Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm körünkben Rózsa Gábor kirendeltségvezető urat és Ladányi Zoltán urat.

 

Rózsa Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: Nagy László parancsnok úr éppen képzésen tartózkodik, ezért nem tud részt venni a mai Közgyűlésen.  Mint ahogyan látták a beszámolóban a számokat, igen nagy mennyiségű riasztást dolgoz fel az Érdi Tűzoltóság. Az 1.530 esetszám megyei szinten is kiemelkedő, több megyét is megelőzünk országszerte. Látható, hogy az iparosodás itt a környező településeken igencsak megnőtt, a tűzjelzők száma kiemelkedően megnőtt ezeken a területeken, ezek generálnak téves jelzéseket. Három fő terület még az otthoni jellegű tüzek és a közlekedési, illetve a szabad terekben történő beavatkozások. A 2020-as évhez viszonyított otthoni jellegű tűzesetek számát tudom kiemelni, ami csökkenést mutatott, itt azért jelentősen látszódik a Covid bezártságból fakadó otthon eltöltött időszak miatti csökkenés. A szabadtéri tüzek számában pedig azt tudom jelenteni, hogy bár az látszik, hogy igen jelentős a szám, viszont Érden és a térségben mégiscsak ezek egy kicsit háttérbe szorultak. Ami a nagy számot eredményezi az a település nem ebben a megyében van, ahová nagyon sokat kell kijárnunk, hanem egy másik megyében, a szomszédos Ercsi településen. Gyakorlatilag az esetek 70%-át ők adják ki, az illegális szemétlerakásból adódó tűzesetek azok, amik miatt nekünk be kell avatkozni, tehát ezek amik a számokat megemelik. Ami még fontos, hogy a közlekedésben keletkezett tűzesetek, illetve balesetek közösen kerülnek mindig felszámolásra a rendőrséggel. Itt szezonálisan jelentkeznek a balesetekre vonatkozó esetszámok. Meg lehet azt állapítani, hogy a reggeli órákban, illetve amikor az M7-en megnövekszik a forgalom, mert jön a nyaralási szezon és a Balaton felé menő forgalom, illetve az onnan visszatérő, Pest felé menő forgalom megemelkedik, tehát ezekre az időszakokra koncentrálódik túlnyomórészt a beavatkozások zöme. Maguk a tűzoltók folyamatos készenlétben állnak, folyamatos képzéseket végzünk. A tevékenységük nem csak abból áll, hogy várják a tüzet, hanem a nap során képzésekben vesznek részt, helyismereti foglalkozásban vesznek részt, begyakorló gyakorlatokat tartunk nekik, ezek különböző szituációs gyakorlatokat jelentenek. A veszélyes üzemek terén is ott vagyunk, folyamatosan monitorozzuk ezeket a veszélyes üzemeket és a veszélyes üzemekben is folyamatos gyakorlatot tartunk. Erre azért van szükség, hogy minél inkább az ismeretek azért ott legyenek, és ne akkor kelljen bármit keresni - akár egy kiszakaszolási lehetőséget a közművek terén -, amikor beavatkozás van, hanem ebből tudja az állomány, hogy merre is kell indulni. A gyakorlatok folyamatosak, a képzések folyamatosak, illetve a felügyelet is, amelyet kitesznek önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltóságok és létesítmény tűzoltóságok is, tehát itt a környező településeken ezeknek az önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltóságoknak a felügyeletét is az Érdi Tűzoltóság adja. Ezekben folyamatosan részt veszünk, velük együttműködünk. Nagyon jól tudjuk őket használni a káresemények alkalmával, illetve olyan esetek alkalmával, amik egyébként már most jellemeznek bennünket, hiszen nagyon jól fel kell készülnünk most már a szélsőséges időjárásokra, egy lokális vihara és az ottani tömeges beavatkozásokra, amelyekben az önkénteseket nagyon jól tudjuk alkalmazni. Tehát az ő felkészítésüket is a tűzoltóság folyamatosan végzi és folyamatosan jelen vagyunk a prevencióval is újsághirdetésben, rádióban, illetve televízióban is a hatósági, illetve a használati szabályokkal kapcsolatos információkkal, hogy mindenki azért ne felejtse el azokat a napi tevékenysége során alkalmazni. Köszönöm a Közgyűlésnek, illetve az Önkormányzatnak a támogatását, hiszen rendezvényeket is tartottunk-tartunk, amelyekhez nagyon jó és fontos az Önkormányzat hozzájárulása, amit mindig megkapunk és folyamatosan érzékeljük az Önkormányzat felől a támogatást.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük alezredes úr. Nagyon jó, hogy ezeket a végén te mondtad el, mert a te szádból hitelesebb, mint hogyha én hozakodok elő vele. Valóban nagyon jó az együttműködés és igyekszünk támogatni a tűzoltóságot mindenféle fronton, tehát szolgálati lakások, anyagi elismerés, rendezvények terén és így tovább. Kiemelkedően jónak tartom azt a kapcsolatot, ami kialakult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség között.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Alezredes úrhoz lenne kérdésem. A beszámoló tartalmazza azt, hogy Érd területén az eseményi bejelentések száma megnövekedett és ennek elsődleges oka az illegális hulladékégetés. Gondolom, a megnövekedett eseményszámokhoz hozzátesz a kerületemben lévő, Visegrádi és Zólyomi utca végén történő folyamatos illegális hulladékégetés. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen szankciókat lehetne alkalmazni akkor, hogyha ez egy visszatérő probléma és többször kell, hogy értesítsék Önöket és többször kell, hogy kivonuljanak adott területre. Egyáltalán Önöknek van-e lehetőségük bírság kiszabására, vagy továbbítják a felvett jegyzőkönyvet a Kormányhivatal részére?

 

Rózsa Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető:  Képviselő asszony nagyon jól tudja, hogy ebben az esetben az eljáró hatóság nem a tűzoltóság, illetve a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, hanem a Kormányhivatal. A helyszínen készült jegyzőkönyvek mind oda kerülnek továbbításra és onnan érkezik a szankció a megfelelő személyek részére. Amit lehet tenni ebben az ügyben az annyi, hogy a Közterület-felügyeletet, esetleg a Polgárőrséget erre a területre többször kellene járőröztetni, ugyanis az illegális szemétlerakással kapcsolatban nekünk semmilyen módon nincsen olyan lehetőségünk, amivel fel tudnánk lépni. Egyetlen egy esetben tudunk szankcióval élni, abban az esetben, hogyha a kivonulás alkalmával azt tapasztalja a kivonuló fecskendőn lévő parancsnok, hogy valamilyen tűzvédelmi szabályt sértenek. Mi lehet ez? Tűzvédelmi szabályt sérthet akkor, hogyha nem áll rendelkezésre olyan oltóanyag, amivel el lehet oltani a tüzet, vagy mondjuk szélviharban tesz vagy rak tüzet, tehát hogyha tetten érjük kint a helyszínen a személyt. Ha önmagában találjuk a tüzet, akkor nyilván el fogjuk oltani, csak nem tudunk eljárni az ügyben. Ha bármiféle tűzvédelmi szabálytalanságot észlelünk a helyszínen, akkor tudunk eljárni, egyéb más esetben a Kormányhivatal az illetékes.


Dr. Bács István képviselő: Elsősorban a frakció nevében is szeretném megköszönni áldozatos munkájukat, másodsorban pedig egy humorbonbont szeretnék elropogtatni, és kérdezném alezredes urat, hogy megbízható forrásból tudom, hogy a varrónőnél már folyamatban van az óvodások részére az uniformis gyártása. Hogy áll ez a folyamat?

 

Rózsa Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: Folyamatban van, még a forrásokat keressük arra egyébként, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hogy a kicsik részére is legyenek ruhák. Egyébként szoktunk kijárni óvodákba, iskolákba szintén azért, hogy preventív tevékenységet folytassunk, és hogy megismerjék magát a tűzoltószakmát, mert azért szoktuk észlelni, hogy eléggé elferdült, vagy kicsit más gondolkodásban vagyunk mi beágyazva az emberek gondolkodásában. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a tűzoltó reggel bemegy, aztán várja a tüzet és akkor ott jól elvan egész nap. Egyébként ez nem így történik, hanem folyamatos napirend szerint töltik el a tűzoltóink a napot. A válaszom az, hogy folyamatban van. Köszönöm a kérdést és folyamatosan várjuk a látogatókat, az érdeklődőket a laktanyába. Ahogyan most vasárnap, május 29-én is a Gyereknap alkalmából megnyitjuk a kapukat, és a Nyitott Szertár Kapuk program keretében bárki megtekintheti a laktanyát, készültünk programokkal, úgyhogy szívesen látom a Közgyűlés tagjait, polgármester urat, esetleg ha kilátogatnak a rendezvényünkre.


Tekauer Norbert képviselő: A hétvégi rendezvény lett volna az egyik, amire szerettem volna felhívni a figyelmet. A másik azon felül természetesen, hogy gratulálok a teljesítményhez látva, hogy körülbelül hasonló számok jelentek meg, mint az eddigi évek beszámolóiban. Mindig felmerül a kérdés a személyi állománnyal kapcsolatosan, hogy létszámban hogyan áll a katasztrófavédelmünk, illetve tűzoltóságunk, hogy van-e esetleg előrelépés az elmúlt évekhez képest, vagy stagnálás tapasztalható. Reméljük, hogy csökkenés semmiféleképpen nincs.

 

Rózsa Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: A szolgálatszervezéssel kapcsolatban semmilyen problémánk egyenlőre nincsen, stagnálásról beszámolhatok. Nagyon jól próbáljuk orvosolni fiatalokkal azoknak a kollégáknak a hiányát, akik életkor, vagy esetleg munkaképességbeli egészségügyi problémák miatt kiesnek a szolgálatból. Ezért is vannak, amit említettem a képzések. A gépjárművezető képzés is beindult most már a katasztrófavédelemi rendszeren belül, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, folyamatos képzések, amelyek egyéb specifikus gépjárműveknek és gépeknek a kezelésére szolgálnak. Ha már fejlődésről, vagy fejlesztésről beszélünk, akkor itt megragadnám a szót, hogy az idei évben december végére van tervezve Piliscsabán egy tűzoltó örsnek az átadása, amely új építésű és az Érdi Tűzoltóság felügyelete alá fog tartozni, tehát még egy örssel gazdagabb lesz a tűzoltóság. Igen messze van, a Pilisben, de az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozik majd most már vonulás és tűzoltás szempontjából is, tehát elég nagy területet fog majd felölelni az Érdi Tűzoltóságnak a tevékenysége, több településen és több embernek a biztonságáért fogunk felelni, ami megtisztelő, ámde nehéz feladat. Igyekszünk mindenkinek a kedvében és mindenkinek az egészségére szolgálni, hogy ne történjék katasztrófaveszély vagy baleset.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Parancsnok úr szerintem nem tudja úgy elmondani, ahogy én fogom most elmondani. Az a helyzet, hogy a lánglovagok társadalmi megbecsültségéhez képest, ami igen magas, az anyagi megbecsültségük sajnos igen alacsony, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ezért külön is jár nekik egy fokozottabb köszönet a városlakók nevében, amit a Közgyűlés valamennyi tagja nevében most tolmácsolok és én is köszönöm az áldozatos munkátokat és sok sikert, jó eredményeket kívánok a jövőre nézve is és nagyon kevés káreseményt természetesen. Most jön a nyári időszak, ami gondolom szezonálisan amúgy is nagyobb veszélyeknek kitett. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a beszámolót. Azt javaslom, hogy a Közgyűlés is tegyen hasonlóképp. Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó-parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

100/2022. (V. 26) határozata

 

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó-parancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen