Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. február 10-ei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 10-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Dr. Kaltenbach Jenő, Miklós László Gábor, Révész Dávid Márk, Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

2. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

            Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntök mindenkit, köszönöm azokat is, akik néznek minket az interneten. A mai rendkívüli Közgyűlésünk napirendjére két napirendi pontra küldtünk ki anyagot, de rögtön javaslatot teszek arra, hogy három napirendet tárgyaljunk. Mielőtt hozzákezdenénk a témák tárgyalásához, megállapítom, hogy 18 fővel a Közgyűlés határozatképes. A kiküldött napirendi javaslat az egyrészről a bizottsági összetétel megváltoztatása volt, a második pedig az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására irányuló javaslat volt. Azt javaslom, hogy egészüljön ki egy harmadik napirenddel, a „Javaslat méltatlansági eljárás lefolytatásával kapcsolatos döntésre”, amely legyen az első napirendi pont. Azt szeretném, ha mindegyik napirendi pontot nyilvános ülés keretében tárgyalnánk, de a második napirendhez nem érkezett meg mindenkinek a hozzájárulása. Akkor az OEVB-t és a harmadik napirendet legnagyobb sajnálatomra zárt ülésen tárgyaljuk, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság ma délelőtt született azon javaslatát, amit én még nem látok leírva, nem ártana, ha meglenne leírva, amelyik 5:0 arányban azt kéri, hogy a Közgyűlés állapítsa meg a méltatlanságomat. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

 

  1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

2. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

            Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

3.Javaslat méltatlansági eljárás lefolytatásával kapcsolatos döntésre

            Előadó: a Jogi és Közbiztonsági elnöke

 

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Tovább...