Dr. Csőzik László polgármester: A Fácán köz problémáinak megoldására irányuló javaslatról szól az előterjesztés, tehát a lakótelep lakásainak a rendezéséről. Lezajlott a lakossági fórum, tájékoztattuk az embereket, megtörtént az átjegyzés dr. Kun Ágnes ügyvéd bevonásával, így elindulhat a hosszadalmas eljárás sorozat. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Fácán köz – Pintyőke utca – Fogoly utca – Szajkó utca által határolt tömbben olyan építési övezet kialakítására irányul, amelyben a szabályozás lehetővé teszi az egyes épületekhez szabályos telkek hozzárendelését.

A feladat végrehajtásához szükséges költségvetési fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított.

Határidő:        HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

133/2022. (V. 26.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Fácán köz – Pintyőke utca – Fogoly utca – Szajkó utca által határolt tömbben olyan építési övezet kialakítására irányul, amelyben a szabályozás lehetővé teszi az egyes épületekhez szabályos telkek hozzárendelését.

A feladat végrehajtásához szükséges költségvetési fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított.

 

Határidő:        HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Demjén Attila jelezte, hogy tévesen szavazott, új szavazást kér, ezért ismételten felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

133/2022. (V. 26) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely a Fácán köz – Pintyőke utca – Fogoly utca – Szajkó utca által határolt tömbben olyan építési övezet kialakítására irányul, amelyben a szabályozás lehetővé teszi az egyes épületekhez szabályos telkek hozzárendelését.

A feladat végrehajtásához szükséges költségvetési fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított.

 

Határidő:        HÉSZ teljes felülvizsgálatával egy időben

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen