Dr. Csőzik László polgármester A Batthyány sportiskolánál azt a modellt tartjuk szem előtt, hogy társasházi szeparációs metódussal válasszuk szét ezeket a komplexumokat a fenntartási felelősségi körökhöz és hatáskörökhöz igazodóan. Ebben példánk Törökbálint volt, arra teszek javaslatot, hogy az egyes funkciók szerint, történjen meg a társasházzá alakítás.

 

T. Mészáros András: Magam is pont Törökbálintot kívántam, mint rossz példát felhozni. Itt van olyan megoldás, hogy egy adott intézmény vagy egy adott feladat ellátására létrehozott építmény, illetve intézmény esetében különböző fenntartók jelennek meg. Ez mindig a vita lehetőségét emeli ki, illetve annak a lehetőségét, hogy „közös lónak túrós a háta” és ebből mindig csak a bajok vannak. Javaslom erről a Tankerület vezetőjét megkérdezni, mert ő is nagyon sokat szenvedett Törökbálint esetében ezekkel a megosztottságokkal, és ezért nem is tudjuk támogatni a javaslatot. Az az építmény, intézmény az egy célra, a gyermekek, a környéken élőknek a boldogulására épült akár oktatás, akár sport célra azon a területen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem lesz „túrós a háta” képviselő úr, a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. fogja a fenntartással járó feladatokat menedzselni. Nyilván a legjobb megoldás az lenne, ha az önkormányzatok kezébe visszakerülhetnének az oktatási intézmények, de hát erre egy darabig esélyt nem látunk.  Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.

  1. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

118/2022. (V. 26) határozata

 

az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.
  2. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez volt a mai nap legérdekesebb szavazása eddig.

 

Dr. Bács István ügyrendi hozzászólás: Szeretnék élni az SZMSZ-ben foglalt lehetőséggel és a napirend esetében élnék az egyszeri újraszavazás lehetőségével.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismételten felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

118/2022. (V. 26) határozata

 

az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 18223/9 helyrajzi számon nyilvántartott, 20936 m2 alapterületű, „kivett általános iskola, sportcsarnok (birkózó csarnok) és gazdasági épület, udvar” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Fácán köz 35. sz. alatti ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.
  2. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem