Simó Károly képviselő: Az előző évekhez hasonlóan, szeretnénk ugyanazokat a témákat kiegészítésként felvenni a munkatervbe, melyeket módosító indítványban is beadtam. Egyrészt hiányolta a frakciónk, hogy polgármester úr nem kíván tájékoztatást adni a Modern Városokról. Legalább kéthavonta a Közgyűlés kapjon írásbeli tájékoztatást. Részletesebb tájékoztatást kaphatnánk, hiszen a beruházásoknak hamarosan be kellene fejeződniük. Februárra, áprilisra, májusra és szeptemberre tettem javaslatot, hogy legyen írásbeli tájékoztató. Hiányoltuk a fásítási programmal kapcsolatos, hatályban levő közgyűlési határozatban meghatározott feladatok végrehajtását, februárra javaslom, hogy döntsünk arról, hogy idén az önkormányzat mit kíván tenni a városban. A vasúti aluljárók tekintetében volt egy javaslatom a vasúti aluljárók környékének rendezésére, el is küldtem a rendelkezésemre álló előkészítő anyagokat, javasolnám, hogy beszéljünk erről. Korábbi napirendben említettem a vagyonkezelési szerződések megkötését az iskolák tekintetében a Klikkel, illetve azokkal, akik az iskolákat működtetni fogják. Javasoltam, hogy beszéljünk a Fácán közi lakótelepről is, hisz ott most már tényleg csak az utolsó lépések lennének hátra, tehát a telkek tulajdonba adásáról mindenképpen legyen közgyűlési határozat. Az útépítési programmal kapcsolatban a Késő Géza Program végrehajtásáról szintén van egy határozat, ezt a programot 2020. március 31-ig kellett volna a Kormánynak átadni, azóta megérkezhetett volna a pénz az útépítésre, ez még mindig nem történt meg. Javasoltuk, hogy 2022. márciusban legalább az elkészült munkarészekről adjon számot polgármester úr. Számomra érthetetlen oknál fogva először elfogadta előző évben a polgármester úr, majd pedig titkolni igyekszik, hogy a gördülő fejlesztési terv vonatkozásában mi fog történni, illetve az Étv Kft. tekintetében. Felhívnám a figyelmet, hogy a polgármester átruházott hatáskörben való joga képviselni az önkormányzatot ezekben a cégekben tulajdonosként. Úgy gondolom, hogy a Közgyűlésnek be kellene számolni arról, hogy mikor és milyen döntéseket hozott az önkormányzat nevében, mert főleg az elmúlt években az ivóvíz- és szennyvíz tekintetében komoly kérdések is felmerülhettek, amiről sem a Közgyűlés, sem a nyilvánosság nem tud. A Sóskúti, Zengő, M7-es autópálya, Vihorlát utcák közötti területnek a közművesítését már 2020-ban is javasoltam, ismét javaslom áprilisban felvenni napirendre.


Szűcs Gábor alpolgármester: Nem csak a vasúti aluljárók, hanem az autós, gyalogos aluljárókra vonatkozóan és nem csak a vasút alatt, de ezt februárban kívánom előterjeszteni.


Dr. Asztalos Éva képviselő: A közmeghallgatás időpontja tekintetében szeretnék módosítást javasolni. A közmeghallgatás évente egyszer történik meg és köztudomású tény, hogy Érd lakosságának nagy százaléka ingázik Budapest és Érd között, ezért az ülés időpontjának 18 órában történő meghatározását javasolnám azért, hogy aki szeretne ezen részt venni, az ne eshessen abba a hibába, hogy nem ér ide abban az időpontban.

 

dr. Csőzik László polgármester Előterjesztőként a következőket fogadom be: a Modern Városok Program előrehaladásával kapcsolatban vegyük fel áprilisra, szeptemberre és novemberre, előtte meglátjuk, de nem javaslom beleírni. A vagyonkezelési szerződések megkötésével, módosításával úgy tudunk haladni, ahogy a tankerülettel dűlőre jutunk és ahogy az engedélyezési eljárások folynak. A Fácán közi lakótelep fontos, de nem tudom, hogy márciusban érünk oda, vagy áprilisban, ezért azt áprilisra tenném és elfogadom. A gördülő fejlesztési tervre vonatkozó javaslat maradhat márciusra. Az önkormányzati cégek vonatkozásában meghozott döntésekről a június célszerű a beszámolók elfogadása miatt. A közmű rekonstrukció megalapozottságát nem látom, tehát csak azért, hogy egyetértsünk abban, hogy fontos, amíg nincs forrás rendelve hozzá, addig szerintem ne vegyük bele a munkatervbe. Ha lesz, akkor természetesen beszélhetünk róla, a többit nem javaslom elfogadni. A képviselő asszony módosítását támogathatónak tartom, de döntsön róla a Közgyűlést, tehát hogy ne 17 órakor, hanem 18 órakor kezdődjön a közmeghallgatás a novemberi közgyűlését követően, melyet felteszek szavazásra.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a novemberi Közgyűlést követően a közmeghallgatás 18 órakor kezdődjön.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

dr. Csőzik László polgármester: Simó Károly képviselő által tett javaslatokból befogadtam az elhangzottakat, így azokról nem kell szavazni, amit nem fogadtam be, arról szavazzunk egyben.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította Simó Károly képviselő módosító indítványának azon részét, mely nem került az előterjesztő által befogadásra.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen


dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a munkatervre vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2022. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő:        határozat közlésére – 2022. február 15.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a 2022. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

Határidő:        határozat közlésére – 2022. február 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

A munkaterv melléklete, annak terjedelme miatt a jegyzőkönyv részét képezi.

 


dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a közmeghallgatás időpontjára vonatkozó határozati javaslatot, mely 18 órában került meghatározásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2022. novemberi ülésnapján, 18.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

Határidő:        határozat közlésére – 2022. február 15.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése alapján – a közmeghallgatás időpontját a Közgyűlés 2022. novemberi ülésnapján, 18.00 órában határozza meg. A közmeghallgatás helye a Polgárok Háza Díszterme.

 

Határidő:        határozat közlésére – 2022. február 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen