Dr. Csőzik László polgármester: Az Intézményi Gondnokság SZMSZ-e jóváhagyásának napirendje következik. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában foglalt irányítói jogkörében eljárva, az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 5 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

280/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában foglalt irányítói jogkörében eljárva, az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 5 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen