Dr. Csőzik László polgármester: A HÉSZ módosításának kezdeményezéséről szól az előterjesztés a Geszthelyi ház kapcsán, melyhez érkezett egy módosító indítvány. Erről a napirendi vitában elmondtam, amit gondolok, nem kívánom megismételni. A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazással, a Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.


Dr. Bács István képviselő: Alapvetően egyetértünk a tervezettel, de ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem Polgármester úrhoz, amire szeretnék választ kapni. Hónapról-hónapra újabb HÉSZ módosításokat nyújtunk be, miközben több mint fél éve elhatároztuk már az új HÉSZ megalkotását. Az új HÉSZ megalkotására a közbeszerzés, - információim szerint - a mai napig nem lett kiírva. Nem lesz előrelépés, ha a saját határozatainkat, hogy új HÉSZ-t alkossunk, nem hajtjuk végre. Nem a HÉSZ toldozásán kellene gondolkozni, hanem le kéne ülni a majdani nyertessel, és elkezdeni a tervezést, a társadalmi egyeztetést, utána pedig a szakhatósági egyeztetéseket lefolytatni, hogy majd valamikor néhány év múlva tudjunk dönteni. Azonban, ha még a közbeszerzés sem jelent meg, akkor kilátástalan, hogy egyáltalán mikor lesz módunk erre. Kérdezem, hogy mi a helyzet a HÉSZ módosítással, illetve az önkormányzati határozat végrehajtásával e tekintetben?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A HÉSZ módosítás továbbra is az egyik legfontosabb cél. A Főépítészi Csoport dolgozik rajta, a közbeszerzés szerintem elindult, a főépítész úr viszont előre dolgozik, tehát a rendeletalkotás szavait gondozza és a Teampannon, mint külső tanácsadónk természetesen részt vett ebben a folyamatban. Másfél év, egy ilyennek a megalkotása, összesen akár rossz esetben 43 darab szakhatósági állásfoglalás beszerzése mellett, van még egy fontos feladat, hogy a nyárra megnézzük azt, hogy mit tudunk ebből esetleg kezelni komolyabb beavatkozás, ideiglenes beavatkozás szintjén. Nem akarom kimondani, hogy a részleges változtatási tilalomra gondolok, de mégiscsak kimondom, mert el fog húzódni nagyon, és a lakosok is követelik, hogy parancsoljunk megálljt ezeknek az elszaporodó társasház-építéseknek, tehát ez mindenképpen célja a HÉSZ módosításnak, mely viszont jóval rövidebb idő alatt lezajlik. Kétségtelen, lehetne úgy dönteni, hogy építsük be a az új HÉSZ-be, de akkor jövő év tavaszán kerülne csak elfogadásra.

 

T. Mészáros András képviselő: Összeférhetetlenségemre hívom fel a figyelmet, ha úgy dönt a Közgyűlés, akkor nem szavazok.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy T. Mészáros András képviselőt kizárjuk a szavazásból.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett T. Mészáros András képviselőt a döntéshozatalból kizárja, mert az ügy személyesen érinti.

 

A Közgyűlés T. Mészáros András képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy Simó Károly képviselő által benyújtott módosító javaslatot kérem elutasítani, mivel azt külön előterjesztéssel kezeljük.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja, 1 fő a szavazásban nem vett részt, 3 igen szavazattal, 11 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elutasította Simó Károly által benyújtott módosító indítványt.

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

 

Nem szavazott

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Vt-m jelű övezet előírásai közül a minimális telekméretre vonatkozót a kívánt mértékben csökkenti.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos tervezési szerződés megkötésére.

Határidő:        módosítási eljárás megindítására és a tervezési szerződés aláírására – 2022. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja, 1 fő a szavazásban nem vett részt, 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

116/2022. (V. 26) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Vt-m jelű övezet előírásai közül a minimális telekméretre vonatkozót a kívánt mértékben csökkenti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos tervezési szerződés megkötésére.

 

Határidő:        módosítási eljárás megindítására és a tervezési szerződés aláírására – 2022. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem szavazott