Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde vezetője: Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy betölthetem ezt a munkakört és igyekszem megfelelni az elvárásoknak és a két bölcsődét megfelelően vezetni a közeljövőben.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Természetesen ezt a beszámolót én is el tudom fogadni, de azért ne menjünk el egy lényeges pont mellett, amelyet tartalmaz a beszámoló, nevezetesen, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsődének a játszóudvara balesetveszélyes, és itt több olyan pont felsorolásra került, amely a gyermekek testi épségét veszélyezteti. Azt szeretném kérni a polgármester úrtól, hogy minél hamarabb tegye lehetővé a költségvetés tekintetében, hogy ez a probléma megoldódjon, hiszen valóban a gyermekek testi épségéről van szó. Azt még kihangsúlyoznám, hogy a beszámoló azt is tartalmazza, hogy ebben a bölcsődében egészségügyi festés már 12 éve nem volt. Azt hiszem, ez a mostani veszélyhelyzet meg a körülmények egyre indokoltabbá teszik, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egy ügyrendi jellegű megjegyzés. Jegyző úr azt kérte tőlem, hogy innentől kezdve legyen gondom arra, hogy ha valaki elhagyja a termet ülés közben, azt rögzítsük a jegyzőkönyvben, hiszen az eddig ezt nem tartalmazta. Úgy gondolom, hogy ez egy hasznos felvetés, és azt is rögzítsük, ha visszajön. Ebben kérném egyébként a képviselők segítségét, hogy ne legyen ki-be járkálás, és ha valakit elmulasztanék bemondani, akkor segítsetek. Most rögzítjük, hogy T. Mészáros András távozott a teremből és azt is, ha visszajön.


Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Polgármester úr el tudja képzelni, hogy fent ül Karácsony Gergely főpolgármester úr és mondja, hogy ez a képviselő kiment a teremből, az a képviselő bejött a terembe és ha felszólalás van, akkor azt megszakítja. Polgármester úr azt értem, hogy Ön ezt fogja csinálni, de mi lesz ennek a kivitelezési módja és mi az a jogszabályhely, amelyik azt alátámasztja, hogy ezt Önnek be kell jelenteni, amikor elektronikusan rögzít mindent a rendszer. Gondoljon bele, hogy Kövér László fent ül a Parlamentben és mondja, hogy most kimentek 24-en, bejöttek 16-an és ezzel megy el a nap. Olyan obstrukció tudunk csinálni, hogy ki-be járkálunk 3 órán keresztül és akkor Ön csak azt fogja mondani, hogy Antunovits Antal kiment, Bács István visszajött.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt tudom erre mondani, hogy a képviselőnek az a dolga, hogy végigülje a Közgyűlést, nem az, hogy kijárkáljon beszélgetni. Éveken, majdnem évtizedeken át átvezettem le küldöttgyűléseket biztosítótársaságnál, ahol ugyanez volt a módi, mert felmerül néha olyan, hogy benn volt, nem volt bent, miért nem szólt, ott se volt. Politikusok vagyunk, politikai támadások és néha politikai kritikák is szólnak arról, hogy ki volt jelen, ki nem volt jelen. Aki olvassa a jegyzőkönyvet, az meg tud győződni arról, hogy eltávozott valaki, nem volt számára fontos, vagy más okból. T. Mészáros András képviselő visszaérkezett, gyaníthatóan dr. Aradszki Andrást búcsúztatta. Jegyző úrnak a szándéka szerintem komoly, a Közgyűlés munkája ugyancsak komoly, itt kell ülni, azért kapjátok a honoráriumotokat, hogy végigüljétek aktívan ezeket az üléseket, nem pedig, hogy ki-be járkáljatok.

Dr. Feik Csaba jegyző: Nem gondoltam, hogy ekkora vihart kavar ez az intézkedés. Egyszerű oka van. A törvény, illetve az SZMSZ szerint is a polgármesternek kötelessége folyamatosan a határozatképességet figyelemmel kísérni. Gondoljanak csak bele abba, hogy ha megállapítja az ülés elején a határozatképességet, hogy jelen van 16 képviselő és a következő határozatnál már csak 15-en szavaznak, és nincs a jegyzőkönyvben rögzítve az, hogy akkor a 16 jelenlévő képviselőből miért csak 15-en szavaztak. Abban természetesen dr. Bács István képviselő úrnak igaza van, hogy az elektronikus rendszer ezt rögzíti, ugyanakkor a jegyzőkönyvből azért nem derül ki az, hogy a polgármester úr erre előzetesen jelzést tett, tehát ennyi az egyszerű oka.


Dr. Bács István képviselő: Akkor két dolgot azért szögezzünk le: a jogszabály azt mondja, hogy a polgármester figyelemmel kíséri a határozatképességet és nem azt, hogy listázza a képviselőket, hogy 18-an vannak benn, 17-en, 15-en. Amint 10 alá csökken a létszám, akkor tájékoztathatja a nagyérdeműt, hogy a képviselő-testület innentől kezdve nem határozatképes. A másik pedig, hogy nem azért kapjuk a fizetésünket, hogy bejárjunk és üljünk a képviselő-testület ülésein - vannak, akik ezt így gondolják, hogy bejönnek és itt ülnek 3 órát és azzal minden rendben van -, hanem azért kapjuk a tiszteletdíjunkat, hogy a ránk szavazó embereket képviseljük.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő Úr! A képviselet helye, fóruma a Közgyűlés, ez a terem. Itt születnek a döntések. Ahhoz, hogy a döntésekben részt tudjál venni és képviseld a választóidat, jelen kell lenned, a vitán elhangzottakat mérlegelned kell, meg kell hallgatnod és aszerint kell döntened. Az én ülésvezetési rendembe ez abszolút belefér, akár előírja a jogszabály, akár nem. Egy biztos, a jogszabály nem tiltja, innentől kezdve így lesz. Ha ezt obstruálni akarjátok azzal, hogy ki-be járkáltok, akkor majd valahogy kezeljük ezt a helyzetet. Szerintem lendüljünk túl, nem gondolom, hogy illogikus javaslat lenne a jegyző úr részéről, úgyhogy szívesen akceptálom.

 

Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én is ezt kérem. Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

99/2022. (V. 26) határozata

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen