Dr. Csőzik László polgármester: A Pénzügyi Bizottság 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Tíz intézményünk vezetője tette meg a belső kontroll vonatkozásában a szükséges jognyilatkozatát. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2021. évi alábbi vezetői nyilatkozatokat jóváhagyja:

 1. Csuka Zoltán Városi Könyvtár belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 2. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 3. Érdi Kincses Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 5. Érdi Szivárvány Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 6. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 7. Magyar Földrajzi Múzeum belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 8. Pöttöm Sziget Bölcsőde belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 9. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 10. Szepes Gyula Művelődési Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

109/2022. (V. 26) határozata

 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2021. évi alábbi vezetői nyilatkozatokat jóváhagyja:

 

 1. Csuka Zoltán Városi Könyvtár belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 2. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 3. Érdi Kincses Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 5. Érdi Szivárvány Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 6. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 7. Magyar Földrajzi Múzeum belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 8. Pöttöm Sziget Bölcsőde belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 9. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat;
 10. Szepes Gyula Művelődési Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2021. évi vezetői nyilatkozat.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen