Dr. Bács István képviselő: Úgy hallottam, hogy a Batthyány tornacsarnoknál rögzítésre kerültek a birkózó szőnyegek a lefektetett talajba, ezért a garancia arra vonatkozóan többet nem érvényesíthető? A másik kérdés, hogy szintén úgy hallottam, hogy a kapurögzítő hüvelyeket kihagyták a parkvárosi kézilabdacsarnokban, ami elkészült, és ezért kézilabda kapukat nem lehet oda rögzíteni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Véleményem szerint nem szállt el a garancia, bár valóban volt probléma szőnyeggel.

 

Zólyomi Ádám, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. munkatársa: A Batthyány Iskolával kapcsolatban a szőnyegek rögzítése - pontosabban a tartó része - valóban megtörtént, az, hogy garanciavesztéssel járt-e, még nem tudom, meg kell vizsgálnunk, és akkor írásban választ adunk. Fenyves-Parkvárosban pedig azért nem történt meg a hüvelyek lerakása, mert az majd a vásárolandó kaputól függ, hogy belső vagy külső hüvelyezésű, tehát az utólag rögzíthető.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A tornacsarnok esetében elmondtam múltkor is, hogy átalakítottuk, hogy ne csak kézilabda pálya, de röplabdapálya és kosárlabda pálya is legyen, tehát mind a három sportág szakmai követelményeinek megfeleljen. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 933 helyrajzi számon nyilvántartott, 18029 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. szám alatt található ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.

  1. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

119/2022. (V. 26) határozata

 

az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapításáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Érd belterület 933 helyrajzi számon nyilvántartott, 18029 m2 alapterületű, „kivett sporttelep” megnevezésű, természetben 2030 Érd, Burkoló u. 40. szám alatt található ingatlanon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:85. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben foglaltak alapján társasháztulajdont alapít a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat szerinti tartalommal.
  2. A Közgyűlés az 1. pontban körülírt társasház szervezeti és működési szabályzatát jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt társasház alapítás ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges ingatlanügyi hatósági eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        a hatósági eljárás indítására, illetve a jognyilatkozatok megtételére 2022. június 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem