Tetlák Örs alpolgármester: Technikai módosításról van szó, tehát dr. Atzél Klára eddig egyéni vállalkozóként látta el a háziorvosi teendőket, a továbbiakban pedig egy cég ügyvezetőjeként fogja. Miután a doktornő működésével mindenki elégedett, újabb 5 évre javasoljuk a szerződés megkötését a Balatoni úti rendelőben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a dr. Atzél Klára Júlia egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: Érd, Kutyavári út 29., nyilvántartási szám: 50230583, adószám: 67496084) a Közgyűlés 199/2018. (X.25.) határozata alapján az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött szerződést az egészségügyi szolgáltató kérelmére 2022. június 30-ai hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő:        a szerződés megszüntetésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

122/2022. (V. 26) határozata

 

az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött szerződés megszüntetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a dr. Atzél Klára Júlia egyéni vállalkozó háziorvossal (székhely: Érd, Kutyavári út 29., nyilvántartási szám: 50230583, adószám: 67496084) a Közgyűlés 199/2018. (X.25.) határozata alapján az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött szerződést az egészségügyi szolgáltató kérelmére 2022. június 30-ai hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti.

 

 

Határidő:        a szerződés megszüntetésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Érd Kutyavári út 29., cégjegyzékszáma: 13-09-220142, adószáma: 27845158-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2022. július 1-jétől 2027. június 30-áig, 5 éves időtartamra. A háziorvosi tevékenységet személyesen végző orvos: dr. Atzél Klára Júlia.

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az 1. pont szerinti feladatra finanszírozási szerződést kössön.
  2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban 19631/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyeként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

Határidő:        szerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

123/2022. (V. 26) határozata

 

az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az érdi 16-os felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Érd Kutyavári út 29., cégjegyzékszáma: 13-09-220142, adószáma: 27845158-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2022. július 1-jétől 2027. június 30-áig, 5 éves időtartamra. A háziorvosi tevékenységet személyesen végző orvos: dr. Atzél Klára Júlia.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az 1. pont szerinti feladatra finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Steel-Med Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban 19631/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyeként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

Határidő:        szerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen