T. Mészáros András képviselő: Az előbb, a Szociális Gondozó Központ beszámolójánál is meg lehetett volna kérdezni, de most talán célszerűbb ennél a napirendnél föltenni azt a kérdést, hogy vajon a berendezési tárgyak beszerzésének a késedelme, ami több mint másfél évet késett, az milyen anyagi hátrányt okozott az egész Modern Városok Programjának – és így áttételesen Érdnek is-, hiszen nagyon sok olyan inflációs tényező lépett közbe épp a pandémia, meg mások okán is, ami természetesen számíthatóvá teszi ezeket a károkat. Tavaly augusztusban többször is meglátogattuk a Felső-Parkvárosi Köznevelési és Sportcentrumot - akkor még ugyan nem volt meg a műszaki átadás, de most már ismereteink szerint megvan -, és egyébként pedig ott is a berendezés hiányzott csak. Mi van ennek a berendezésnek a közbeszerzésével? Lényegében az összes, 2019. október 13-ától megörökölt Modern Városok Programmal ez a probléma, hogy nem lehet látni, hogy mi van vele, nem lehet látni, hogy miért nincsenek meg többek között a Batthyány berendezések, miért nincsenek meg időben közbeszereztetve a Szociális Gondozó Központnak a berendezései, miért nincs ez, miért nincs az és miért nincs amaz? Miért csak félévente, bizonyos nagylelkűség okán kapunk arról tájékoztatót, hogy hol is áll most a Modern Városok Programja? Mi van a Modern Városok Programja keretén belül lévő, egyébként máshonnan jövő pénznek a sorsával, ami a Tárnoki út építkezésének az elmaradásából származik? Majd erre is bizonyára több képviselőtársam, illetve az itt élő emberek és kíváncsiak lennének. Mit tervezünk a Tárnoki út felújításával kapcsolatosan? Az akkor most már örökre elmarad, vagy valahonnan szerzünk még rá pénzt pályázati, vagy egyéb úton-módon? Mit tervezünk azzal tenni, hogy az ún. csomópontoknak a beruházása - a közlekedési csomópontra gondolok itt -, teljes mértékben elmaradt, és lehet megint megköpködni az előző vezetést, de azóta már eltelt három év, tehát akár már jól is lehetett volna csinálni megfelelő szándékkal. Tehát a Modern Városok Programja leállt, bármit mond is a polgármester úr, továbbra is áll, továbbra sem megy előre és bár minden alkalommal elmondja, hogy nagyon jó a kapcsolata a Modern Város Program kormányzati tisztviselőivel, de ez a kapcsolat el kéne, hogy oda jusson, hogy meg is épüljenek azok a dolgok, amiket megépülésre szántunk. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy az elmúlt három esztendőben egy-két pótcselekvésen kívül, mint a hódvárnak az előterjesztése, vagy adott esetben a közművelődési intézmény teljes felújítását szándékozó brüsszeli út, vagy adott esetben az ilyen-olyan amolyan méhlegelők, amik megspórolnak bizonyos kaszálási költséget a város számára, ezen túl más egyéb semmi nem történt sajnálatos módon. Lehet avval büszkélkedni, hogy egyébként 5 kilométer utat megépítettünk, nem 5 kilométer utat kéne megépíteni, hanem 305 kilométer utat kéne megépíteni. Meg kéne gondolni, hogy mi van az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolával, amiből középiskolát szerettünk volna csinálni, mi van annak a terveztetésével, hol állnak ezek a dolgok, hol áll a plusz forrás, amit be kell szerezni a Teleki Sámuel Általános Iskola teljes átépítéséhez, mert átcsoportosítások okán onnan vettük el azt, amiből egyébként megépült a Felső-Parkvárosi Köznevelési Központ, ami aztán sajnálatos módon most már egy éve ott áll üresen, és semmi nem történik benne. Sorolhatnám, hogy hogyan és miképp tervezik ezeket a dolgokat utolérni, de azért három éves késedelmet nagyon nehéz lesz polgármester úr!


Antunovits Antal képviselő: Én is szeretnék érdeklődni az Ófalusi Modern Városok Programban szereplő dolgainkról, a Hamzsabég térről, a Mecset és Molnár utcáról. Látom, hogy a pince az épülget és még a Rendezvényház a Molnár utca végén. Azt kérdezném, hogy állnak ezek, mert 2019. október 13-a óta nem láttam lényeges változást. A Hamzsabég térnél három lakossági fórum volt, be voltak vonva az óvodások, be voltak véve az ott élő lakosok. Mindenkinek voltak tervei, hogy a Hamzsabég téren buszforduló lesz, a Vető utcának az aszfaltozása, a becsatlakozása, a Mecset környékének rendbetétele, tehát erről kérdezném a polgármester urat, hogy hogy állunk ezekkel a programokkal?


Tetlák Örs alpolgármester: Sokadjára hangzott el egy olyan felszólalás, mintha a Fidesz frakció bizonyos tagjai 2019. októberében a Holdról érkeztek volna Érdre. A felvetések közül egyet ismerek mélységeiben, ez pedig a Szociális Gondozó Központtal kapcsolatos beruházás. Volt egy konkrét kérdés, hogy miért nem történt meg a közbeszerzése a bútoroknak, illetve az eszközöknek. Erre részleteiben igyekszek válaszolni. Mindenekelőtt erről a beruházásról azt azért feltétlenül kell tudni, hogy ez a beruházás a szerződés aláírása pillanatában mínusz 230 millió forintról indult, tehát még egy kapavágás nem történt, az előző városvezetés mínusz 230 millió Ft-tal indította ezt a programot. Ezt hosszú évek munkájával kellett úgy kiegyenesíteni, hogy például számos beruházási többletmunkát kellett megrendelnünk, hiszen egyébként az a műszaki tartalom, amivel ők ezt a kivitelezést lezárni kívánták, az egész egyszerűen nem lett volna elégséges. Tehát hogyha abban az állapotában valaki ránézett volna az épületre meg a felújított régi épületrészre, az úgy nézett volna ki, mintha elköltöttünk volna 4 milliárd forintot és akár be is fejezhettük volna. Ezt sikerült kijavítani, viszont ezeknek a többletmunkáknak a költsége sokáig úgy tűnt, hogy az eszközöknek a rovására fog menni. Az eszközlistával kapcsolatban, hogy az milyen tételeket tartalmazott az elején, és azt hány körben kellett kiegyenesíteni, hogy valóban szociális létesítménynek feleljen meg, arról hosszú órákat lehetne mesélni, tehát itt az aranyozott feszületektől kezdve mindenféle egészen extra elképzelések voltak, amik ebben az eszközlistában eredetileg szerepeltek, ezeket szép lassan kellett, mondjuk úgy, hogy irányba tenni. A második dolog, ami befolyásolta valóban a némi csúszást, az pedig az ellátási formáknak a változása. Az eredeti elképzelés az lett volna, hogy a hajléktalan ellátás is kerüljön be ugyanabba az épületbe, ahová az Idősek Otthona, illetve a Családok Átmeneti Otthona, ami egy szakmaiatlan elképzelés lett volna. Ennél talán még fontosabb, hogy a környékbeliek elképzelésével sem találkozott és azt fontos tudni, hogy az ellátási formáknak teljesen más a helyigénye, az eszközigénye, tehát számos újratervezést  és számos eszközlista változtatást kellett emiatt eszközölni, hogy oda csak olyan ellátási formák kerüljenek, ami a környékbelieknek az elképzelésével is találkozik, illetve megfelel a szakma elvárásainak. A harmadik pedig, amit én nem kívánok eltagadni, az pedig az a fluktuáció, ami az utóbbi hónapban a Közbeszerzési Csoportot és a Pályázati Csoportot érintette. Ezeket sikerült véleményem szerint talán most már kiegyenesíteni és valóban el fognak kezdődni nagyon-nagyon belátható időn belül a beszerzések. Egyébként a gépjárműparknak a beszerzése már folyik, ezt azért fontos tudni, tehát nincs elfelejtve, nem állt le ez sem, ugyanúgy, ahogy az összes többi beruházás sem. Mindegyikkel érdemben foglalkozunk, úgyhogy ebben a tekintetben szeretném a város lakosságát mindenekelőtt megnyugtatni, hogy ez messze nem fedi a valóságot, hogy itt a Modern Városok Programmal kapcsolatban bármiről lemondtunk volna vagy bármit akadályoznánk.


Dr. Bács István képviselő: Picit más megvilágításban, de ugyanazt szeretném elmondani, amit az előző polgármester úr, és fölhasználva alpolgármester úrnak a mondandóját, tehát több mint 2,5 év eltelt azóta, hogy ott tartunk, hogy még nincsenek az eszközök bent ezekben a különböző intézményekben. Elmondta Tetlák Örs alpolgármester úr, hogy minden rossz volt, minden katasztrófa, mindent újra kellett csinálni. Hangsúlyozom, hogy eltelt 2,5 év és ott tartunk, hogy az eszközlistát szépen úgy egyenesíti ki, hogy lassan az eszközpark, vagy a gépjárműpark közbeszerzése folyamatban van. Tehát itt ez volt az előző polgármester úrnak a kérdése, hogy részletesen, hogy állnak ezek az eszközbeszerzések. Értem azt, hogy rossz volt, értem azt, hogy rosszul csináltunk mi is meg rosszul csinálta az akkori szakmai vezetés is. Természetesen nem mi állapítottuk meg, hogy hány darab ágy legyen, meg hány darab feszület, hanem ők. Ők mondták meg a helyigényeket is. El tudom ezt fogadni, hogy mi csak a rosszat csináltuk, de 2,5 fél éve volt arra, hogy ezt az eszközlistát rendbe tegye, és az interneten azt látom, hogy amikor befogadjuk a menekülteket, akkor ajándékba kapott mosógépekkel meg szárítógépekkel fényképezkedik az intézményvezető, mert már elköltöttünk 4 milliárd forintot azt mondja, és nincsen mosógép, szárítógép. Egyébként meg a másik oldalról nézve, a 4 milliárd forintos épületbe beletettünk alaphangon akkor 230-280 millió forintot, mint mondta képviselő úr, tehát 5%-os önerővel épült föl, akkor tulajdonképpen ez a komplexum – azért az nem olyan rossz, azt aláírnánk még a Tárnoki útnál is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rögzítjük, hogy Szűcs Gábor alpolgármester úr e napirendi pont tárgyalása közben 3 perc erejéig nem tartózkodott a teremben.


Tetlák Örs alpolgármester: Akkor még egyszer elmondanám, hogy itt nem ilyen-olyan közbeszerzés van, ilyen-olyan stádiumban van a közbeszerzés, hanem folyik a közbeszerzése az eszközöknek. Próbált a Polgármesteri Hivatal egyébként KEF-en keresztül egy gyorsabb eljárást indítani, amire nem tudom, hogy miért nem kerülhetett végül sor, tehát központi közbeszerzésen keresztül, egy kivételi köri lehetőségben, a szociális ágazatra való tekintettel gondoltuk azt, hogy esetleg gyorsítani lehetne az eljárást. Sajnos ez valamiért nem jött össze, de ettől függetlenül a gépjárművek beszerzése folyamatban van. Számszerű veszteséget különösebben nem kell, hogy okozzon az elhúzódás, hiszen ezeket az eszközöket nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem győztük irányba tenni, hogy az egyébként  - nem emlékszem pontosan - 700 millió forintnál nagyobb eszközigényből azért lényegesen sikerült redukálni és a beszerzések végén ezt az összeget egészen biztosan nem fogjuk elérni. Nagyon fontos kitétel, hogy nyilvánvalóan a különböző ellátási formáknak, illetve egyébként a központnak a működését az semmiféle formában nem fogja nyilván befolyásolni, tehát szó nem lehet arról, hogy olyan eszköz ne kerüljön beszerzésre, ami egyébként szükséges bármilyen engedély beszerzéséhez.


Szűcs Gábor alpolgármester: Frakcióvezető úrnak csak a Batthyány és a Fenyves-Parkvárosi Iskolák kapcsán szerettem volna válaszolni. A Batthyány Iskolában zajlik az oktatás az általános iskolai részen, az eszközök ott vannak. A gimnáziumi részre május hónap folyamán került, vagy még lehet, hogy egy pár eszköz kerül leszállításra. A Fenyves-Parkvárosi esetében július hónap folyamán ott lesznek az eszközök. Az iskola szeptemberben zökkenőmentesen meg tud kezdődni, illetve a próbaüzem zajlik az uszoda tekintetében. A sportcsarnoki részhez meg az uszodához kapcsolódó eszközök is a nyitásra ott lesznek.


Dr. Bács István képviselő: Szűcs Gábor alpolgármester úrtól kérdezném, az előbb azt mondta, hogy a gimnáziumi eszközökből már csak egy párat kell leszállítani. Mi végett lesz ez, én nem látom a célt, ugyanis szeptemberben ott nem tud kezdődni gimnázium. Meg lett hirdetve, föl vannak véve a tanárok, jelentkeztek gyerekek a gimnáziumba? Ezt most tényleg őszintén kérdezem, mert a gimnáziumi jelentkezés határideje tél végén lejárt és nincsenek elsős gyerekek, akik oda jelentkeztek volna tudtommal, mert nem volt benne a listába, hogy ide lehet jelentkezni, nem volt meghirdetve. Vagy meg volt hirdetve?


Szűcs Gábor alpolgármester: A kivitelezésnek a beruházási része van az önkormányzatnál és maga az eszközbeszerzés. A Tankerület leadott egy listát, mi azt beszereztük, illetve a szállítás folyamatban van. A tanügy-igazgatási részével kapcsolatban vélelmezni tudom azt, hogy azért nem, mert maga a munkaterület átadása, készre jelentése az idén tavasszal történt meg, úgyhogy ezért nem hirdethettek gondolom felvételit. A kivitelező most jelentette készre a gimnázium részét, ott szeptemberben biztos, hogy nem fog gimnáziumi oktatás megindulni, mert a Tankerület nem hirdette meg, de nem is tudta volna meglátásom szerint meghirdetni. Ettől függetlenül ahhoz, hogy a teljes beruházás lezáruljon, ahhoz az eszközöknek is ott kell lennie.


Dr. Bács István képviselő: A Fenyves-Parkvárossal kapcsolatban is említette, hogy az eszközök nagy része megvan, egy-két dolog kell az uszodához, meg ide-oda. Arról lett már döntés - mert én úgy tudom, hogy a Közgyűlés meg erről nem döntött-, hogy abba az iskolába áthelyezzük az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolát, vagy pedig egy új iskolát hozunk létre, mint azt eredetileg is terveztük? Úgy tudom, hogy erről még döntés nem született, tehát még hivatalos formában ez nincsen lepapírozva. Mi lesz a Teleki épületével szeptember 1-jétől, ha esetleg ilyen tervek vannak, mert dönteni is kellene róla szerintem.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumot illetően a döntés a Tankerületé. Elsősorban az, hogy a Teleki költözik fel oda, tehát az nem egy új iskola lesz. Szeptemberben el tud indulni, folyamatban van az iskolai bútorok beszerzése és augusztus elejére valósul meg a tornacsarnok és az uszodához köthető mobiliák beszerzése, tehát ez szeptember 1-jével megvan, akkor felmegy oda a Teleki Iskola. Ami ott probléma, csak ez nem hangzott el, hogy a használatbavételi engedély nem jött még meg, tehát arra is várunk. A két folyamat valószínűleg egybeér és szinkronba kerül, és akkor kiegyenesedik a történet. A Batthyány Iskola esetében tényleg nem minket terhel a felelősség, vagy a passzivitás, tehát ez a Tankerület reszortja lett volna, hogy meghirdesse, intézkedjen és ott egy fenntartói átadás-átvételi folyamatot is le kellett volna menedzselni. Ugye a katolikus egyház aspirál az intézményre. Semmilyen tudomásom nincs arról, hogy ezt miért mellőzték, lehet, hogy a választások miatt, lehet, hogy a püspök úr kérésére, de utána fogok járni. Ez tőlünk kívülálló, tehát mi ebben nem nagyon akartunk eddig se beleszólni, ez a Tankerület ügye. Amit mi viszont hajtunk, az napirendi pontként is szerepel, a társasház-alapítás, hogy ezek szépen, az önkormányzat érdekeit elősegítő módon kerüljenek megvalósításra. A Teleki Iskola helyén a Tankerület is  - és most már mi is úgy gondolom, futottunk pár kört - egy általános iskolát szeretne gimnázium helyett. Tehát az általános iskolára azt mondja a tankerület vezetése, hogy nagyobb szükség van. Csúnya szóval élve, a Teleki projekt pénzére járt rá a város a ti időtökben és a mi időnkben is. Ez leegyeztetett módon történt az irányító hatósággal, a Miniszterelnökséggel, egyszerűen azt mondták, hogy innen kell a pótlólagos forrásokat biztosítani, de egyébként pedig ragaszkodnak hozzá, hogy a Teleki projekt az valósuljon meg, viszont akkor itt hozzá kell nyúlni a tervekhez, ezt át kell terveztetni. Szeretnénk mellé egy EGYMI-t is építtetni, ezt a Tankerület akceptálta, itt tehát abban a pillanatban, hogy a köznevelési-oktatási intézmények beruházása befejeződik, áttehető a váltó a Teleki projektnek a finalizálására. Van még egy iskolánk, ez a Kós Károly, ott tágabb a határidő, viszont el kell hogy mondjam, hogy a Szakképzési Centrummal egyeztetve, a kivitelezőt is bevonva - egyébként a Fejér B.Á.L.-t -, az az elképzelés született, hogy ráemelést kérünk és két szaktantermet még megfejlesztenénk a „C” épületben, tehát két nagyon korszerű – az egyik a konyhai, a másik pedig a villanyszerelési tevékenység céljára szolgáló - szaktanterem lenne.  Ennek be van adva a kérelme. Reméljük, hogy teljesülni fog. Ha erre áldását adja a Kormány, akkor tényleg a Kós lesz nemcsak a megye, de azt gondolom a központi régió legfejlettebb ilyen jellegű intézménye is. Ófaluval kapcsolatban két kérelem van beadva, az egyik a Molnár utca közbeszerzésének a ráemelési igénye, ugye a Colas ott is cserbenhagyott minket. A tavalyi év folyamán is újra ki kellett írni a közbeszerzést, tehát az első helyről egyszerűen dezertált és emiatt új közbeszerzési eljárás volt folyamatban, ez körülbelül 120 millió Ft-tal nagyobb költséget vont maga után, és ezt adtuk be a Kormánynak, hogy tegye mellé, hogy a Molnár utca kiépülhessen. Ezen sokat filozofáltam, de aztán a határidő szűkében arra a következtetésre jutottam, hogyha megadják, akkor csináljuk meg, mert akkor sínen van, ez egy leközbeszereztetett beruházás. A másik párhuzamos kérelmünk az egy átcsoportosítási igény, de a kettő össze van kötve. Ha a Kormány megadja a ráemelést a Molnár utcára, akkor megcsináljuk a Molnár utcát, akkor utána-mellette viszonylag kevés pénz marad. Ha nem támogatja meg a Molnár utca kiegészítését, akkor viszonylag marad egy nagyobb pénzösszeg, amiből meg szeretnénk csinálni a Hamzsabég teret. A Beliczay-ház kivitelezése elindult és a Gazdatiszti Házra is tervek készülnek. Van még egy 40 millió Ft-os többlet a pincére, az ráköltődik és a Duna-parti attrakciók közül - de ez a Molnár utca függvénye is -, szerintem kettőt tudunk megcsinálni, a magasparti részt és az oda vezető ösvénynek a kiépítését, amit olyan 50-80 millió Ft-os kivitelezési költségre becsülök. A két ház, tehát az Őrház és a Rendezvényház kialakítása csak akkor mehet, hogyha marad annyi pénz. Szerintem az nem lesz elegendő, próbálunk ráemelést kérni. A fő baj – iszonyú kacifántos a történet az Ófalu- projektnél, ezt tudnotok kell-, leegyszerűsítve, hogy van körülbelül 3-4 milliárd Ft-os fejlesztési igényünk félig-meddig leterveztetve, és maradt ebben az ablakban bő 1 milliárd Ft-os pénzösszeg. Gondolhatjátok, hogy hogyan kell sakkozni, hogy ebből kijöjjön valami jó, tehát itt magyarán megvárjuk, hogy a Molnár utcára mit mondanak, és akkor ahhoz képest dől el, hogy milyen pótlólagos beruházások valósulhatnak meg. Úgy érzem, hogy ebben megvan az összhang a Miniszterelnökség és mi közöttünk. Szerintem ők azon agyalnak, hogy lesz-e erre plusz forrás most az MVP 1-en belül, vagy csak egy MVP 2-ben tudnak erre ráemelést adni. Az államháztartási hiány iszonyatosan magas. Emellett ugye a többi projekt is megy, a Tárnoki útra kiírjuk újra, sajnos cserbenhagytak minket a nyertesek, a Swietelsky és a Colas is kiszálltak, a Colas itt másodszor szállt ki. Nem örülök, nem tartom sportszerűnek, szerintem teljesen unfair volt, akármennyire is alátámasztott volt, hogy az 59. napon bemondták az unalmast és azt mondták, hogy mégsem csinálják meg. Nehéz mit tenni jogilag, mert az ellenőrzési körükön kívül eső külső körülmény, az ukrán-orosz háború miatt, arra hivatkoznak. Mindent megpróbáltunk, több körben gyötörtük egymást a kivitelezővel, de lényegében levezette azt, hogy neki a nyertes 197 millió Ft-os ajánlathoz képest még 60 millió forintba kerülne, úgyhogy nincs nyereségtartalma a projekt megvalósításán, a Swietelsky meg ment utána, úgyhogy ezeket újra ki fogjuk írni.

 

Dr. Bács István képviselő: Megint csak  technikai jellegű kérdés, ami szerintem érdekli az érdi lakosokat meg minket is. A Teleki Iskola kapcsán, ott egy Református Egyház fenntartásában működő, majdani gimnázium került megtervezésre, mégis együttműködve a katolikus egyházzal, akinek ott van a Szent István kápolnája és azt a kápolnát helyeztük volna át a Törökbálinti út túloldalára, tehát ez egy hármas projekt lett volna a Református Egyházzal, a Katolikus Egyházzal és az Önkormányzattal. Azt szeretném kérdezni, hogy a résztvevőkkel ez már le lett egyeztetve, vagy nem lett leegyeztetve, hogy akkor mi lesz a Katolikus Egyház új templomának a sorsa? Ott egészen eljutottunk már addig, hogy költségbecslést készítettünk, heveny tervek készültek. Soltész Miklós államtitkárral leegyeztettük a költségeket, úgyhogy a Pest megyei, illetve a Székesfehérvári Egyházmegyei Főépítész elé került már az ügy. Kérdezném, hogy ezeknek a projekteknek ezek a vetületei hogy állnak?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az a helyzet, hogy én ezt egyébként elmondtam a Közgyűlésnek akkor, amikor számot adtam arról, hogy ha hiszitek, ha nem, a megválasztásomat követően az első utam az a püspök úrhoz vezetett Székesfehérvárra. Azt hiszem az volt az első, vagy talán a második hivatalos látogatásom. Erről a projektről is tárgyaltunk a kollegáival természetesen. Ők kizárólag a Batthyány Iskola átvételében gondolkodtak az összes felmerült lehetőség közül. Akkor rettenetesen csodálkoztam, mert ugyanígy tudtam, ahogy a képviselő úr elmondta. Az nincs porondon semmilyen módon, de valami zavar lehetett ott az erőben, mert erről nagyon lakonikus módon tájékoztattak csak engem. Akkor azt mondták, hogy polgármester úr, ez most nálunk nincs napirenden, ami nálunk napirenden van, és erről kezdtünk el többet beszélni, az a Batthyány Iskola fenntartói átvétele, ami meg egy hosszú folyamat, egy egyéves folyamat, és volt még egy óvoda kijelölés, amiről meglepő módon azt nyilatkozták, hogy nem is tudnak róla, pedig azt mindannyian megszavaztuk, hogy parkvárosi óvoda létrejöjjön. Tehát a Katolikus Egyház részéről ez van, de én ezt újra pontosítani fogom, mert porondon van egy újabb látogatás Ófalu ügye miatt, meg más ügyben is szeretnék tárgyalni újból a püspök úrral. Tarr lelkész úrral beszéltem a Teleki Iskola átvételéről, Tarr lelkész úr ezt ambicionálta, de nem tudott zsinati határozatot prezentálni róla, tehát ez abbamaradt. A Tankerület pedig, egészen őszintén megmondom, úgy veszem észre, hogy ezeket nem támogatja. A Tankerületnek a törekvése az, hogy ez maradjon állami fenntartásban. Én ebben semleges vagyok, tehát ha az egyháznak ilyen ambíciói vannak és föl tudja mutatni az erre vonatkozó jogi felhatalmazásokat, plusz igazolni tudja, hogy alkalmas, képes arra, hogy megvalósítsa azt a projektet, akkor biztos nem fogjuk azért elkaszálni, mert nem vagyunk Fideszesek. Tarr lelkész úr azóta eltűnt, nem jelentkezett és a Tankerület meg igényt tartana a területre, az épületre és a fejlesztési projekt is, mint általános iskola elsősorban. Erről sokat egyeztettünk Rigó Katalinékkal. Felteszem szavazásra a beszámolót.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

105/2022. (V. 26) határozata

 

a Modern Városok Program előrehaladásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem