Dr. Csőzik László polgármester: A Bizottságok egyhangú szavazással támogatták a javaslatokat. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 51/2020. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2022. augusztus 1. hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

124/2022. (V. 26) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 51/2020. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2022. augusztus 1. hatállyal a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő:        a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Érdi Kincses Óvoda

2030 Érd, Edit utca 3.

6 csoport

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

5 csoport

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

4 csoport

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

10 csoport

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

4 csoport

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3 csoport

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

4 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

12 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája

2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4.

6 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája

2030 Érd, Gyula utca 33-37.

7 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája

2030 Érd, Tárnoki út 58-62.

5 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

8 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája

2030 Érd, Favágó utca 63.

5 csoport

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

125/2022. (V. 26) határozata

 

a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Érdi Kincses Óvoda

2030 Érd, Edit utca 3.

6 csoport

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

5 csoport

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

4 csoport

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

10 csoport

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

4 csoport

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3 csoport

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

4 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

12 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája

2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4.

6 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája

2030 Érd, Gyula utca 33-37.

7 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája

2030 Érd, Tárnoki út 58-62.

5 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

8 csoport

Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája

2030 Érd, Favágó utca 63.

5 csoport

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2022/2023. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi:

Érdi Kincses Óvoda

Nefelejcs csoport

30

Nárcisz csoport

30

Levendula csoport

30

Liliom csoport

30

Hóvirág csoport

30

Napraforgó csoport

22

Összesen:

172

Fácán Tagóvoda

Zöldike csoport

30

Cinege csoport

30

Fecske csoport

30

Csalogány csoport

30

Pacsirta csoport

30

Összesen:

150

Harkály Tagóvoda

Sármány csoport

30

Tengelice csoport

30

Szalóka csoport

30

Fülemüle csoport

20

Összesen:

110

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport

27

Mackó csoport

30

Süni csoport

30

Pillangó csoport

30

Őzike csoport

30

Nyuszi csoport

30

Róka csoport

30

Csigabiga csoport

30

Mókus csoport

30

Bagoly csoport

30

Összesen:

297

Ófalusi Tagóvoda

Katica csoport

21

Süni csoport

22

Napocska csoport

21

Maci csoport

16

Összesen:

80

Tállya Tagóvoda

Kisróka csoport

24

Süni csoport

24

Méhecske csoport

24

Összesen:

72

Tündérkert Tagóvoda

Jázmin csoport

24

Pitypang csoport

24

Tulipán csoport

24

Margaréta csoport

24

Összesen:

96

Érdi Szivárvány Óvoda

Mókus csoport

30

Csigabiga csoport

30

Nyuszi csoport

30

Kisvakond csoport

30

Cica csoport

30

Süni csoport

30

Pillangó csoport

30

Katica csoport

30

Micimackó csoport

28

Méhecske csoport

30

Őzike csoport

30

Cinke csoport

25

Összesen:

353

Kisfenyves Tagóvoda

Mókus csoport

30

Süni csoport

26

Nyuszi csoport

26

Maci csoport

26

Róka csoport

24

Őzike csoport

24

Összesen:

156

Meseház Tagóvoda

Pipacs csoport

30

Boglárka csoport

30

Estike csoport

30

Kamilla csoport

30

Margaréta csoport

30

Pitypang csoport

30

Levendula csoport

30

Összesen:

210

Napsugár Tagóvoda

Pillangó csoport

30

Katica csoport

30

Csigabiga csoport

30

Süni csoport

30

Margaréta csoport

30

Összesen:

150

Tusculanum Tagóvoda

Mókus csoport

30

Csiga csoport

30

Katica csoport

30

Pillangó csoport

30

Nyuszi csoport

30

Mackó csoport

30

Süni csoport

30

Méhecske csoport

30

Összesen:

240

Erdőszéle Tagóvoda

Mókus csoport

30

Nyuszi csoport

30

Bagoly csoport

30

Maci csoport

30

Őzike csoport

30

Összesen:

150

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

126/2022. (V. 26) határozata

 

a 2022/2023. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2022/2023. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi:

Érdi Kincses Óvoda

Nefelejcs csoport

30

Nárcisz csoport

30

Levendula csoport

30

Liliom csoport

30

Hóvirág csoport

30

Napraforgó csoport

22

Összesen:

172

Fácán Tagóvoda

Zöldike csoport

30

Cinege csoport

30

Fecske csoport

30

Csalogány csoport

30

Pacsirta csoport

30

Összesen:

150

Harkály Tagóvoda

Sármány csoport

30

Tengelice csoport

30

Szalóka csoport

30

Fülemüle csoport

20

Összesen:

110

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport

27

Mackó csoport

30

Süni csoport

30

Pillangó csoport

30

Őzike csoport

30

Nyuszi csoport

30

Róka csoport

30

Csigabiga csoport

30

Mókus csoport

30

Bagoly csoport

30

Összesen:

297

Ófalusi Tagóvoda

Katica csoport

21

Süni csoport

22

Napocska csoport

21

Maci csoport

16

Összesen:

80

Tállya Tagóvoda

Kisróka csoport

24

Süni csoport

24

Méhecske csoport

24

Összesen:

72

Tündérkert Tagóvoda

Jázmin csoport

24

Pitypang csoport

24

Tulipán csoport

24

Margaréta csoport

24

Összesen:

96

Érdi Szivárvány Óvoda

Mókus csoport

30

Csigabiga csoport

30

Nyuszi csoport

30

Kisvakond csoport

30

Cica csoport

30

Süni csoport

30

Pillangó csoport

30

Katica csoport

30

Micimackó csoport

28

Méhecske csoport

30

Őzike csoport

30

Cinke csoport

25

Összesen:

353

Kisfenyves Tagóvoda

Mókus csoport

30

Süni csoport

26

Nyuszi csoport

26

Maci csoport

26

Róka csoport

24

Őzike csoport

24

Összesen:

156

Meseház Tagóvoda

Pipacs csoport

30

Boglárka csoport

30

Estike csoport

30

Kamilla csoport

30

Margaréta csoport

30

Pitypang csoport

30

Levendula csoport

30

Összesen:

210

Napsugár Tagóvoda

Pillangó csoport

30

Katica csoport

30

Csigabiga csoport

30

Süni csoport

30

Margaréta csoport

30

Összesen:

150

Tusculanum Tagóvoda

Mókus csoport

30

Csiga csoport

30

Katica csoport

30

Pillangó csoport

30

Nyuszi csoport

30

Mackó csoport

30

Süni csoport

30

Méhecske csoport

30

Összesen:

240

Erdőszéle Tagóvoda

Mókus csoport

30

Nyuszi csoport

30

Bagoly csoport

30

Maci csoport

30

Őzike csoport

30

Összesen:

150

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a IV. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. augusztus 1. napjától az önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/gyógy-pedagógiai asszisztens

dajka

 

óvodatitkár

karbantartó

Összesen

Kincses Óvoda

73

1

1

13

36

3

3

130

Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

3

 

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

 

Harkály Tagóvoda

8

 

4

 

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

Szivárvány Óvoda

87

1

16

43

3

154

Szivárvány Óvoda

25

1

 

16

12

3

 

 

Erdőszéle Tagóvoda

10

 

5

 

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

 

Napsugár Tagóvoda

10

 

5

 

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

Mindösszesen:

160

2

2

29

79

6

6

284

 

Az óvodapedagógusok létszáma 2 fővel, míg az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 1 fővel növekszik.

Az új csoport indítására tekintettel a Közgyűlés

- az Érdi Kincses Óvoda személyi juttatás és járulék összeg előirányzatát az álláshely betöltése esetén az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzatán rendelkezésre álló forrás terhére 3.700.000,- Ft-tal megnöveli;

- az Érdi Kincses Óvodában szükséges eszközbeszerzés céljára 7.300.000,- Ft összeget biztosít az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata terhére.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

127/2022. (V. 26) határozata

 

az önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámának megállapításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. augusztus 1. napjától az önkormányzat fenntartásában működő óvodák pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens/gyógy-pedagógiai asszisztens

dajka

 

óvodatitkár

karbantartó

Összesen

Kincses Óvoda

73

1

1

13

36

3

3

130

Kincses Óvoda

13

1

 

13

6

3

 

 

Fácán Tagóvoda

10

 

5

 

 

Harkály Tagóvoda

8

 

4

 

 

Kutyavári Tagóvoda

20

 

10

 

 

Ófalusi Tagóvoda

8

1

4

 

 

Tállya Tagóvoda

6

 

3

 

 

Tündérkert Tagóvoda

8

 

4

 

 

Szivárvány Óvoda

87

1

16

43

3

154

Szivárvány Óvoda

25

1

 

16

12

3

 

 

Erdőszéle Tagóvoda

10

 

5

 

 

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

6

 

 

Meseház Tagóvoda

14

 

7

 

 

Napsugár Tagóvoda

10

 

5

 

 

Tusculanum Tagóvoda

16

1

8

 

 

Mindösszesen:

160

2

2

29

79

6

6

284

 

Az óvodapedagógusok létszáma 2 fővel, míg az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 1 fővel növekszik.

Az új csoport indítására tekintettel a Közgyűlés

- az Érdi Kincses Óvoda személyi juttatás és járulék összeg előirányzatát az álláshely betöltése esetén az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzatán rendelkezésre álló forrás terhére 3.700.000,- Ft-tal megnöveli;

- az Érdi Kincses Óvodában szükséges eszközbeszerzés céljára 7.300.000,- Ft összeget biztosít az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata terhére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen