Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2022.02.24

21. NAPIREND - Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására


21. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 Tovább...

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. február 24-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 24-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, Petruska László, az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Szűcs Botond, a Szép és Ép Fog Kft. képviselője, Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.ügyvezetője

 

8. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

9. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érd, Iparos út – Kövező utca – Szénégető utca – Köszörűs utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

12. Javaslat az Érd, Szent István út – Tárnoki út – Damjanich János utca – Névtelen utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14.Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

15. Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséhez

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

22. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

23. Javaslat a Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködési szerződés megkötésére

Előadó: Balla Imre települési képviselő

 

24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

25. Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: az Inter-Ambulance Zrt. képviselője

 

26. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: a Szép és Ép Fog Kft. képviselője

 

27. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

28. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

29. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

30. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

31. Beszámoló a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

32. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

33. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

34. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

35. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

36. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

37. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

38. Tájékoztató összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Képviselőtársaim! Szomorú hír érkezett, elhunyt Szabó Béla egykori képviselőtársunk. Kérem azt, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk meg róla, de szóljon egyúttal ez az emlékezés a kommunizmus áldozatairól is, hiszen holnap van az emléknapja és szóljon ez a ma elindult ukrán háború jelenlegi áldozatainak emlékére is.

 

A Közgyűlés 1 perces néma főhajtással emlékezett meg Szabó Béla egykori képviselőről, a kommunizmus áldozatairól és a ma elindult ukrán háború áldozatairól.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen. Tudomásom szerint március 3-án lesz a búcsúztatója egykori képviselőtársunknak. Tisztelt Közgyűlés! A februári rendes ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy mindenki jelen van, 18 fővel határozatképesek vagyunk. A Polgármesteri Hivatal azt kérte tőlem, hogy a március végére előirányzott munkaterv szerinti ülést hozzuk előre pár héttel a választások miatt, mely leterheli és lefoglalja a Polgármesteri Hivatal apparátusát. Az erre vonatkozó sürgős előterjesztés ezért jött be a mai napra. Ez azt jelenti, hogy március 10-én, csütörtökön lesz a következő ülésünk, ez a márciusi rendes ülés és egyébként több előkészítési szükséglet miatt is meg az idő rövidsége miatt azt javaslom majd, hogy a mai napirendek közül néhányat tegyünk át a márciusi ülésre. Három sürgős előterjesztést javaslok napirendre venni: „Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítására”, „Javaslat a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartására” és a „Javaslat alapítványi forrás átadására”. Ezek lennének az új napirendi pontok. Az alábbi változtatásokat eszközölném - részben egyeztetéseket követően - a mai napra: a 11-es és 12-es napirendi pontot a Gazdasági Bizottság javaslatainak megfelelően, amellyel maximálisan egyetértek, levennénk és ezeket a későbbiek során tárgyalnánk, ezek a Budavidék Zrt. által érintett településrendezési szerződéseknek a tárgyalása, a 17-es napirendet,  a ,,Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” című előterjesztést is javaslom levenni a napirendről. Azt kérem Simó Károly képviselőtársamtól, hogy tolerálja azt, hogy március 10-én tárgyaljuk a Csalogány utcai javaslatát. A Járókelő Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos előterjesztés esetében Balla Imre képviselőtársamat kérem, hogy tolerálja, hogy március 10-én tárgyaljunk róla. Mind a két eset nagyobb fokú előkészítést igényel. A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót is később tárgyalnánk. A megjelent vendégeinkre tekintettel változtassunk a napirend sorrendjén. Azt javaslom, hogy első napirendként tárgyaljuk a 15-öst, a fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntést, valamint a Központi Ügyelet és a Fogorvosi Ügyelet beszámolóját. Az önkormányzati cégek vezetőitől azért kérek türelmet, mert az ő esetükben más a helyzet. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette az alábbi sürgős előterjesztéseket: „Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítására”, „Javaslat a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartására” és a „Javaslat alapítványi forrás átadására”.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

2. Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: az Inter-Ambulance Zrt. képviselője

 

3. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott: a Szép és Ép Fog Kft. képviselője

 

4.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.ügyvezetője

 

11. Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

 

12. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” megvalósulása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15.Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséhez

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

21. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

22. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Somogyi Tamás, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

 

23. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

24. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

25. Beszámoló a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

26. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

27. SÜRGŐS: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

28. SÜRGŐS: Javaslat a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

29. SÜRGŐS: Javaslat alapítványi forrás átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

30. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

31. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

32. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

33. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

34. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

Előadó: dr. Csupor Endre Zsolt, jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

 

35. Tájékoztató összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről

Előadó: Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Tovább...