Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. június 23-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 23-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter,  Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály vezetője, Somogyi Tamás, az ÉKFI intézményvezetője, Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Kisnémet Dávidné, a Fészek Egyesület képviselője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 1. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosítására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

Szűcs Gábor települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Előadó:           dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Sajnos megint egy halálesetről kell tájékoztatnom a Közgyűlést. Elhunyt Hegedűs Géza, a Benta Völgye Tsz. volt elnöke, mondhatnám ikonikus elnöke, aki önkormányzati képviselő is volt 1998 és 2002 között. Javaslom, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk meg Hegedüs Gézáról.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg Hegedűs Gézáról.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Érd Megyei Jogú Város nyári szünet előtti utolsó rendes Közgyűlését, a júniusi Közgyűlést ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy egy fő, Fülöp Sándorné képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, így 17 fővel a Közgyűlés határozatképes. Javaslom második napirendként tárgyalni a Fészek Egyesületre, harmadik napirendként pedig az Érdi Sport Kft.-re vonatkozó előterjesztést. Egy sürgős előterjesztés érkezett a mai ülésre Hegedűs Géza kapcsán, a „Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra”. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal,  nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a „Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra című sürgős előterjesztés napirendre vételéről az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

137/2022. (VI. 23.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2022. június 23-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. június 23-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 1. Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 1. Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosítására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

Szűcs Gábor települési képviselő, alpolgármester

 1. Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Előadó:           dr. Asztalos Éva települési képviselő

 1. Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja a Közgyűlés 2022. június 23-ai nyílt ülése napirendjéről 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

138/2022. (VI. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 23-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. június 23-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 

 1. Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosítására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

Szűcs Gábor települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Előadó:           dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 

 1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 

 1. Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

 

 1. Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosítására

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

Szűcs Gábor települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

Előadó:           dr. Asztalos Éva települési képviselő

 

 1. Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

Tovább...