Dr. Csőzik László polgármester: A béren kívüli juttatásnak a keretösszegét, a cafeteriát a jövő évre vonatkozóan bruttó 200.000 forint/fő összegben állapítanánk meg. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatallal közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, valamint munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2022. évre a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

 

Határidő:        2022. évi költségvetés tervezése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

282/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatallal közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, valamint munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2022. évre a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

 

 

Határidő:        2022. évi költségvetés tervezése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármesterA határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen