyet támogatásra javaslok, de akkor ezt a bizottsági módosító javaslatot ezt most én úgy teszem föl szavazásra, hogy azt kérem, hogy szavazzuk le, mint végrehajthatatlant. Bármennyire furcsa, a bizottság most nincs olyan helyzetbe, hogy visszavonja. Ha így van, akkor viszont lehet róla szavazni, csak úgy értelmes, hogy később kerül rá sor. Határidőt ehhez nem szabott a bizottság, tehát egyszer majd valamikor, abban a pillanatban, ahogy a feltételek megértek rá és rendelkezésre állnak, a 10x10 méteres területnek a leválasztása akkor teljesíthető.


T. Mészáros András képviselő: Egyrészt probléma az, amit Szűcs Gábor, illetve Simó Károly képviselőtársam felvetett, hogy egy több mint 14 hektáros területnek a 100 négyzetméteréről döntünk most. A telekkialakítást meg lehetne csinálni előtte is, nem beszélve arról, hogy meg is kéne csinálni és időnk is lenne rá, hiszen ha elolvassuk itt a szakmai véleményt a műalkotás mibenlétéről és hogyanjáról, ott elég sok átalakítást javasolnak a művésznek. Magyarán érdemes volna megvárni az új látványtervet, az új látványképet, addig pedig el lehetne intézni a telekkialakítás adminisztratív oldalát. Jelen pillanatban egy zsákbamacskát vásárolunk, mert a művész vagy változtat a kritikának megfelelően vagy nem változtat, vagy megépítjük, vagy nem, nincs mellette kertterv, parkterv. Látható, hogy 100 négyzetméteren ugyan elhelyezhető ez az emlékmű, de azért a környezetét is valahogyan rendbe kellene tenni, ahhoz is érdemes volna valami elképzelést gyorsan kialakítani és nem véletlenszerűen majd elültetni a tuját és a különböző örökzöldeket a jövőben. Azt gondolom, hogy ne támogassuk ezt most, várjuk meg a végső látványtervet és akkor alkossunk véleményt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Noha van benne ráció, mégis azt mondom, hogy támogassuk. Leginkább azért, mert az alapítvány képviselői rendkívül elkötelezettek és nagyon számítanak arra, hogy most ezt a részben elvi, részben gyakorlatias határozatot meghozzuk. Egyébként ha probléma merül föl menet közben, azt simán tudjuk kezelni úgy gondolom, Közgyűlési szinten is akár. A 10x10 méter az én értelmezésemben most egy olyan határozati javaslattá vagy módosító javaslattá avanzsált, amit támogatni is lehet és elvetni is lehet.


Tetlák Örs alpolgármester: Csak a tisztázás kedvéért. A változtatási javaslatok azért nem arról szólnak, hogy nem tudom én oszlop helyett gömb legyen, apróbb változtatások tulajdonképpen. Nem nehéz elképzelni a végeredményt, úgyhogy nem hiszem, hogy ez érdemben befolyásolhatná egyébként a javaslat elfogadását, vagy a javaslat el nem fogadását.


Szűcs Gábor alpolgármester: Azért nem lehet előtte telket alakítani, mert a HÉSZ-ünk úgy rendelkezik, hogy a víziközmű területen ekkora méretű új telket nem lehet létrehozni, úgyhogy a HÉSZ-t kell módosítani ahhoz, hogy ki lehessen szabályozni belőle azt a részt, ami az emlékmű területe lesz. Ezért gondoljuk azt, és ezért én is azt támogatnám inkább, hogy úgy értelmezzük a módosítást, hogy ahogy az emlékmű elkészül, úgyis folyamatban van a HÉSZ-nek egy általános felülvizsgálata, akkor ez is rendezésre kerül és utána, amikor megvalósult az emlékmű, az a terület, ahol az emlékmű áll, az külön helyrajzi számra fog kerülni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A jogalkotói akarat az arra irányul, hogy ne egy helyrajzi számon legyen az a hatalmas terület, hanem válasszuk le. Ennek jogi akadálya van, de mivel a legutóbbi Közgyűlésen úgy döntöttünk, hogy HÉSZ felülvizsgálatot indítunk, ami valójában egy új HÉSZ elfogadására irányul, lesz idő kezelni. A módosító javaslatot ekképpen meg lehet szavazni. Ma nem hajtható végre, de később igen, hogyha az új HÉSZ ezt tudja kezelni, ha meg nem, akkor természetesen nem tudunk mit tenni. Ez nem okoz problémát úgy gondolom.


T. Mészáros András képviselő: Pár szó a kritikából: a szakértői bizottság véleménye szerint redukálni kell az emlékmű elemeinek számát. Javasolják a tűzzománc címer és az obeliszkre kerülő homokfújt képek mellőzését. A pengefalak teljes elhagyására tettek javaslatot. A 60 cm-es alapnak a 80 cm-re emelését javasolják, ezzel együtt az obeliszkre és a pengefalakra tervezett grafikai elemek megjelenhetnek majd az alapon. Véleményük szerint az obelix tetejének csúcsosan, gúlaszerűen kellene végződnie, így a bronz plasztika nem kerülne takarásba alulnézetből. Hogyha ezt mind-mind végrehajtjuk, akkor teljesen meg fog változni a látványterv. Ezért mondom azt, hogy idő van, hely van, ráérünk nyugodtan, meg lehet oldani ezt a téli szünetben. A tervező áttervezheti és akkor azt mondhatjuk, hogy ez már megfelel a kritikának is, megfelel mindennek, úgyhogy most nem javaslom elfogadásra.


Antunovits Antal képviselő: Polgármester úr kérem a segítségedet olyan tekintetben, hogy ez a 10x10-es terület hol helyezkedik el ezen a 14 hektáros területen? Egyrészt ezt a emlékművet teljes mellszélességgel támogatom, mert Katona Sándor amúgy is a rokonságunkba tartozik és többszörös világbajnok. Erre a területre oda lehet-e menni, ehhez utat kell-e készíteni, vagy maga a vízmű előtt, ahol van a vízcsap a másik oldalra gondoltátok ezt?

 

Dr. Csőzik László polgármester:  A Mecset utcán elmész ütközésig, ott a vízmű, ott van az a kis kút a fával meg a paddal, ott.

 

Antunovits Antal képviselő: Területileg akkor a vízmű előtt van.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ott az út mellett, tehát nem kell kísérő infrastruktúra, amúgy is egy ligetes, kis parkos rész az ott.

 

Antunovits Antal képviselő: Én is mindenféleképpen azt javaslom, hogy ez meg legyen osztva, tehát külön helyrajzi számon legyen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosító indítványt, hogy válasszuk le a 10x10 métert. Hozzáteszem az értelmezés kedvéért, hogy amint lehet. 

 

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

 

,,Az emlékmű elhelyezéséhez szükséges 10x10 méter nagyságú területrészt az új Helyi Építési Szabályzat elfogadását követően önálló helyrajzi számon leválasztja.”


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a elfogadta a módosító indítványt.

 

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a tulajdonában álló érdi 029/1 helyrajzi számú ingatlanon az egykori érdi sportrepülőtér emlékére a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű felállításáról dönt, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a, valamint az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Pannónia'76 Alapítvány (székhelye: 7143 Őcsény, Repülőtér kültelek 05 helyrajzi szám) által felajánlott repülő-emlékmű tulajdonjogát elkészülte után ingyenesen elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tartalmú ingyenes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására, melynek a főbb tartalmi elemei az alábbiak:

A Pannónia'76 Alapítvány vállalja, hogy a határozat mellékletét képező OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményének megfelelően az emlékművet saját költségen elkészítteti, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 méter nagyságú területrészén szintén saját költségen felállíttatja és az ehhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a repülő-emlékművet és környezetét méltóképpen megőrzi, és a nagyközönség számára a látogathatóságát biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében tervezzen be 100 ezer forintot a repülő-emlékmű fenntartási költségeinek fedezetére.

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a tulajdonában álló érdi 029/1 helyrajzi számú ingatlanon az egykori érdi sportrepülőtér emlékére a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű felállításáról dönt, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a, valamint az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Pannónia'76 Alapítvány (székhelye: 7143 Őcsény, Repülőtér kültelek 05 helyrajzi szám) által felajánlott repülő-emlékmű tulajdonjogát elkészülte után ingyenesen elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tartalmú ingyenes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására, melynek a főbb tartalmi elemei az alábbiak:

A Pannónia'76 Alapítvány vállalja, hogy a határozat mellékletét képező OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményének megfelelően az emlékművet saját költségen elkészítteti, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 méter nagyságú területrészén szintén saját költségen felállíttatja és az ehhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a repülő-emlékművet és környezetét méltóképpen megőrzi, és a nagyközönség számára a látogathatóságát biztosítja. Az emlékmű elhelyezéséhez szükséges 10x10 méter nagyságú területrészt az új Helyi Építési Szabályzat elfogadását követően önálló helyrajzi számon leválasztja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében tervezzen be 100 ezer forintot a repülő-emlékmű fenntartási költségeinek fedezetére.

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

279/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a tulajdonában álló érdi 029/1 helyrajzi számú ingatlanon az egykori érdi sportrepülőtér emlékére a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű felállításáról dönt, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a, valamint az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Pannónia'76 Alapítvány (székhelye: 7143 Őcsény, Repülőtér kültelek 05 helyrajzi szám) által felajánlott repülő-emlékmű tulajdonjogát elkészülte után ingyenesen elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tartalmú ingyenes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására, melynek a főbb tartalmi elemei az alábbiak:

 

A Pannónia'76 Alapítvány vállalja, hogy a határozat mellékletét képező OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményének megfelelően az emlékművet saját költségen elkészítteti, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 méter nagyságú területrészén szintén saját költségen felállíttatja és az ehhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a repülő-emlékművet és környezetét méltóképpen megőrzi, és a nagyközönség számára a látogathatóságát biztosítja. Az emlékmű elhelyezéséhez szükséges 10x10 méter nagyságú területrészt az új Helyi Építési Szabályzat elfogadását követően önálló helyrajzi számon leválasztja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében tervezzen be 100 ezer forintot a repülő-emlékmű fenntartási költségeinek fedezetére.

 

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: A repülő-emlékmű tulajdonjoga az önkormányzatot fogja ezt követően megilletni.