Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

- az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 140/2016. (V.26),

- a terrorcselekmények elítéléséről szóló 183/2016. (VII.27.), 

- a Soros-terv elutasításáról szóló 20/2018. (I.25) és

- a Magyar Kormány által megfogalmazott családtámogatási akcióterv támogatása tárgyában támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 84/2019. (III.28.)

határozatait visszavonja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

132/2022. (V. 26) határozata

 

egyes közgyűlési határozatok visszavonásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

- az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítására irányuló támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 140/2016. (V.26),

- a terrorcselekmények elítéléséről szóló 183/2016. (VII.27.), 

- a Soros-terv elutasításáról szóló 20/2018. (I.25) és

- a Magyar Kormány által megfogalmazott családtámogatási akcióterv támogatása tárgyában támogató nyilatkozat kiadásáról szóló 84/2019. (III.28.)

határozatait visszavonja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem