Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. július 14-ei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. július 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 14 fő: Andrasek Mónika, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, T. Mészáros András

 

Meghívottak:

dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Martin Norbert Pályázati Osztályvezető, Gordos Tamás Pro Régió Ügynökség képviselője, Kukely György Pro Régió Ügynökség képviselője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

      Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Megállapítom, hogy 18 megválasztott képviselőből 14 fő részvétele mellett a Közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitom. Köszöntöm megjelent vendégeinket, a Pro Régió Ügynökség munkatársait. Felteszem szavazásra a napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. július 14-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

      Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja a Közgyűlés 2022. július 14-ei rendkívüli nyílt ülése napirendjéről 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

176/2022. (VII. 14.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. július 14-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. július 14-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

      Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

      Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Tovább...