Tetlák Örs alpolgármester: Csak egy mondat, amit időről-időre megteszünk, most is helye van megköszönni a gyermekotthon munkáját és azt a tevékenységet, amit hosszú évek óta végeznek. Bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz, köszönjük szépen!

 

Dr. Csőzik László polgármester: Igen, köszönöm szépen valamennyiünk nevében.


Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Fészek Gyermekvédő Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót is megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlés számára is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítását ellátó Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

103/2022. (V. 26) határozata

 

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítását ellátó Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen