Dr. Csőzik László polgármester: A javaslatot módosítottuk, ezt tartalmazza a döntéstámogató rendszer is.


Gál Alex képviselő: Köszönöm a polgármester úrnak, az alpolgármester úrnak és a hivatal munkatársainak a színvonalas szakmai munkát, helyi képviselőként nagy örömmel követem és segítem ezt a projektet legjobb tudásom szerint a jövőben is.


Tekauer Norbert képviselő: Végigolvasva az anyagot, ami valóban színvonalasan készült el, azonban az alap elgondolással nem tudtam azonosulni, mégpedig, a klímapark elnevezés, ebben a megvalósításban, ahol nagy zöld területet kíván egy sűrűn beépített nagyvárosi területen, úgy gondolom, hogy ezen a területen egyáltalán nem állja meg a helyét, hiszen óriási, nagy zöldterülettel rendelkező telkek vannak a környéken. Erőltetettnek és nem elfogadhatónak tűnik számomra. Hozzáteszem, hogy maga, a felsorolt funkciók, amiket láthatunk az anyagban, azok klímaparkra vonatkoznak, de maga az alapja, egyáltalán nem indokolt szerintem azon a területen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nyilván itt olyan eltérőek az értékbeli és az ízlésbeli különbségek, hogy ezt lehetetlen áthidalni, tehát mindenki rögzítse az álláspontját, ha akarja, számunkra ez a zöld típusú fejlesztés a követendő. Ezt a Top+ keret terhére akarjuk megvalósítani, minél nagyobb zöldfelület maradjon meg eredeti állapotban, ez a cél, nem pedig a beépítése a volt Levente-üdülő területének.  A korábbi három határozati javaslat helyett most egyről kell szavazni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) terület zöldterületként történő megóvását és elfogadja a városi zöldpark, közösségi terület létrehozásában a klímabarát koncepció alapállításait.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ez alapján kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) olyan tartalmú módosítását, mely a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) ingatlanok területén közpark létesítés lehetőségét teremti meg és a jelenlegi beépítésre szánt VT-2, településközpont terület övezetet Különleges terület – Rekreációs terület (Kr) övezetbe sorolja át.

A határozat végrehajtásához szükséges tervezési tevékenységet a folyamatban lévő HÉSZ módosítás tervezési szerződésének keretei között kell elvégezni.

Határidő:        HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

117/2022. (V. 26) határozata

 

városi zöldpark létrehozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) terület zöldterületként történő megóvását és elfogadja a városi zöldpark, közösségi terület létrehozásában a klímabarát koncepció alapállításait.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ez alapján kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) olyan tartalmú módosítását, mely a Darukezelő utca 1, 1/A. (1122/1, 1122/2 helyrajzi számú) ingatlanok területén közpark létesítés lehetőségét teremti meg és a jelenlegi beépítésre szánt VT-2, településközpont terület övezetet Különleges terület – Rekreációs terület (Kr) övezetbe sorolja át.

 

A határozat végrehajtásához szükséges tervezési tevékenységet a folyamatban lévő HÉSZ módosítás tervezési szerződésének keretei között kell elvégezni.

 

Határidő:        HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem