Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm Gordos Tamást, a Pro Régiót képviselőjét, illetve Kukely Györgyöt, aki nagy szerepet vállalt a stratégia megalkotásában. Megkérem az urakat, hogy röviden foglalják össze az elkészült anyagot, az anyag tartalmát és esetleg a bizottsági üléseken elhangzottakra lehet reflektálni.

 

Gordos Tamás, a Pro Régió Kft. képviselője: A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia egy új műfaj, kimondottan erre a 2021-2027-es időszakra találta ki a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága. Elég komoly útmutatót adtak hozzá, az útmutató 100 oldalnál hosszabb és a dolog tétje egyébként abban áll, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ez irányítja, ez segít annak elosztásában, illetve abban, hogy értelmesen és tervszerűen legyen felhasználva.

 

Kukely György, a Pro Régió Kft. képviselője: Alapvetően, amit Gordos Tamás elmondott, azt két részre kell osztani, mert két dokumentumról beszélünk. Van egy Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és ennek van egy melléklete az ún. Top Plusz Városfejlesztési Program, ez a TVP néven rövidített dokumentum. Ennek nagy a jelentősége, hiszen 4,5 milliárd forint lett megítélve a Megyei Integrált Területi Program keretében Érd Megyei Jogú Város számára. Ezt a 4,5 milliárd forintot projektekkel kell lefedni a TVP nevű dokumentumban. Ebben a dokumentumban látható az, hogy a város határozza meg, hogy milyen projekteket akar megvalósítani, de azért vannak olyan zsebek a TOP 1-es, TOP 2-es, TOP 3-as, ezek a Top 3-as ERFA zsebek, amelyek azért valamennyire korlátozzák azt, hogy mit lehet megvalósítani ebből a 4,5 milliárd forintból. Azonban alapvetően az a cél, hogy a városok saját stratégiájuk alapján határozzák meg azt, hogy a következő időszakban mit valósítanak meg. Tehát az a pályázatos konstrukció, ami korábban volt, az ezzel lesz kiváltva. Amit fontos azért kiemelni, hogy ez a TVP nincs teljesen kőbe vésve, ezt évente kétszer felül lehet vizsgálni, kétszer módosítani lehet. Akár projekteket lehet kivenni, újakat betenni, akár a projekt összegeket, akár a projekt indikátorokat meg lehet változtatni az előkészítettségtől, az új koncepcióktól függően. Ami most pályázatként be fog menni az Irányító Hatósághoz ez az első javaslat, ezen a későbbiekben lehet módosítani, akár az irányító hatóság észrevételei mentén, akár a városban felmerülő új koncepció, vagy új stratégiai irányok mentén. Fontos azért kiemelni, hogy ez a 4,5 milliárd forint nem csak infrastruktúra beruházásokra fordítható, ebből 1,5 milliárd forint az SZA típusú forrást jelenti. Az SZA típusú forrás elsősorban szoft elemeket jelent, programok, rendezvények különböző tartalomfejlesztési dolgok vannak benne, illetve valamekkora eszközbeszerzés is. Úgy lett összeállítva ez a 1,5 milliárd forintos csomag, hogy ebből minél nagyobb mennyiségű eszközbeszerzés is meg tudjon valósulni. Aminek nagy a jelentősége, az a TOP 1-es rész, ez megy elsősorban a város élhetőségének a javítására, ebben vannak különböző elemek. Elsősorban arra koncentráltunk, hogy a zöldfelületi elemeknek a mennyiségi és minőségi növekedése tudjon megvalósulni a következő időszakban és ezzel látványosan javuljon a zöldfelület ellátottság, illetve a városban lakók élhetőségét is segítse ez. Emellett az első prioritásba még a helyi gazdaságfejlesztés, a helyi turizmusfejlesztés jelenik meg, illetve ehhez kapcsolódó beruházások vannak, valamint kerékpárosbarát fejlesztések. A 2. prioritás tekintetében, ahol azért valamelyest szűkebb a forrás, tehát egy ilyen bő 200 millió forintról beszélünk, itt önkormányzati épületenergetikai beruházásokról van szó, a múzeum, illetve a napközis tábor energetikai felújítása jelenik meg. A TOP 3-as prioritás az ERFA részében ott pedig egészségügyi, nevelési intézményeknek a megújítása történhet meg. Itt elsősorban egészségügyi és óvodai fejlesztések kerültek be. Ezek azok, amelyek a fő prioritást kapják és a stratégiából külön ki lettek emelve, de a stratégia mind célrendszerében, mind a beavatkozási területek tekintetében sokkal jelentősebb projekt állománnyal rendelkezik több mint 100 milliárd forintnyi projektet tartalmaz a stratégia. Ennek a finanszírozási forrásait más forrásokból, a TOP Pluszon kívül más Európai Uniós forrásokból, hazai forrásokból akár saját forrásokból kell megvalósítani. Amit fontos kiemelni, hogy 3 típusú projekt jelenik meg. Az egyik az akcióterületi projektek. 5 olyan akcióterület lett meghatározva Érden, ahol sűrűsödnek a különböző beavatkozási területek. Ezeknél hangsúlyosan jelenik meg a zöldterületeknek a fejlesztése, zöldfelületek kialakítása részben a klímaváltozásra való reagálás, részben a város élhetőségének a javítása szempontjából. Ezen kívül vannak ún. egyedi projektek, amelyek a városban több ponton kerülnek vagy kerülhetnek megvalósításra, és vannak az ún. hálózatos projektek, amiből több mint 40 van a stratégiában, amelyek a város teljes területén különböző típusú beavatkozásokként, de párhuzamosan akár hálózatos vonalas infrastruktúra elemek esetében, akár mondjuk az óvoda fejlesztések esetében sok-sok helyen tudnak megvalósulni. Alapvetően a stratégia így épül fel, egy teljes stratégiai tervezés zajlott le, ahol nemcsak az önkormányzatnak a beruházásai, hanem más partner intézményeknek a beruházása is megjelenik ebben a stratégiában, ami Érd megyei jogú város közigazgatási területén történhet, és ebből lett kiemelve az a TVP-ben lévő durván tucatnyi projekt, amelyeknek a finanszírozása TOP pluszból megvalósítható.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Simó Károly képviselő úr módosító javaslatát befogadom, mint előterjesztő és nagyon röviden két dolgot fűznék hozzá. Két lobbi vonalat viszek a megye és a kormány felé. Az egyik, hogy a 4,5 milliárd forint nőni tudjon, mert lássuk be, ez azért nagyon kevés, a duplája lenne talán lakosságarányosan az, ami elfogadható lenne. A másik az, hogy az SZA-ból a 1,5 milliárd forintot át lehessen konvertálni a beruházási keretbe, illetve nem teljes egészében, hanem 1 milliárd forintot. Ezekre nézve írásos javaslatok mentek be, illetve a MJVSZ ülésén és az egyéb kormányzati találkozókon szóban is elővezettem egyébként Szabó István elnök úr a megyétől az átcsoportosítást támogatni tudja, a másikat sajnos nem, majd meglátjuk.


Simó Károly képviselő: Köszönöm szépen, hogy a módosító javaslat befogadásra került. Azt hiszem, ez egy jó dolog, hogy olyan projektek, amelyeknek valós társadalmi támogatottsága is van, azok is be tudnak kerülni. A stratégiában az 56. oldalon van egy szervezeti keret és ott például meg van említve az elektromos hálózat tekintetében például az MVM, ami feltételezem, hogy tévedés, hiszen Érden nem az MVM az infrastruktúra a tulajdonos, hanem az E.ON. Nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy kivel beszélünk, kivel tárgyalunk és kivel működünk együtt akkor, amikor az energiahálózat vagy például közvilágítás infrastruktúra tekintetében együtt szeretnénk működni. Az előkészítő anyagban nagyon szépen és láthatóan előrejelzés történik, bár régiek az adatok, az előrejelzés szerintem pontos a tekintetben, hogy az időskorú lakosság száma növekszik, 20.000-25.000 60 pluszos érdi lakossal számolhatunk hamarosan. Ennek ellenére akár a projektekben, akár a javasolt intézkedésekben nem láttam, nem szerepel – lehet, hogy benne van, csak én siklottam át fölötte – intézményrendszer, vagy akár a mindennapi életben az időskorúak részére például idősek otthona, olyan programok, illetve azok, amik korábban már felmerültek, mint javaslatok, akár közösségi házak a szabadidő eltöltésére. A biogáz üzemmel kapcsolatban megkérdeztem, hogy mi ez, hogy mivel működne, hol működne, milyen kapacitással, mi az elképzelés, vagy csak benne kell szerepelnie, ennek a szónak. Azt hiszem, hogy főleg az energia tekintetében ez egy fontos dolog tudna lenni. A Felső utca 9. esetén először csak kérdésem lett volna, hogy mi lenne a cél, aztán úgy láttam, mintha volna egy nem túl kiérlelt projektjavaslat. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lélegzetű projektre volna szükség, mint kis túlzással átfestéssel legyen ott egy épület, hisz az a városközpontban egy olyan terület, ami integráltan a sétánnyal, illetve a városközponttal egy nagyobb lélegzetű fejlesztéséért kiáltana. Kérdésem az, hogy miért került ez, és miért nem vizsgálták meg azt a lehetőséget, hogy a Felső utca 9. szám alatt egy nagyobb lélegzetű legyen. A digitális átállás tekintetében azt hiszem, hogy nyugodtan kimondhatom, hogy – mert van nagyon sok olyan szó, aminek szerepelnie kell egy ilyen stratégiában, de úgy éreztem, hogy ezek csak bekerültek –  valójában minimálisan az, ami érdemi dolog. Például egy szó sincs az 5G stratégiáról, ami hogyha 2027-ig tekintünk előre, és tudjuk azt, hogy 2024-2025-ben egy olyan infrastruktúra lesz, ami ugyanúgy hozzátartozik, mint ahogy korábban a csatorna vagy a víz, vagy bármi egyéb, erről semmi nincs, és ez összekapcsolódik a javaslataimmal. Egyébként pedig hiányzik az – ami az előzményekben akár megtalálható lett volna – ha azt mondjuk, hogy itt Érden nagyon sok mikro vállalkozó van, nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyik a digitális térben, az online térben, vagy minden olyan területen tevékenykedik, ami a digitálishoz tartozik, akkor miért nem beszélünk arról a tudásközpontról, arról az inkubátorházról, amit Érden meg lehetne valósítani, vagy pedig az ilyen típusú vállalkozások részére létrehozható városi befektetési alapról.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Inkubátorház a Sulák program VEKOP projektnek a része, arról nem mondtunk le, megkaptuk rá a határidő módosítást, tehát az elvileg megvalósulhat a Paládi féle tervekből. Véleményem szerint a Felső utca 9. azért nem szerepel ebben pregnánsabban még – lehet, ha lesz nagyobb forrásmennyiség, akkor fog szerepelni – mert több milliárd forintba kerül. Szerintem, ha meg szeretnénk valósítani ezt az új rendezvényközpontot, közösségi teret, kinyitni mind a két oldalra, a Felső utcára és a Múzeum sétányra is, az elvinni a teljes 4,5 milliárd forintot, körülbelül ennyibe kerülne. Egyébként ragyogó kortárs színház, kortárs rendezvényközpont rendezhető be – legalábbis ez az én álmom – a szerelő csarnok nagytermében. Felvettem a kapcsolatot Vidnyánszky Attilával, hogy segítsen menedzselni ezt a projektet, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami.

 

Kukely György, a Pro Régió Kft. képviselője: A digitális stratégia mentén két olyan feladata lesz a városnak a következő 2 évben, amelyre ennek a finanszírozási forrása is adott lesz. Ebből a TOP 3.1.3 keretből meg kell alkotnia egy zöld finanszírozási keretrendszert, illetve meg kell alkotni egy digitális akcióterület 2024-ig. Ebben a stratégiában szerepel egy ún. digitális átállás menetrend. Ez a digitális átállás menetrend igazából azokat a kereteket határozza meg, amely majd ennek az akciótervnek a meghatározásához, illetve a részletes kidolgozásához szükséges, tehát a fő célokat, a fő irányokat, az ütemtervét, szervezeti kérdéseit ennek. Az 5G valóban nem szerepel az anyagban, az ezzel kapcsolatos kérdésköröknek a feltárása, tisztázása, a szükséges sávszélességeknek a vizsgálata, ennek a digitális akciótervnek a keretében történhet majd meg, amit 2023-2024-ben kell kidolgoznia a városnak. Ugyanígy ebben tud megjelenni az, hogy a digitális térben dolgozó vállalkozások igényeihez, a köztük lévő együttműködésekhez, az ő fejlesztési lehetőségeikhez hogyan tud kapcsolódni az önkormányzat. Erre külön tervezés fog történni a következő 2 évben. Az idősek esetén elmondom, hogy – annak ellenére, hogy nagyon jelentős a fiatalok betelepedése – a város elöregedése, hasonlóan Magyarország más településeihez, azért így is megjelenik. Ezzel kapcsolatban elsősorban olyan fejlesztések jelennek meg a stratégia 5. pontjában az egyedi és a hálózatos fejlesztések között olvashatók, amelyek az idősebb korosztálynak a társadalmi jólétét próbálják segíteni. A TVP-ben egy olyan projekt jelenik meg, hogy a régi tüdőgondozónak az egészségügyi szolgáltatásokra való átalakítása, amely elsősorban ennek a célcsoportnak az igényeit tudja kiszolgálni, de emellett hálózatos jellegűen megjelennek egészségügyi szolgáltatási központok, illetve a zöldfelület fejlesztése kapcsán is célzott, hogy az idősebb korosztály számára is megjelenjenek olyan szolgáltatások, vagy olyan beavatkozások, amelyek a zöldfelületek az ő használatukat tudja segíteni. Emellett a kulturális programok tekintetében fontos megjegyezni, hogy még nincs meg az a pályázati kiírás, amely az SZA forrásoknak a pontos kereteit tudja megjeleníteni, tehát amik a TVP-ben szerepelnek projektek, amelyek illeszkednek a társadalmi vitára bocsátott pályázati felhíváshoz, de amennyiben abban lesz változás itt az SZA kereten belül még azért szükséges lehet módosítani. Mindenféleképpen fontos az, hogy ez az SZA keret cél csoportjában megjelennek az idősek is és a fiatalok is. Véleményem szerint a mostani projektek tekintetében ez megjelenik. A biogáz üzem kapcsán annyit tudok mondani, hogy a biogáz üzem már a klímastratégia tervezésekor is előjött. Az előzetes tervet azt mutatják, hogy ez körülbelül egy olyan 3 milliárd forintos projektet jelenthet, hogy fel tudjuk használni azokat a szerves metán anyagokat, amik keletkeznek, akár a hulladékgazdálkodás tekintetében, akár más területeken, hogy ezeket helyben lehessen energetikai célra felhasználni. Ez körülbelül kétszer akkora, mint a TOP 1-es prioritás kerete, tehát ezt semmiféleképpen nem TOP plusz-ból lehet megvalósítani. A KEHOP plusz lehet ennek a forrása, de ugye ott még nem jelentek meg azok a pályázati lehetőségek, amelyben a város tud majd pályázni, de mindenféleképpen fontos lenne, hogy az energiafüggetlenség biztosítása miatt is erősödjön az Érden megtermelt energiának a mennyiség és ennek ez egy kiváló forrása lehet.

 

Dr. Bács István képviselő 08:26 órakor megérkezik, 18 megválasztott képviselőjéből 15 fő jelen van, a Közgyűlés továbbra is határozatképes létszámban folytatja ülését.


Simó Károly képviselő: Köszönöm a válaszokat, némileg tisztult a kép, de azért még mindig vannak kérdések. Szeretném mindenképpen kiemelni a stratégiának azt a részét, a pozitív részét, hogy jó, hogy van. Azt gondolom, hogy ahogy el is hangzott, ahogy le is van írva ez egy forrásszerző dokumentum. Ha be van nyújtva és olyan megfelelő minőségű, hogy ezt el tudja fogadni egy irányítóhatóság, akkor ezzel lehet pályázni. Van még néhány pozitívum, de nagyon kevés. Inkább azt mondom el, ami szerintem fontos lenne. Polgármester úr említette, hogy a 4,5 milliárd forintos összeget fel kellene tornászni. Ez egy jól és helyes cél, ezt is kell tenni. A bizottsági ülésen már elhangzott, hogy ez az ún. cserebere az egyes prioritások között a korábbi ciklusban is működött. Azt hiszem, hogy ezért tényleg mindent meg kell tenni, viszont itt felhívnám a figyelmet, hogy a 4,5 milliárd forintot nyugodtan fel lehet tornászni 10 milliárd forintra, ha nem csak a TOP pluszra pályázunk. Például hiányolom, – előbb már szó esett a KEHOP-ról – a csatornázás tekintetében van olyan terület Érden, ahol kellene csatornázni. Itt mondanám el, hogy igazából a Fidesz-KDNP-Összefogás frakció részéről mi már 2021-ben és 2022. elején is tettünk javaslatokat arra, hogy a projektek előkészítése kezdődjön el, hiszen tudtuk, hogy kell ez a dokumentum, de ettől függetlenül projektek előkészítése haladhatott volna. Akkor kioktatás kaptunk, de nézzük azt, hogy mit lehet ezek után ebből kihozni. Elhangzott, hogy átruházott hatáskörben a Fenntarthatósági Bizottságot és a Gazdasági Bizottságot jelölik ki. Véleményem szerint elég nagy luxus a városvezetés részéről kihagyni a város több mint felét képviselő képviselőket és csak egy bizottságra, vagy az elnökökre bízni ezt a kérdéskört. Ha komolyan gondolja a városvezetés azt, hogy itt a város érdekében és az egész város képviselve kellene alkotni, akkor szerintem ezt ki kellene egészíteni. Sajnos nem tudom elmondani a módosító javaslataimat, pedig fontos lenne. Miért került az útépítés tartaléklistára?


