Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm Kövesdi Péter ügyvezető urat.

 

Simó Károly képviselő: Az látszik, hogy most már 215 millió forintba kerül az érdi baloldali többség propagandagépezetének a fenntartása és az, hogy a főszerkesztő úr tudjon egy országos pártpropaganda hálózatot szervezni. Azt gondolom, hogy ez a növekedés, a 215 millió Ft úgy, hogy egyébként az érdiek nem tájékozódhatnak, mert nem tájékoztatják őket a valós problémákról, nem láthatnak és nem olvashatnak például az őket leginkább érintő beruházásokról részletesen. Nem kiegyensúlyozott a tájékoztatás, hiszen a Közgyűlésben kisebbségben lévő, a város közel 50%-át képviselő önkormányzati képviselők álláspontja csak elszórtan vagy negatív kontextusban tud megjelenni. Azt gondolom, hogy ez így, ebben a formában elfogadhatatlan, arról nem is beszélve, hogy a szerződések alapján kiderült, hogy valójában egy jutalékos rendszer működött az Érd Médiacentrum keretében is, például a pártok által befizetett összegekből is közel 30%-os jutalékot kaptak egyesek. Erre direkt rákérdeztem a Pénzügyi Bizottságon, ahol főszerkesztő úr, igazgató úr megerősítette, hogy ez tavaly működött. Idénre a kipattant botrány nyomán megszüntették. Az a kérdés, hogy vajon még mi lehet ott és vajon okosan és takarékosan gazdálkodik-e az érdiek adófizetők pénzével ez a cég? Nekem meggyőződésem, hogy nem.

 
Dr. Asztalos Éva képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot és a bizottsági ülésen Kövesdi Péter úr elmondta, hogy gyakorlatilag az Érd TV-nek a nézettsége egyenlő a nullával. Kérdezném, hogy miért pumpáljunk még bele ebbe több pénzt, ha ilyen nézettséggel nem működik az Érd TV, nem lenne-e célszerűbb talán akkor egy olyan racionális működést bevezetni, hogy az Érd TV-t, mint olyat megszüntetni, hiszen nincsen nézettsége és ebből kifolyólag ugye csökkentené a támogatás összegét is.


Lengyel Péter képviselő: Néha tényleg nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek amikor Simó Károly ilyen blődségeket mond. A legfinomabb kifejezés az, hogy hogy nemes egyszerűséggel hazudik. Ugyanis valóban elhangzott a Pénzügyi Bizottságon, hogy a hirdetésszervezést a tavalyi évben egy külsős vállalkozóval, jutalékos rendszerű teljesítéssel oldotta meg az Érd Médiacentrum. Ez egyébként a hirdetési iparágban bármilyen média vagy egyéb hirdetésnél egy teljesen megszokott gyakorlat, bármilyen tulajdonú sajtótermékről vagy médiatermékről van szó. Viszont az nem hangzott el, hiszen kérdésként sem merült fel, hogy a pártok által megrendelt, vagy az előválasztási kampányban – feltételezem, hogy erre céloz Simó Károly képviselőtársam – megrendelt hirdetéseknél is történt-e jutalék kifizetés. Ez egész egyszerűen ilyen formában fel sem merült. Az viszont igenis elhangzott, hogy a tavalyi évben a tervhez képest 20 %-kal nőtt az Érd Médiacentrum hirdetésből származó bevétele és tökéletesen látszik, hogy a 2022-es üzleti tervben további – ha jól emlékszem – 14 %-os növekedés van betervezve oly módon, hogy ráadásul most már át is szervezték a hirdetésszervezési tevékenységet. Tehát Simó Károly pontosan tudja, hogy a bevételből kifizetett jutalék bármilyen, akár piaci, akár önkormányzati tulajdonú cég esetében egy teljesen megszokott gyakorlat. Azért mondom, hogy ezt pontosan tudja, hiszen hasonló rendszerben dolgozik gyakorlatilag ő is.

 
Simó Károly képviselő: Lengyel Péter úr nem mond igazat. Elhangzott az, hogy 3 millió forint volt az a bevételnövekedés, ami reklámból származik, és ennek igen jelentős része szerintem 100.000-es nagyságrendű, ami nem a pártoktól. Az is elhangzott, hogy igen jól kerestek azok, akik szervezték. Ez azért érdekes, mert augusztusban kaptam egy megkeresést egy Érd Médiacentrumos e-mail címről és ezért volt a kérdésem, hogy belsős, vagy külsős szervezte, tehát úgy tűnt, mint hogyha valaki az Érd Médiacentrumtól ajánlotta volna fel a Fidesznek azt, hogy 70%-os kedvezménnyel hirdethet a baloldal előválasztásán. Ez egy minimum érdekes felvetés volt. Ettől függetlenül itt kezdett kigyúlni a piros lámpa, hogy itt valami nem egészen kerek ebben a történetben. Azt kérdezném Lengyel Péter úrtól, aki azt mondja, hogy teljesen megszokott az, hogy jutalékot fizetnek ki olyanért, egy olyan kvázi monopolhelyzetben levő, gyakorlatilag önkormányzati médiának, ez egy olyan helyzet, hogy nem kellett sokat szervezni a baloldali pártok hirdetését, hisz ők maguk tülekedtek vélhetően, hogy had hirdethessenek. Ezek után minimum nem helyénvaló azt állítani, hogy jó dolog az, hogy a pártok által befizetett reklámköltségből jutalékot kapnak valakik. Ez viszont elhangzott a bizottsági ülésen, ha nem hiszi el Lengyel Péter, akkor meg javaslom, hogy nézze meg a jegyzőkönyvet, vagy hallgassa meg a felvételeket. Továbbra is azt gondolom, hogy pazarló az Érd Médiacentrum működése ebben a formában. Évente 215 millió forint, amikor ugye pár napirenddel ezelőtt azt hallottuk, azt harsogta polgármester úr egész évben a helyi médiában, hogy kivéreztetett az önkormányzat, akkor talán kevesebb gőzt a kürtre és egy kicsit több munkát, egy kicsit az útépítést és akkor nem lesz probléma. Egyébként pedig maga a tájékoztatás, az csapnivaló, ami az Érdi Újságban zajlik.

 

Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum ügyvezetője: Simó Károly képviselő úr leleplező bejelentésével azt kell, hogy mondjam, tökéletesen egyetértek. Valóban jutalékos rendszer működött az Érd Médiacentrumban. Most is működik jutalékos rendszer, ez egyébként minden média társaságnál így működik. Ott is így működik, ahol egyébként belsősök hozzák a hirdetéseket, csak ott a belsősnek van egy alapfizetése is, amit mindig ki kell fizetni, akkor is, ha egy fillér hirdetést nem hoz és van neki egy plusz fizetéskiegészítése, amit jutaléknak nevezünk. Ez lehet akár 5%, 10%, 20%, sávosan nő. Ez mindenhol így működik. Amikor átvettem az Érdi Médiacentrum ügyvezetését, akkor az újságot előállító Fideszes cég felajánlotta, egyébként nagyon nagylelkűen, hogy ha mi nem alkalmazunk hirdetésszervezőt, akkor ők minden hónapban kifizetnek nekünk kb. 400.000 Ft-ot hirdetésre, de akkor mi nem szervezhetünk hirdetést, akkor ők szervezik a hirdetést. Akkor ezen erősen elgondolkoztunk, mert nem volt olyan emberünk, aki hirdetést szervezzen, de ugye a mi tervünk az volt, hogy az Érdi Újságot nem külön kezeljük, ahogy itt most képviselő úr is említette, hanem egységben a Médiacentrummal, a TV-t, a rádiót, online és az újságot egyben. Ezt ez a cég nem vállalta volna, ők az újságot szerették volna ebből kimazsolázni, mint ami valóban egy magas értéket képvisel a hirdetési piacon. Akkor mi ebbe nem egyeztünk bele, hanem alkalmaztunk egy céget, aki egy korábban egyébként ennél az újságnál dolgozó kolléga volt és ő nekiállt hirdetéseket szervezni és azt tapasztaltuk, hogy ezzel nagyon jól működött a Médiacentrum. Sokkal magasabb bevételt értünk el, mint hogyha hallgattunk volna erre a bizonyos Fideszes cégre, amelyik az újságot korábban kiadta. Több pénzt tudott a Médiacentrum szerezni és igen, több pénzt fizetünk ki jutalékként, de a jutalék mértéke az a bevételtől függött és ez nem is volt titok, hogy a bevételtől függ. A pártokat nem mondtam még el, igen. A jutalékos szerződésünk ugye úgy szólt, hogy minden olyan szerződést, amit ez a cég köt, az jutalékos rendszerben működik, és miután a tisztelt pártok, a baloldali és ellenzéki pártok az előválasztáson hirdettek a Médiacentrum különböző felületein, ezért mi ezt a hirdetési formát ugyanúgy bevételnek tekintettük és a jutalékot fizettünk ennek a cégnek. Nem tudom, hogy miről beszélünk, amikor jutalékos rendszerről beszélünk és hogy mondjam, ilyen nagyon nagy titokzatossággal említjük azt, hogy micsoda botrány, hogy jutalékos rendszer működik. Igen, kifizettük a hirdetésszervezőnek. Egyebekben pedig az új kolléga, aki most ideiglenesen átvette a hirdetésszervezést,  ő belsős és fizetést is kap. Egyébként az előbb említett kolléga nem kapott fizetést érte, hanem csak jutalékot, tehát nekünk nem került egy fillérünkbe sem, mint munkavállaló. A mostani az kerül, cserébe ezért lényegesen alacsonyabb jutalékot kap és a választási kampány, ami most következik, és ami - egy hogy mondjam - egy garantálható bevételt jelent a Médiacentrumnak, ezt az Állami Számvevőszék is ellenőrizni fogja, mi jelentettük is, ebből ő nem fog részesülni, mert nem ő hozta ezt a hirdetést, hanem ezek a hirdetések beestek, neki nem is kell erről tárgyalni, ezek gondolom majd érkezni fognak. Bizonyára a Fidesz is hirdetni fog, hiszen lehetősége van, gondolom a képviselők is hirdetni fognak, úgyhogy örömmel várunk minden hirdetést, ami nekünk bevételt jelent és ezzel a városnak is könnyebbség.


Gregus László képviselő: A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elé ez a napirendi pont nem került, mert ha ugye figyelünk, itt alapvetően csak ezt halljuk, hogy pénz, pénz, pénz, de hadd tegyem hozzá, hogy az Érdi Médiacentrumnak bizony komoly kulturális feladatai is vannak, vagy kellene, hogy legyenek. Szóval amikor meghallok olyan hangokat, hogy az Érd TV-t szüntessük meg, mert szitába töltünk vizet, ezzel mélyen nem tudok egyetérteni. Az Érd TV-nek hihetetlen kihívásokkal kell szembenéznie, de ha egy este az ezeréves kézilabda meccs közvetítések között - és hál istennek egyre többször tudnak a műsorba kulturális műsort becsempészni- csak 100 ember, 500 ember, vagy 1.000 ember, nem tudom a nézettségi adatokat - néz meg egy kulturális műsort, akkor azt nem lehet megszüntetni. Nem áll Érd olyan jól kultúra szempontjából, hogy ilyen dolgokat elengedjünk, mint ahogy meggyőződésem, hogy előbb-utóbb az Érdi Újságnak is kell kulturális rovatot elindítani és az Érdi Rádióba is be lehet csempészni bizonyos ilyen területeket, tehát azért itt a sok pénz, meg politika, meg egyebek mellett gondoljunk arra is, hogy ilyen missziót is el kell látnia egy ilyen intézménynek.

 
Lengyel Péter képviselő: Visszatérve az előző szóváltásra Simó Károllyal, most valóban elhangzott Kövesdi Péter részéről az előbbi inkriminált rész, ami a Pénzügyi Bizottságon nem hangzott el. Másrészt Kövesdi Péter ügyvezető úr tisztában van-e azzal, hogy az előző felszólalásának első mondatát hol fogja megvágni a Fideszes média? Én úgy többé-kevésbé ezzel tisztában vagyok. Úgyhogy még egyszer ismétlem, ami most elhangzott, az most hangzott el innentől kezdve akkor valós az, amit Simó Károly az imént mondott.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Iván Petrovics Pavlovnál fogja megvágni, ugyanis a jutalékos rendszer emlegetése semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy összefüggésbe hozza más ügyekkel. Ez most a napos ige. Korábban a nyomdai költségeket a Polgármesteri Hivatal állta, ez egy óriási tételbeli különbség, 40 millió forint/év. Ezt is látni kell. Korábban a Kormány hatalmas, egyoldalas-kétoldalas hirdetésekkel dotálta az Érdi Újságot, ezek mára teljes egészében eltűntek, egészen más kondíciók mentén lehetett akkor kiadni ezt a hetilapot, mint most. Egyébként abba mi abszolút nem kerülhettünk be, csak úgy szeretném jelezni. A mostani olvasmányos, helyenként magazinra emlékeztető cikkekhez képest, jószerével csak a városi propaganda ömlött belőle.

 

Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum ügyvezetője: Ami a tévét illeti, mert ugye több képviselő is fölvetette a tévé sorsát, hogy mit kell tenni, vagy mit lehetne tenni a tévével. Ugye az Érd TV-t nem a Médiacentrum alapította, hanem az önkormányzat hívta életre annak idején. Tehát az, hogy mi legyen az Érd TV-vel, annak a kezdeményezése az nem az Érd Médiacentrum felelőssége és joga, hanem az önkormányzaté. Ami a televízió, mint platform és a helyi tévé, mint platform kérdést illeti, arról elmondtam a véleményemet a Pénzügyi Bizottságon, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, meg tudja nézni. Erről annyit mondanék csak, hogy a hatékonysága az Érd TV-nek a jelenlegi működéssel, a jelenlegi platformon nem jó, tehát amikor hirdetést szervezünk, amikor a Médiacentrum platformjait fogyasztó, tehát olvasó-néző-hallgató emberekkel beszélünk vagy őket kérdezzük, akkor a tévét mindig utolsó helyen említik mint olyat, ahonnan ők tájékozódnak. Ha megkérdeznénk a képviselőket, nem akarom megkérdezni őket egyenként, hogy mikor néztek végig utoljára Érd TV-t, tudják-e, hogy hányas csatornakiosztáson van, mi a műsorstruktúrája stb., akkor bizonyára a többségük azt mondaná, hogy  mostanában nem nézett Érd Tv-t, de azt hallotta, hogy… Nagyon ritkán fordul elő, hogy a tévé műsorával kapcsolatban betelefonálnak, hogy ez nem jó, az nem jó, én ezt szeretném látni, én azt szeretném látni. Viszont természetesen az Érd TV stábjának, a munkatársaknak és a Médiacentrumnak óriási felelőssége van abban, hogy amit Gregus László képviselő úr is mondott, hogy igenis dokumentálnunk kell, hogy mi zajlik Érden, mi történik a kultúrában, mi történik a politikában, mi történik a közéletben, mi történik általában és ennek a mozgóképes dokumentálására senki nem alkalmasabb, mint az Érd TV jelenlegi stábja. Az, hogy milyen platformon sugározzuk, hogy milyen platformra helyezzük ezt a tájékoztatást, az a jövő kérdése és erről lehet vitatkozni, de szerintem arról nem lehet vitatkozni, hogy az a munka, amit ők végeznek az hasznos-e, vagy nem hasznos. A megjelenési felületen azon lehet vitatkozni és azon talán érdemes is és akkor, hogyha eljönne ez az idő, akkor lehet beszélni arról, hogy mi mennyibe kerül ebből.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valóban radikálisan megváltoztak a médiafogyasztási szokások. Szerintem 50-55 éves kortól lefelé be se nagyon kapcsolják a tévét az emberek, hanem online tartalmakat keresnek. Úgyhogy üdvözölném, hogyha a Médiacentrum elmenne a YouTube tartalmak, a Facebook, esetleg TikTok, uram bocsá’ Instagram tartalmak irányába. A lényeg az, hogy a mozgóképes világ az megmaradjon, hiszen erre szükség van. Azt vizsgálni kell valóban, hogy ez a mostani televízió struktúra kell-e, vagy nem. Élek a gyanúperrel, hogy nem szükséges fenntartani.


T. Mészáros András képviselő: Csak azt az illúziót szeretném eloszlatni, hogy ha kvázi a tévét megszüntetjük, akkor komoly megtakarítást lehetne elérni, mert ez önmagában nem igaz. Hiszen az a fajta vizualitás, ami a TV eszközeivel jelen pillanatban, illetve a TV szakembereivel elkészül, az összes másik platformon meg kell, hogy jelenjen. Ha és amennyiben a tévét bevetjük sóval és felszántjuk előtte rendesen, akkor ugyanezeket az embereket, vagy más embereket, de ugyanerre a feladatra - hisz a vizualitás nagyon fontos - ugyanerre a munkára meg kell kérni, hogy készítse el valaki a tartalmat, mert akkor ugrásszerűen és szakadékba esne akkor az Érd Mostnak is a nézettsége és így tovább, hogy nem megfelelő vizualitással jelennének meg. Ugyanez igaz a szövegre. A rádióban elhangzó szövegek nagy része éppen adott esetben tévéfelvétel közben készül és más szerkesztési technikákkal, de bekerül a rádióba, bekerül az Érdi Újságba, tehát illúzió az, hogy valami nagyot meg lehet vele takarítani. Az egy dolog, hogy magának a tévének a digitális platformokhoz való közelítését hogyan lehet és kell megoldani a jövőben, mert biztos, hogy ez az egyetlen kivezető út ebből a történetből. Annyit lehetne vele megtakarítani, hogy egy egyébként már valószínűleg elavult műszaki technológiát nem kéne működtetni, illetve a helyigényt és egyebeket, bár még azt se, hiszen az egyéb felvételeket és vizuális tartalmakat valahol így is, úgy is le kell gyártani ahhoz, hogy működőképes legyen maga az egész Médiacentrumnak a hírszolgáltató-tájékoztató képessége. Abba most nem akarok belemenni, hogy ennek milyen a minősége, hogy milyen nem, mert nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy sok-e a 215 millió Ft arra, hogy ez működjék, vagy pedig kevés. Azt gondolom, hogy sok és ezért nem is tudjuk támogatni. Irtózatosan sok egy ekkora településen és egyébként ha csak részben is elhisszük azt, amit a polgármester mond a város anyagi helyzetéről, akkor pedig borzasztóan sok.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen, a mondandó első felével egyet is tudok érteni, a második felével természetesen meg kell birkózni. Az a helyzet, hogy nem nagyon, tehát ha fönn akarjuk tartani a szolgáltatás minőségét, terjedelmét, intenzitását, akkor ez a színvonal marad. El lehet érni egy 10 millió Ft-os megtakarítást, el lehet érni esetleg 15 millió Ft-ot, de több ebben a rendszerben nincs. Ha strukturálisan nem nyúlunk hozzá, akkor az ennyibe kerül, amiből mondjuk a hetilap szerintem az egyik legmagasabb tétel. Lehet azon gondolkodni, hogy szüksége van-e ennek a városnak hetilapra, nem elég esetleg kétheti lap, vagy havilap. Úgy gondolom, hogy ne lépjünk visszafelé, ez talán az a sajtótermék, amiből leginkább tájékozódnak az érdiek és 30 éve jelen van a városban, fenn kell tartani. A tévé és az online platformok közötti különbség leginkább szerintem a rádió példáján keresztül ragadható meg, tehát rádióra ma nagyobb szükség van, többen hallgatják, egészen jó mutatói vannak. A rádió anyagai elérhetők az interneten, ott kevesebben hallgatják. A tévénél pont fordítva van, tehát ma a mozgóképes tartalmat az internetről töltjük le és nem kapcsolgatás közben mondjuk a Digi, vagy a T-Online szolgáltatásain keresztül nézzük a kábel TV-n. Ez így van, ez viszont abba az irányba hoz minket, hogy a mozgókép tartalom előállítást az online platformokon keresztül csináljuk meg. Ha ez tud hozni technikai értelemben - tehát, ha van itt olyan technikai költség mondjuk, amit fizetnünk kell - megtakarítást, akkor azt lépjük meg. A rádiónál ez nem bagatell tétel. A rádiónál 7 évre nyertük a frekvenciát, ha jól emlékszem és tetemes költség összességében, jó évekre el kell osztani, talán 60 millió Ft-ba kerül az, hogy a városnak van frekvenciája. Nem tudom mennyibe kerül az, hogy jelen vagyunk a kábel TV-n, ez az, amit meg tudunk nézni és ez az, ahol lehet megtakarítást elérni, de a mozgóképkultúra és a mozgókép előállítás önkormányzati égisz alatt szerintem egy vívmány, melyet fenn kell tartani.


Lengyel Péter képviselő: Amikor megnyomtam a szót kérek gombot, akkor nagyjából T. Mészáros András képviselőtársam  a 3 perces felszólalásának 100. másodpercénél tartottunk és épp azt akartam mondani, hogy azon ritka történelmi pillanatoknak vagyunk tanúi, amikor teljes mértékben egyet tudok érteni felszólalásával. A 121. másodpercben ez kicsit megingott, de ennyit akartam mondani, hogy az első részével maximálisan egyetértek.


Simó Károly képviselő: Mindannyian emlékszünk képviselők arra, hogy kaptunk egy levelet egy nyugdíjas érdi újságírótól – Banda Jenőnek hívják, a tavalyi év végén és én felhívnám a többséghez tartozó képviselők figyelmét is, hogy finoman szólva nem számít Fidesz szimpatizánsnak, sőt nagyon is az ellenzéki pártok gondolatvilágát tudja magáénak, és ő azt mondta,  azt írta le részünkre a lényegét tekintve, hogy sajnálatos módon az érdi önkormányzati médiából nem tud tájékozódni, a valóságot az Érdi Hírek című újságból tudja meg. Ezt érdemes volna azért figyelemmel követni, amikor azt a 215 millió Ft-ot próbálják megszavazni az Érd Médiacentrumnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Karcsi ez az az újság, ahol annyit hazudtok, rágalmaztok, csúsztattok, hogy alá se meritek írni a cikkeket.  Ez az Érdi Hírek meg az Érdi Oldal. Botrány érted, amit műveltek, az aljasságnak a netovábbja, amit ez a sajtóterméknek nevezett valami fel tud mutatni ebben a városban. Szégyen és gyalázat.


Tetlák Örs alpolgármester: Szoktam dicsérni a 2019 október előtti helyi média állapotát. Talán pont ugyanezt szoktam használni, hogy a közszolgálatiság meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás ünnepe volt minden egyes megjelent szám és mindenki emlékszik rá. Az is közröhej volt, ami ment az érdi médiában 2019 októberét megelőzően. Ehhez képest szerintem fényévekkel vagyunk előrébb. A másik pedig, hogy amit képviselőtársunk emleget, mint országos propaganda hálózat, tegyük már helyre, hogy miféle országos propaganda hálózatokról beszélünk. A CASH-MA 500 médiát fönntartó és állami pénzből finanszírozó meg állami hirdetésekkel kitömő tengerével szemben egy helyi médiát országos propaganda hálózatépítéssel összefüggésbe hozni, az szerintem bátor kísérlet. De gondolhatunk itt a Megafonra, amikor egy megafonos bohócra 100 millió Ft-nál többet költ a kormánypropaganda, akkor miről beszélgetünk, hogy mi az esztelen költés. Nem utolsósorban beszéljünk még azokról az igen körmönfont megoldásokról, amikor a Fideszhez közeli álcivil szervezetek ilyen-olyan támogatási formában például ennek a csodálatos Érdi Híreknek a kiadására több 10 millió forintot kapnak az adófizetők pénzéből, aminek valóban ez a vége, hogy a Koppányi Aga, meg a Mickey egér aláírásával mindenféle idiótaságok jelennek meg a városban. Úgy gondolom, hogy az Érdi Rádió a lehető legjobb irányba halad, ez egy maximálisan szubjektív megítélés, de én örülök, hogy így van. Azt szeretném, hogyha tényleg minden érdi fodrásznál meg mindent érdi autóban munkába menet az érdi rádió szólna. Szerintem a kollégák ezért mindent meg is tesznek, és bízom benne, hogy ez így is fog a továbbiakban történni.

T. Mészáros András képviselő: Lengyel Péter képviselőtársam hozzászólása után határoztam el, hogy fölszólalok és az összes többi hozzászólás még jobban indokolttá tette ezt. Egyrészt szeretnék elhatárolódni Tetlák Örs alpolgármester úr, Lengyel Péter képviselő úr és dr. Csőzik László polgármester úr jelzős szerkezetétől. Ez nem egy Közgyűlésre való és nem egy Közgyűlés hangulatát tükröző beszélgetés. Ez így nem működik elvtársak és elvtársnők. Szégyelljétek magatokat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem nincs okunk szégyenre. Deák Ferenc forog a koporsójában. Csináltok egy olyan újságot közpénzből, aminek egy szava nem igaz, kizárólag lejárató, karaktergyilkosságokat megcsináló cikkek szerepelnek benne és olyan gyávák vagytok, hogy még alá sem írjátok, Károly Róbert, meg mindenféle hasonló, pl. Koppányi Aga által írt cikkek vannak benne. A pályázaton, ahol a 15 millió Ft-ot megnyeritek – egyébként az „Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete se nyer, most  a több érdi egyesületről ne is beszéljünk, ezt csak azért emelem ki egyébként, hogy erre se figyeltek, még a látszatra se, hogy a sajátjaitokat, vagy a hozzátok közelállókat jutalmazzátok. Így folyatnak át pénzeket tehát még ebbe a helyi lapba is. Úgyhogy messzemenőkig az a véleményünk, hogy tűrhetetlen egyrészt az a színvonal, amit képvisel az Érdi Hírek és kár egyébként a nyersanyagért, tehát jajonganak és sírnak a fák valósággal.


Szűcs Gábor alpolgármester: Köszönöm, de inkább most már szavazzunk, mert tényleg már több hozzászólás volt, mint amit az egész napirendi pont érdemelt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom zárjuk le és döntsünk az Érd Médiacentrum üzleti tervéről.


Szűcs Gábor alpolgármester: Annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az Érd Médiacentrum dolgozóinak a munkáját és Kövesdi Péter munkáját.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én is köszönöm.


Dr. Bács István képviselő: Az újságokban, ami nincs szerző által aláírva, azért a főszerkesztő vállalja a felelősséget az Érdi Hírek esetében is, meg az Érdi Újság esetében is. A mostani Érdi Újság esetében a 4. oldalra kellett lapozni a legújabb számban, ahol egymás után van két cikk, ami nincsen aláírva, tehát ennyit a kritika jogosságáról. Tehát a 4. oldalon már elfogytak az újságírói az Érdi Újságnak.

 

Kövesdi Péter, az Érd Médiacentrum ügyvezetője: Nem tudom, hogy melyik cikkekről van szó. Minden cikkért, ami nincs aláírva én vállalom a felelősséget – természetesen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem alá szoktak írni azokat, mint ahogy az Érd Most-on megjelenőket is. Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évre 215 millió forint önkormányzati forrást biztosít és elfogadja a Közgyűlés a társaság üzleti tervét. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évre 215.340.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő:        a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

3/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

 

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. évre 215.340.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

 

 

Határidő:        a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem