Dr. Csőzik László polgármester: Lejár a Volánbusz Zrt. szerződése, ki kell írni az új pályázati felhívást. Megelőzve esetleg a kérdéseket el szeretném mondani, hogy mutattak más cégek is érdeklődést a téma iránt, nagyon remélem, hogy kerekedik verseny belőle. A parkvárosi buszjáratra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy rajta vagyunk, hogy ettől a pályázattól függetlenül szeptemberre legyen, lehetőleg a Fundoklia tér, Bem tér és az új iskola háromszögében egy új helyi járatunk. Ezzel kapcsolatban a tárgyalásokat a Volánbusz Zrt-vel lebonyolítottuk, tárgyaltunk más céggel is, kipróbáltunk járatokat, kezd összeállni, de még hátravan a társadalmasítás.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Segítséget szeretnék kérni, mert számomra nem egyértelmű a bővített útvonal. Ha megnézzük az 1. számú mellékletet, akkor az első táblázat sorban az szerepel, hogy Törcsvári utcán, Füzérvári utcán, Torockói utcán, és Kalotaszegi utcán közlekedik a járat, majd újból kimegy a Fundoklia térre. Számomra nem egyértelmű, hogy akkor a Törcsvári utcából, hogy fog eljutni a Szigetváriba utcába, vagy az a verzió már nincs érvényben, hogy a Szigetvári utcába is közlekedni fog ez a járat?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt most nem tudom megmondani, és jelenleg nincs itt az illetékes iroda. A kérdést, amúgy jogosnak tartom. Érkezett hozzám aláírásgyűjtésre hivatkozással panasz, de aztán végül aláírásokat nem kaptam, hogy ne erre vezessük a busz vonalát, de pont azért aszfaltoztuk le az utat. Jelenleg induljon el a pályázat, később legfeljebb rendkívüli ülésen kezeljük a kérdést.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Szeretne majd írásbeli választ kapni.

 

T. Mészáros András képviselő: A Sóskúti ipari parkban egyre többen dolgoznak Érdről, és nagyon nehéz a megközelítése közösségi közlekedéssel. Ez körülbelül 2 éve felmerült probléma, érdemes lenne ezen a Volánbusz Zrt-vel, illetve a közlekedésben jártas szakemberekkel elgondolkozni és valami megoldást találni sürgősen, hogy a buszos pályázat, illetve a szolgáltatás erre az ügyre is kiterjedhessen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megköszönöm a javaslatot, így teszünk. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Határidő:        - pályázati felhívás közzétételére: 2022. június 15.

- pályázat eredményének értékelésére: 2022. szeptemberi közgyűlés

- szerződés megkötésére: 2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

121/2022. (V. 26) határozata

 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

 

Határidő:        - pályázati felhívás közzétételére: 2022. június 15.

- pályázat eredményének értékelésére: 2022. szeptemberi közgyűlés

- szerződés megkötésére: 2022. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen