Tekauer Norbert képviselő: Bár érintőlegesen már jelezte T Mészáros András képviselő is, ami szóba került a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy van mellékletként egy felsorolás a beszámolóhoz, ahol tételesen szerepelnek munkák. Az lenne a kérés, amennyiben megvalósítható, hogy a beszámolóban a továbbiakban jelenjen meg az, hogy pontosan ezek a munkálatok, felújítások hol történtek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyetértek, magam is ezt kérem a jövőre nézve. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

108/2022. (V. 26) határozata

 

a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról  szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen