Dr. Csőzik László polgármester: A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezi működését, új tantárgyakat vezet be, úgy mint jazz, elektroakusztikus zene, illetve ezzel összefüggésben a maximális tanulólétszám 165-ről 180-ra növekszik. A Közgyűlésnek véleményezési joga van. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszem szavazásra a határozati javaslatot.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ TK/123/00678-2/2022. számú megkeresésével érintett, a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslattal egyetért.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

67/2022. (III. 10.)

h a t á r o z a t a

 

a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ TK/123/00678-2/2022. számú megkeresésével érintett, a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslattal egyetért.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen