Dr. Csőzik László polgármester: A tavalyihoz hasonló likvid hitel, ami az év közbeni cash-flow áram kiegyenlítését szolgálja, tehát olyan finanszírozási hitel, ami a működési hiány keletkeztetését nyilvánvalóan nem generálja. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Név szerinti szavazás következik.

 


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Banktól folyószámlahitelt vesz fel.

2. A hitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. december 31-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 1.800.000.000 forint, a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,33%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 0%.

3. A közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – név szerinti szavazással – 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

276/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

folyószámlahitel-szerződés megkötéséről

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az OTP Banktól folyószámlahitelt vesz fel.

 

2. A hitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. december 31-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 1.800.000.000 forint, a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,33%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 0%.

 

3. A közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

 

4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

 

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem