Dr. Csőzik László polgármester: Elolvastam a bizottsági jegyzőkönyvet tudok arról, hogy milyen szempontok merültek fel, igyekezni fogunk ezt a keretet felhasználni. Megjegyzem, hogy dr. Bács képviselő úr a Környezetvédelmi Alap tárgyalása során távozott a teremből.

 

Tekauer Norbert képviselő: A Pénzügyi Bizottságon kiderült, hogy a keret egy része nem lett felhasználva. Ha a rendelkezésre álló pénzösszeget a város tisztaságára fordítjuk, miért nem használjuk ki?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az okot nem ismerem pontosan, göngyölítjük tovább az összeget, és elköltjük idején.

 

T. Mészáros András képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását, azonban felmerült, hogy a felsorolt tételekkel kapcsolatban, a későbbiekben - és ez majd a következő napirendi pontra is vonatkozik, - célszerű lenne leírni, hogy pontosan honnan történt az elszállítás, és az mennyibe került. Érdemes lenne egy olyan embert kijelölni a feladatra, aki figyelemmel kísérné, hogy hol keletkezik újabb illegális szemétlerakó. Hozzáteszem, vannak erre önkéntes jelentkezők is, mint például Csott Károly úr, aki bejelentette, hogy a Beszterce téren illegális hulladéklerakás történik, miközben a szemétszedést az Összefogás Egyesület szervezte. Három nap alatt több száz köbméter hulladékot szedtek össze a Beszterce tér és környékéről, mintegy 6 millió forintot költött arra az Összefogás Egyesület, hogy az elszállítás az ÉTH Kft. segítségével megtörténhessen. Szintén a Beszterce térnél a Késmárki utcai oldalon az egyik elektromos oszlop alatt körülbelül tizenöt darab tehergépkocsi gumija még ott található, különböző szabályozások miatt nem fért bele a projektbe az elszállítás, így azt még meg kellene oldani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszem, hogy ez is együttműködés volt a két politikai oldal között. Ha maradt még pár millió forint az újság kiadásából, azt átírhatjátok ilyen célokra, szívesen fogadjuk. Az Érdi Hírekre gondolok, ami szintén kapott 15 millió + 8 millió forint támogatást, ha jól tudom. Nehogy azt gondolja valaki, hogy a hivatal nem tudja, hogy mire ment el a keretösszeg, ez pontosan vezetve van. A Fenntarthatósági Bizottság elnöke, Andrasek Mónika is kérte már, hogy ez a felsorolás kerüljön bele legközelebb az előterjesztésbe. A Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódóan természetesen a képviselőknek az a dolga, hogy jelezzék, ha egy ilyen szemétkupacot tapasztalnak. Nagyban nehezíti a dolgot, hogy sokszor nem önkormányzati területen, nem közterületen, hanem állami vagy MÁV területen van a szemét, ilyenkor nagyon nehéz intézkedni. Ebben a pillanatban dr. Bács István jelezte, hogy megérkezett a terembe. Nagyon örülök, hogy betartják a felhívást, hiszen kértem, hogy figyelmeztessenek rá, az ülésvezetés iszonyú koncentrációt igényel és mindeddig nem kellett ilyen dolgokra is figyelni.

 

Antunovits Antal képviselő: Ha ilyen plusz lehetőség van, hogy van összeg a kasszában, kérem polgármester urat, hogy értesítsenek, megjelölöm a helyszíneket honnan lehet elszállítani. Dr. Barabás Emőkének folyamatosan küldöm az ipari területről, a Kerülő útról, a határban lévő pontokat a Ford utca végéről is, tehát, ha ilyen plusz összegek vannak és nem tudják elkölteni, én várom a hívást, hogy megtudjam nevezni a helyszíneket. A Kerülő útról még mindig nincsenek elszállítva a lebontott házak mellett lévő szeméthegyek, amik ráadásul egyfolytában növekednek, ebben is kérem majd a polgármester úr közbenjárását. Jegyző úrtól kérdezem, hogy Ercsiben is volt vezetve a jegyzőkönyvben, hogy ülés közben ki hagyja el a termet?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jelezzék a képviselők, amennyiben illegális szemétlerakást tapasztalnak. Bennem is megfogalmazódott, hogy a Késmárki utca és a Kőszegi utca környékén újratermelődött-e a telkeken a szemét, mert a projektnek része megértetni a lakossággal, hogy a városképet ne rontsák. Számos beavatkozás történt, a Budafoki úton lévő kiserdőt is kitisztítottuk lakossági akcióval, illetve a magas parton rögtön léptünk, elvitte az ÉTH Kft. a kirakott szemetet, de ez nehéz küzdelem, hiszen folyamatosan újra termelődik a hulladék. A Városrendészeti Osztály felé megfogalmazott kérés az mindig az, hogy függetlenül attól, hogy a hatáskört áttették a Kormányhivatalhoz, járjon el, ha másképp nem akkor fogalmazzuk meg a tényállást, bizonyítsuk fotókkal. A járási hivatallal egyébként működik a kapcsolat, át tudjuk küldeni e-mailen az anyagot, hogy lássák, az az elvárás, hogy tényleg lépjenek és szankcionálják az eseteket. Az egésznek, akkor van értelme, ha van felderítés, akkor nem marad el a szankció sem. Egyébként ezekről én is igyekszem beszámolni, például legutóbb egy angyalföldi céges autót kaptunk rajta kint a határban. Sajnos elképesztő arzenálja van az illegális környezetszennyezésnek.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Csott Károly munkásságát nem minősíteném, minősíti önmagát. Viszont maximálisan egyetértve a szándékkal, azért az Összefogás Egyesület akciója is hagyott némi kívánnivalót maga után, mert a környékbeliek tájékoztatása elmaradt előzetesen, utólagosan meg az is, hogy ne hordjanak vissza szemetet. Az, hogy egyébként az autógumi még mindig ott van, azért fájlalom, mert az ÉKFI és az ÉTH is kapott rá felkérést, hogy tüntesse el. A Beszterce téri területnek egy része magánterület. Hasonló akcióknál érdemes lenne nagyobb energiát fordítani a tájékoztatásra, hogy egyrészt ne legyen belőle félreértés, másrészt meg a helyszín letakarítása is teljes mértékben történjen meg. A Környezetvédelmi Alap felhasználására az ÉKFI megkapja az illegális hulladék elszállítására a számos beérkező igényt. Nem az a probléma, hogy nem érkezik elég igény ennek az alapnak a felhasználására, egyébként számos más forrásból is évente 10 milliós nagyságrendben költünk az illegális hulladék felszámolása. A mezőőrök, a Városrendészeti Iroda, és aki ezzel foglalkozik, sok energiát fordít ezeknek a helyszíneknek a felderítésére, adott esetbe lezárjuk a bejárást, bekamerázzuk, tehát az illegális hulladék újratermelődését is meg tudjuk akadályozni. Elképesztően leleményesek azok, akik illegális hulladékot szeretnének elhelyezni, amit tudunk, megteszünk és próbálunk egyre inkább a lezárások és a kamerázások felé elmenni. A Környezetvédelmi Alap felhasználására használható tevékenységek közé, ha jól emlékszem, akkor a területek utógondozása is szerepel. Aki körbenéz például Fenyves-parkvárosi területeken, számos helyen árkokkal akadályozzuk, hogy ne lehessen kijutni a fennsíkra, tehát azt nem merném mondani, hogy a város nem tesz meg mindent, ami telik tőle hatáskör és extra források hiányában, úgy gondolom, bőven túl teljesítünk, de ez nem azért mert dicsőség, hanem mert erre igényünk van és így szeretnénk továbbiakban is folytatni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felhívnám a figyelmet arra, hogy a Környezetvédelmi Alap,  - ahogy Balla Imre képviselő is jelezte, - nem kizárólag szemétgyűjtési alapról szól, tehát mindenféle környezetvédelmi célnak a végrehajtása és ellátása is szerepel benne. Az idei évi alapnál 1,5 millió forintos keretet nyitottunk az egyéb célokra, de hozzá kell tenni, hogy az persze egy logikus hozzáállás, hogy 90-95%-ban erre költjük az alapot. Elképesztő, amennyi szemét van a környezetbe kitéve. Pont a Fenyves-Parkváros feletti erdős részen körülbelül 200.000.000 forintba kerülne a kiserdő környékének a kitisztítása. Gyakorlatilag nincs olyan négyzetmétere annak a bokros-fás területnek, ahol ne lenne illegális hulladék az elmúlt évtizedekből származóan.


Dr. Bács István képviselő: Alapvetően nemcsak erről szól, hiszen milyen jó lenne, ha építetnénk belőle rovar hotelt és egyéb fantasztikus dolgokat, de azért szerintem a legfontosabb mégis az illegális hulladék elszállítása, ahol a hulladékelszállítást 95%ban az ÉTH Kft végzi, valamint az ÉKFI is. Úgy tudjuk, hogy Csókai Viktor ott hagyja az ÉTH Kft-t, úgy gondolom, megérdemel egy tájékoztatást a képviselő-testület, - hiszen most már nincs érvényben a vészhelyzeti rendelkezés, amikor nem lehet közgyűlést tartani és a polgármester úr egy személyben nevezzen ki egy önkormányzati vezetőt, - hogy ez milyen dátummal fog megtörténni, mit lehet erről tudni, mi ennek az oka? Ki fogja átvenni az ÉTH Kft. vezetését addig, amíg a Csókai Viktor elmegy? Szeretném, hogyha erről is polgármester úr pár szóval informálná a közönséget, hiszen ez már a közösségi médiában napvilágot látott információ.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A közösségi hálón szerzett információk informálisak, a hivatalos információk körében ez még nem erősíthető meg, ha eljön az ideje, természetesen megadom a szükséges tájékoztatást. Ha jól emlékszem Ti voltatok azok, akik úgy alakítottátok ki ennek a helyi szabályozását, hogy ne a Közgyűlés döntsön róla, tehát ha egy ilyen bekövetkezik, akkor az ÉTH taggyűlése fog ebben a kérdésben dönteni, de ez még korai.


Szűcs Gábor alpolgármester: A Környezetvédelmi Alap kapcsán a költségvetésben meghatározunk egy összeget, mely az ÉKFI költségvetésében kerül biztosításra, de ettől függetlenül megrendelést az ÉKFI akkor tud teljesíteni, ha a Városüzemeltetési Iroda megrendeli. Polgármester úrral egyetértve javaslom, hogy a képviselők a Városfejlesztési Irodának jelezzék, amennyiben szemételszállításra vonatozó igényük lenne, ők tudják szabályosan megrendelni és így tudja az ÉKFI végrehajtani. Hozzáteszem, hiába érkezik be a számlára, adott esetben decemberben a talajterhelési díj erre a környezetvédelmi alapra, mivel az már nincs benne a költségvetésben, ezért nem lehet arra, annak a terhére vállalni, így lesz ennyi a nyitóegyenleg. Egyszerűen van egy átmeneti időszak, amikor az év végén beérkező bevételből tényleg olyan pénzeszköz lesz, amit fel is lehet használni.


Dr. Csőzik László polgármester: Kérem jegyző urat, hogy Antunovits Antal azon kérdésére adjon választ, hogy mi volt a szokás Ercsiben?

 

Dr. Feik Csaba jegyző: Arra is válaszolok, de először inkább helyretenném ezt a kérdést, tehát jó hogy felvetette Antunovits Antal képviselő úr, mert nem az a lényeg, hogy közben ki megy ki és jön be, hanem hogy a határozat meghozatalakor mindenki itt van-e a teremben, aki korábban, tehát a megjelenéskor itt volt. Tehát ha valaki a szavazáskor nincs itt, az eredeti létszámhoz képest, akkor ezt kell nyilván jelezni. Ercsiben is természetesen ehhez hasonlóan működött a rendszer.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem ott egy kicsit családiasabb volt a helyzet, meg a légkör. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

107/2022. (V. 26) határozata

 

a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen