Dr. Asztalos Éva képviselő: Gyakorlatilag az előterjesztésem arról szól, hogy keressük meg az Országos Gyógyszerészeti Intézetet annak érdekében, hogy két új közforgalmú gyógyszertár iránti pályázatot írjon ki, mert neki van erre lehetősége.  Az előterjesztésem alapvető indoka, hogy Érd területén gyógyszertár tekintetében nagyon sok rész ellátatlan, gyakorlatilag így a Dombosvárosi rész is. Ezt a helyzetet szeretném megszüntetni, és elsődlegesen az a célom, hogy erről beszéljünk, vitassuk meg a témát, mert nem az az elsődleges érdek, hogy a meglévő gyógyszertáraknak a helyzetét rontsuk, hanem a fő cél az, hogy az ellátottság szintje javuljon. Előterjesztésemet követően megkeresett Bubenyák Máté és Vas Viktória a központi gyógyszertárnak, illetőleg a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő gyógyszertárnak az üzemeltetője, vezetője is, nagyon hosszas beszélgetést folytattunk, ahol vázolták, hogy a jelenlegi gyakorlat az ilyen pályázat kiírások esetében hogyan történik. Tisztába kell lenni azzal, hogy nem egy adott területre kerül a pályázat kiírásra, hanem Érd teljes területére, tehát gyakorlatilag Érd területén belül bárhol létesíthető egy újabb gyógyszertár, illetőleg be lehet adni ezzel kapcsolatosan pályázatot. A félelmem az, hogy ha valóban ez kiírásra kerül, akkor vajon a célom, hogy adott területnek, például Dombosvárosnak vagy Fenyves-parkvárosnak az ellátottsága, hogyan fog megoldódni, hiszen valószínűleg olyan területre próbálnak majd pályázatot beadni, ami nem ezeket a kiseső területeket ölelné fel. Ezért lenne fontos, hogy vitassuk meg, hogy hogyan lehetne ezt az ellátottságot biztosítani ezeken a területeken is. Volt egy nagyon jó javaslata Bubenyák Máté úrnak, aki felajánlotta azt, hogy újból visszahoznák azt a rendszert, hogy kiszállítással megoldható lenne ezeknek a területeknek az ellátása. Amennyiben lesz lehetőség, Bubenyák Máté úr itt is elmondhatná az ezzel kapcsolatos álláspontját. Hangsúlyoznám a cél ez, nem a meglévő gyógyszertárakat szeretném rosszabb helyzetbe hozni, hanem azt szeretném, hogy az ellátatlan területeknek a gyógyszerellátása, valamilyen szinten megoldódjon és jobb legyen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Végeredményben az, hogy képviselő asszony találkozott az érintettekkel, szerintem nagyban befolyásolja ezt a vitát, hiszen ha ez a találkozó nem jött volna létre, akkor szerintem sokkal távolabbról kellett volna kezdeni ezt az ügyet. Több szempont van egyszerre, azzal nem lehet vitatkozni, hogy minél több gyógyszertár legyen, minél kevesebbet kelljen utazni a betegeknek. Még 6 patika kialakítására van lehetőségünk jogilag. A probléma az, ha ezt elindítjuk, akkor semmilyen beleszólásunk nincs abba, hogy ez hol jöjjön létre, mert nem mi bonyolítjuk le a pályázatot és Érd egész területére vonatkozna. Nagy valószínűséggel, aki pályázik az nem ezekre a félreeső helyekre fog pályázni, hanem frekventált helyre. Fontos közben a helyi vállalkozók védelme, tehát az is egy szempont, hogy a jelenlegi érdekeiknek a védelmében ne legyen változtatás. A két érdeket kell valahogy kiegyensúlyozni, hogy minél több patika legyen, de helyi székhelyű érdi vállalkozásokból. Azt támogatnám, ha most csak beszélgetnénk erről, de nem döntenénk ebben a témában. Ki kell dolgozni egy olyan rendszert, ami például egészségház létrehozatalára, esetleg a fiókgyógyszertárra vonatkozik. A részönkormányzatok létrehozásához is köthető, fontos, hogy az érdekeket egyaránt figyelembe kell venni és találni valami jobb megoldást. Ha partner vagy abban, hogy ezt most ne erőltessük túl, akkor őszre valamilyen kedvező megoldást kitalálunk.


Simó Károly képviselő: Abszolút értékelhető és méltányolható az az igény a lakosság növekedését tekintve városrészekben, hogy legyen közelebb az emberekhez gyógyszertár. Az előző ciklusban ezt úgy sikerült megoldani, hogy egy részönkormányzat hoz egy döntést, és akkor lehet fiókgyógyszertárat nyitni, így lehet célzottan arra a területre vinni, tehát közelebb az emberekhez, illetve az ellátandó területhez a patikát. Viszont a törvény szerint a részönkormányzatot az első 2 évben lehetett volna létrehozni, tehát igazából ebben a ciklusban ez a megoldás úgy tűnik, hogy nem működik, így alaposan végig kell gondolni, hogy ha tényleg ezt a célt szeretnénk valamilyen módon elősegíteni, akkor van-e egyéb jogi megoldás.

 

T. Mészáros András képviselő: Nemcsak a gyógyszertár kevés Dombosvárosban, illetve Felső-Parkvárosban, hanem orvosi rendelő sincs. A részönkormányzat jelen pillanatban úgy van szabályozva, hogy nem érdemes részönkormányzatot létrehozni. Adott esetben egy-egy patikának a létrehozatalát elősegítheti, de utána nem működőképes. Azonban amennyiben egészségház került kialakításra, akkor meg lehet oldani akár még ebben a ciklusban részönkormányzat nélkül is. Nagyon fontos, hogy azokkal a gyógyszertár üzemeltetőkkel vagy patikusokkal foglalkozzunk, akik már itt dolgoznak Érden, mert akkor az a fajta feszültség, ami a piac elaprózódását jelentheti, számukra megoldódik és nincs benne ez a kockázat. Korábban volt egy igyekezet, hogy egyrészt az orvosokkal, valamint a patikusokkal közösen valósítsuk ezt meg, akkor 2007-2008-ban nem sikerült, külön kellett az egészségházak építésére alkalmas cégeket idehozni, de azóta nekik is már megváltozott a jogi környezetük, tehát már nem minden esetben éri meg, egy-egy Hungaropharmának vagy nagykereskedőnek megépíteni ezt. Vissza kell térnünk a gyógyszertár-orvos-önkormányzat csoporthoz és közösen kell ezt megoldani. Magam is arra kérem a képviselő asszonyt, hogy halasszuk el ezt a döntést, és mindezeket a szempontokat figyelembe véve, szeptemberre tegyen le egy olyan javaslatot, ami lehetővé teszi az orvosok, patikusok és az önkormányzat közös bevonását és azt is, hogy az egyébként szükséges háziorvosi rendelők számának a növekedése is benne legyen ebben a komplex folyamatban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az is nehezíti ezt, hogy úgy néz ki a gyakorlat, hogy ha egy ilyen pályázat kerül kiírásra, akkor általában az nyeri el, aki bevállalja a 0-24 órás nyitva tartást. Az érdiek közül ketten is partnerek lennének abban, hogy új gyógyszertárat hozzunk létre. Mivel úgy látom, hogy ebben nagyjából egyetértünk - más-más oldalon egy kicsit - menjünk tovább ebbe az irányba. A részönkormányzat megoldaná, SZMSZ módosítással át tudnánk ívelni ezt, többször tárgyaltunk már a patikusokkal erről a témáról. A lakosságszám alapján 18 patika lenne lehetséges Érden, most csak 12 van, mindenképpen szeretnénk bővíteni. Határozott célkitűzésünk, hogy az M7-en túl legyen egy egészségház. Szűcs Gábor alpolgármester úr dolgozik az előkészítésén, közel a Fenyves-parkvárosi Köznevelési Centrumhoz, van ott három önkormányzati telek, tehát telekalakítással és megfelelő pályázati kiírással tudnánk kezelni ezt a problémát.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Nekem is tudomásom van arról, hogy az önkormányzat és a gyógyszertárak vezetői között történtek egyeztetések még 2020-as évben, azonban azóta sajnos semmi nem történt. Hajlandó vagyok most ezt a előterjesztést visszavonni, ha polgármester úr ígéretet tesz arra, hogy ezek a tárgyalások folytatódnak és megoldást fogunk találni Dombosváros és Felső-Parkváros  gyógyszerrel való ellátottságának megoldása érdekében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ősszel visszatérünk rá.


Tetlák Örs képviselő: Örülök, hogy képviselő asszony a bizottsági beszélgetéshez képest lényegesen más szókészlettel adta elő az előterjesztését. Annak is örülök, hogy amiket a bizottsági üléseken elmondtam, visszaköszönnek a képviselőtársaimnak a felszólalásaiban, ugyanis én is úgy gondolom, hogy ez a helyes út, hogy Érd nyilván több gyógyszertárat érdemel. Szeretném elmondani, hogy a jelenlegi magyar szabályozásban a lehető legnehezebb az, hogy ezeknek a gyógyszertáraknak a nyitását helyileg nem tudjuk befolyásolni, az önkormányzatnak nagyon szűk lehetőségei vannak. Egyébként például az országos tiszti-főgyógyszerésszel is beszéltem többször e témában, folyamatosan dolgozunk azon, hogy több gyógyszertár jöjjön létre a város területén. Célunk az alközpontok kialakítása és egyéb szolgáltatásokkal történő lényegesen jobb ellátásra.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha valaki elmerül a témában és megismeri a jogszabályi hátteret, és érintkezik valamennyi felelős szereplővel, akkor látja, hogy miről van szó. Tehát most képviselő asszony visszavonta az előterjesztést.