T. Mészáros András képviselő: Ennek a stratégiának minden előnye mellett, illetve minden hátránya mellett mondhatnám, hogy ugyanaz az előnye, ugyanaz a hátránya. Olyannyira általános, hogy lehetne Tatabányáé, Miskolcé, vagy Budapest XXIII. kerületé. Természetesen ennek az az előnye, hogy utána később majd mindent belegondolhatunk, mint ahogy volt szíves Kukely György is mondani, hogy majd lehet ezt is, meg lehet azt is, tehát lehet eső, lehet sár, mindig rossz az idő, mert mindig esik az eső. Ez a stratégia lényege jelen pillanatban, azt gondolom, hogy éppen ezért nem is tudjuk támogatni és tartózkodni fogunk a stratégia esetében mindenféleképpen. Úgy érzem, mintha nem kapta volna meg a készítő a kellő vezetői támogatást ahhoz, hogy mi is az iránya a városnak. Simó Károly képviselőtársam konkrét hiányosságokat, illetve módosító javaslatokat tett, hogy minél konkrétabb legyen és minél érdibb legyen ez a stratégia. Természetesen javít a helyzeten, hogy ezt a polgármester úr befogadta, de nem oldja meg azt a problémát, hogy túl általános és túl könyvre megírt stratégia, amit bárki bárhol az ország bármely településén ugyanilyen erővel felhasználhatott volna. A TVP másik problémája, ugye itt ez az ominózus 4,5 milliárd forint, úgy tűnik, hogy – ugyan én Parkvárosban lakom, tehát ennek nagyon örülök, de – ennek a TVP-nek a 60%-80%-a parkvárosi területek fejlesztésére esik, ami tényleg nagyon örömteli és jó. Azonban, ha elkezdjük sorolni az általánosan megfogalmazott és komoly pénzekkel megtámogatott projekteket, ezek a projektek ebben a pillanatban nincsenek előkészítve. Amit az előbb már Simó Károly is mondott, hogy nem tudjuk, hogy mire megy el a 4,5 milliárd forint, mert jók a szándékok, jók a lehetőségek, csak éppen megint nincs megmondva, hogy mi is lesz ebből a végén és szokták volt mondani, hogy szoft projekteket nagyon szeret támogatni az EU-s pénz, hát ezek túlzottan szoft projektek ebben a pillanatban. A másik a stratégia, illetve a TVP projektnek az elkészítési módja is meggyőződésem, hogy bizonyos fajta hiányosságokat jelez, tehát véletlenül sincs egyetlen egy olyan ember megkérdezve ebben a tekintetben, aki adott esetben az elmúlt ciklusban is valamilyen féle politikai gyakorlatot folytatott. Felsorolja a jelenléti ív Tetlák Örstől kezdve egy csomó olyan politikust és olyan munkatársat a Polgármesteri Hivatalból, akik kifejezetten ennek a zöld politikai giccsnek a hangsúlyozói és címerállatai jelen pillanatban Érden. Ezek az emberek adják meg egész Érdnek, a 71.000 embernek, illetve a 64 négyzetkilométernek a következő 5-10 évét. Meggyőződésem, hogy ez a stratégia és ez a TVP program körülbelül 5-10 évvel veti vissza azt a dinamikus fejlődést, amit az előző ciklusban végre tudtuk hajtani, és azokat a konkrét igényeket, amik természetesen megjelennek ott ahol porzik az utca, megjelenik ott, ahol nem jön ki a víz a csapból valamilyen oknál fogva és sorolhatnám ezeket a problémákat, amik konkrétan arról szólnak, hogy egy-egy embernek az élet minősége javul vagy romlik a város területén. Éppen ezért nem fogjuk tudni támogatni sem a programot, sem pedig a stratégiát, tartózkodni fogunk ennek a szavazásánál a magunk részéről.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez a hozzászólás volt általános szerintem, meg politikai lózungoktól hemzsegő, nem a 400 oldalas stratégia, ami szerintem kellően részletes ahhoz, hogy megfeleljen a kritériumrendszernek, amit egyébként a Ti kormányotok alakított ki. Ők határozták meg azt, hogy kell fessen egy ilyen dokumentum. Ha már ennyire belemegyünk, akkor nézzük forrás oldalról, mert tulajdonképpen a gombhoz várjuk a kabátot. Ha a konfliktust keressük egymás közt, akkor had szítsam én is. Úgy kezdődött ez a történet, hogy 4,5 milliárd forintot úgy kaptunk, hogy abból egy krajcár, 1 eurócent nem származik Brüsszeltől, tehát Érdet kihagyták ebből. Az ominózus kormányhatározatot és megyei határozatot megnézzük, akkor 0 forint szerepel ezen a soron. Na, most ez ugye nem maradhatott így, ezt én is jeleztem. Lázas sietségben a Kormány elfogadott egy olyan pótlólagos határozatot, hogy hazai forrásból biztosítja akkor Érdnek nagy kegyesen azt a 4,5 milliárd forintot, amit a megye leosztott neki. Akkor nézzük meg azt, hogy lakosságarányosan mennyi az egy főre jutó támogatás, messze mi kaptuk, gyalázatosan mi kaptuk a legkevesebbet. Azt lehet mondani, hogy a Pest megyei városoknak a döntő többsége egy főre vetítve 200.000-250.000 forintban részesül, a rekord az Szob közel 600.000 Ft-tal. Az Érdre eső támogatás 64.228 forint. Meg kell mondanom, hogy az utánunk soron következő város az Gyál, Ha a Gyálra eső támogatáshoz képest mérjük magunkat, akkor mi a gyálinak az egyharmadát kapjuk. Ha a legjobban dotált Szobhoz mérjük magunkat, akkor annak pedig az egytizedét, tehát így bántak el velünk. Egyébként ezt még volt mersze úgy interpretálni a kormánynak meg a helyi országgyűlési képviselőnek, hogy az ő közbenjárására ezt a rekordmennyiségű, egyébként – ahogy előadtam – iszonyatosan kevés, gyalázatosan kevés támogatást kapta meg Érd. Szerintem ez így nem maradhat, én ezt elmondtam minden fronton. Egyébként azt tapasztaltam, hogy a megye elmulasztotta az egyeztetéseket a polgármesterekkel, velem azért egyeztetett, mert kiköveteltem, tehát én elmentem a megyéhez, de ebből a szempontból nem kaptam támogatást. Kizárólag abból a szempontból volt zöld út talán előttem, hogy a szoft keretből a hard keretbe talán ezt az 1 milliárd forintot át tudjuk pakolni. Így állunk ma. 4,5 milliárd forint 2022-es árakon, illetve mikor a megvalósítás elindul az lesz 2024., az egyetlen egy közepes projektre elég, egy közepes magasépítési projektre és slussz. Szeretném mondani, hogy ha a forrásoldalt nézünk, márpedig Simó Károly elmondta, hogy ez egy forrásszerző dokumentum, akkor ennek a segítségével, a 400 oldal segítségével körülbelül egy közép projektre elegendő támogatást kap Érd. Nagyon szeretném, ha az változna. Azt kérem az ellenzéktől, hogy segítsen abban, hogy az összeg növekedni tudjon. Egyébként ugyanez történt Szegeddel is, amelyik lakosságarányosan dupla akkora, mint Érd, körülbelül 8 milliárd forintot kapott, tehát azt mondom, hogy Érd számára ez 10 milliárd forintnál értelmezhető, kezdődik és még az is kevés, főleg ha azt nézem, hogy Pest Megye leválása kapcsán mindenki arra számított, hogy majd dőlnek az euró milliók, euró százezrek és ehhez képest ilyen ínséges időket élünk. Ezt a 4,5 milliárd forintot elkölteni nagyon nehéz úgy, hogy az ember legalább 5-6 féle célt meg akar valósítani. Szerintem ez mindenképpen hozzátartozik a mondandóhoz és így kell nézni ezt az egész témát. Az előkészítések megindultak a Fundoklia tér esetében, volt már egy nekirugaszkodás. Mire ezek a források lehívhatók addigra szerintem – a tervek javarésze fejlesztési hitelből sajnos – nem fogunk tudni az engedélyes tervekre és a kiviteli tervekre olyan ütemben lehívni pénzeket, hogy nagyon hamar megvalósuljon, de ezek elindulnak természetesen, tehát nem vagyunk egyáltalán késedelemben. Az utak emiatt kerültek úgymond hátra, mert ma egy kilométer utcának a tervezett leaszfaltozásához 600 millió forint. Ezt ékesen bizonyítja a Molnár utca lefutott közbeszerzése, ahol bruttó 597 millió forintért lett nyertes kivitelező, a ráemelésünk benn van. Tehát el kellett dönteni, hogy most négy utcát megcsinálunk körülbelül ebből a pénzből vagy hármat, vagy pedig megpróbálunk komplexebb átfogóbb zöld célokat megvalósítani. Ezeknek a zöld céloknak nem szabad a háttérbe szorulni. Nézzük meg monszunesők, heves esőzések, kiszáradó tavak, hőség mind szerepel az anyagban, ha a város túl akarja élni a XXI. századot, akkor ebbe az irányba kell menni szerintem.

 

Lengyel Péter képviselő: Jelezném, hogy T. Mészáros András képviselő hozzászólás időtartamának számlálója nem megfelelően működik.

 

T. Mészáros András képviselő: Tudomásom szerint, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság témáihoz korlátlan időtartamban szólhat hozzá. Meggyőződhettünk arról, hogy Kosztolányi Dezső nem dolgozott hiába, amikor megírta a szegény kisgyermek panaszait, amit most a polgármester úr elő is adott. Nehéz az érdi polgármester dolga, nem is tudom, hogy miért vállalta Polgármester Úr, hogyha körülbelül 2 és fél év óta nem csinál semmit, és ezt még meg is panaszolja. A helyzet az, hogy ezek a zöldprogramok – a meggyőződésem szerint – sima politikai giccsek, amiket már több mint 2 éve fogalmaz meg a város jelenlegi vezetése ahelyett, hogy valóban olyan környezetvédelmi- és a környezetvédelemre, természetvédelemre értelmezhető programokat folytatna, mint a 37 milliárdos csatornázás volt, ami egész Érd, Tárnok és Diósd problémáját megoldotta korábban. A csatornázás folytatása Felső-Parkvárosban, illetve a temető mögötti területeken és még nagyon sok részen nem fejeződött be, mert akkoriban nem álltak rendelkezésre a megfelelő paraméterek, ami azóta már változott, tehát ezt is meg lehetne csinálni. Ezek a zöld programok, azok a programok, amelyek legkevésbé érdekesek és legkevésbé számítanak Érden, miközben körülbelül 300 kilométer utca még most is porzik. Azt kéri a polgármester úr, hogy a helyi ellenzék segítse a saját terveinek, illetve saját programjának a megvalósításában, ehhez képest, azért jó lett volna, hogyha valamelyikünket az ellenzéki frakcióból bevonták volna ebbe a programkészítő munkába. Jelen pillanatban meggyőződésünk, hogy minden fillér, ami idejön Érdre, az nagyon ellenőrizendő, nem beszélve arról, hogy amikor az átadás-átvétel megtörtént, akkor 40,5 milliárd forintot hagytunk itt egyrészt lekötve, másrészt teljesen szabadon és abból még 16,5 milliárd forint mindig ott van a kasszában, de semmi nem történik vele. Tehát ezek a panaszkodások, hogy soha nincs pénzünk, miközben a normatívák folyamatosan emelkednek, a lehetőségek folyamatosan nyitottak és meg lehetett volna ezeket pályázni. Hozzáteszem, hogy a mostani stratégiáknak és TVP pályázatoknak az elkészítése másfél éve mindenki számára ismert, hogy el kell készíteni, de mindig késedelmet szenvedett és a következőkben is úgy tűnik, hogy késedelmet fognak szenvedni, ameddig ez a vezetés viszi a várost. A magam részéről csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nem sírni kéne, hanem tenni azért, hogy a meglévő pénz, illetve a rendelkezésre álló források minél gyorsabban és minél konkrétabban megjelenjenek Érden. Azok a pénzek, amiket 2 és fél évig nem használtatok fel – egy közbeszerzést sem írtatok ki, egy programot nem fogalmaztatok meg az elmúlt 2 és fél esztendőben, – most körülbelül 20%-kal kevesebbet érnek, mint értek 2019. őszén. Ez a felelősség a tiétek, hogy ezt a pénzt értéktelenítitek. Az elmúlt időszakban mindig megkaptuk, hogy drágán csináltuk a közbeszerzést, túláraztuk, most pedig azon sírtok, hogy az a pénz, ami itt maradt az kevés arra, mert akkor nem túláraztok, hanem egyszerűen képtelenek vagytok egy közbeszerzést kiírni. Csak azért, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy közbeszerzés nélkül az önkormányzatok nem nagyon tudnak fejleszteni. 2018-tól 2019. októberéig az adott egy éves időszakban 48 közbeszerzést írtunk ki, 2019. októberétől 2020. októberéig 8 darab közbeszerzést írtatok ki, miközben 3-at vissza is vontatok, ez jelenti a munka mennyisége, minősége és nagyságrendje közötti különbséget, tehát ne várd az tőlünk, hogy ezt támogassuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elég gyönge a muzsikaszó, hogyha egészen a Bajnai kormány döntéséig kell visszamutogatnod és azt hozod fel sikerként, itt a csatornázási program elindítására gondolok.  A hozzászólásnak nem volt egy igaz része, tehát akkor szaladjunk végig gyorsan az utakra vonatkozóan. 2018-ban Kósa Lajossal bejelentettétek, hogy Érd, a Modern Városok Programokon felül kap még 60 milliárd forintot a teljes úthálózat kiépítésére. Eltelt másfél év és semmit nem tettek az ügy érdekében, ebből is látszik, hogy blöff volt és semmi egyéb. Most az országgyűlési képviselő úrral felvéve a kapcsolatot próbálunk összehozni mégis valamilyen támogatási rendszert, előre mondom a 60 milliárd forint keret biztosítására, hogy csak úgy, tálcán kínálva senki ne számoljon, főleg egy olyan időszakban, amikor az infláció felemészti a pénzek, a bérek, a jövedelmek, a beruházások és mindennek az értékét. Azt hiszem, hogy a mostani kormányzati döntések se abba az irányba vezetnek, hogy annyira jó legyen az életünk, és nemcsak a KATA szétzilálására gondolok, meg a rezsicsökkentés visszavonására, amivel egyébként az ellenzéket vádoltátok és ti hajtjátok végre, hanem arra, hogy az önkormányzat az elmúlt 3 évben végig kivéreztetés és ostrom alatt állt. Megpróbálkoztunk a közbeszerzések kiírásával az összes VEKOP projektre vonatkozóan, már 2020 nyarán nem engedte a Miniszterelnökség, mert már nincs olyan, mint korábban, hogy az általános tervek birtokában kiír egy kiviteli közbeszerzést úgy, hogy a kivitelező cégnek a kötelezettsége a kiviteli terv elkészítése is. Tehát itt a projekt gyakorlatilag egy év késedelmet szenvedett egy kormányzati döntés miatt, amit ti örökül hagytatok. Azért, hogy friss dolgot említsek, a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum körüli úthálózat rekonstrukciója vagy kiépítése, az engedélyes terv nem reflektált egyáltalán a felszíni vízelvezetésre, ma olyan szinten nem tud előrehaladni a dolog, hogy a tervezőmérnök kétségbeesésében akadályt jelentett, mert megoldatlan a csapadékvíz elvezetés az M7-es fölött, ilyen előkészítetlen projekteket hagytatok ránk. Te magad mondtad, hogy a 41 milliárdból már csak 16 maradt, tehát ez azt jelenti, hogy költjük a pénzt, a kétharmada elfogyott. A következő napokban 2 győztes MVP csomópont beruházás indulhat, 25-én lesz az indítója a Törökbálinti út és a Zámori út beruházásainak. Lehet arra mondani, hogy a NIF közbeszereztette, de mi terveztettük, a kiviteli terveket az Önkormányzat készíttette el, gondoskodott a területek kisajátításáról, az egész projekt előkészítésről, és még sorolhatnám. Az, hogy egy olyan Ófalu blokkot kaptunk, amin senki se igazodik ki, az sem a mi terhünkre róható. Szerintem nem erről kell beszélünk, hanem arról, hogy van egy lehetőség, legalább 4,5 milliárd forintot kaptunk, ezt próbáljuk meg a lehető legoptimálisabban, legnormálisabban elkölteni azokra a célokra, amelyek most egyre jobban felértékelődnek, hogy a klíma élhető maradjon, vissza tudjuk állítani azokat az elszúrt folyamatokat, amelyek elindultak a XX. század II. felében, illetve az ipari forradalom óta, valamelyest csillapítani tudjuk. Tehát a forrásbőségtől nagyon-nagyon messze állunk és az, hogy 4,5 milliárd forintot kaptunk, az nem a szegény kisgyerek panasza, hanem egy büntető kormányzati döntés eredménye. A Te elvbarátaid ennyit szántak Érdnek. Egyébként, amikor a legutóbb a megyén tartott konferencián ezt elmondtam, tulajdonképpen az elnök úr is úgy gondolta, hogy nekünk nem jár több forrás. Ezzel nem értek egyet, messzemenőkig harcolni fogok ellene és kérem a kormányzatot is arra, hogy bírálja felül ezt a döntést, mert nonszensz, hogy egy 75 ezer fős városnak jut a legkevesebb a megyében, harmad akkora, mint egy 25 ezer lakosságszámú Gyálnak. Tehát ez teljes egészében elfogadhatatlan, és ennek a felelőssége biztos, hogy nem engem terhel, hanem a Fidesz kormányzatot.

 

T. Mészáros András képviselő: Sajnos újra azt kell mondanom, hogy „Laci te hazudni jász ide a Közgyűlésbe”, és azt kell, hogy mondjam, a város szempontjából egy csomó kár is történik emiatt. A 60 milliárd forintra vonatkozóan egy hónapja nyújtottam be egy előterjesztést, mert 2,5 évig nem nyúltatok hozzá. Épp Te mondtad az előbb, hogy csak úgy nem adják oda a 60 milliárd forintot, végre kellett volna azt a határozatot hajtani, amit korábban hoztunk. A 16,5 milliárd forint, ami még a kasszában van, az lekötetlen programokkal megterhelhető, a Modern Városok Programjaival megterhelhető pénz lett volna, amit meg elköltöttetek az volt, amire mi elindítottunk a kivitelezést, az építkezést. Egyébként nem tudom, hogy mit tárgyaltál a Kormány és a Miniszterelnökség munkatársaival, de jelen pillanatban is lehetőség van arra, hogy a kivitelező a kiviteli terveket elkészíttesse, az engedélyes tervek alapján, tehát ez egyébként törvény által biztosított lehetőség. Mindentől függetlenül, akkor is eltelt 2 és fél év, miközben a pénz értéktelenedett, súlyosan gondatlan gazdálkodást folytattatok a meglévő forrásokkal, és ezt nem tudod lemosni magadról, mert ez a Te felelősséged, a Ti csapatoknak a felelőssége, hogy itt áll a pénz, és azon túl, amit szerződést aláírtunk, lényegében, semmit nem csináltatok, hanem hagytátok a pénznek az inflálódását folyamatosan. Ezt nem lehet sem a Miniszterelnökségre, se rám, sem pedig adott esetben országgyűlési képviselő úrra fogni. Az történik, hogy Neked volt 2 és fél éved, de a feleségedet akartad országgyűlési képviselőnek, erre húztad a lapokat, ezért indult el ez a szegény kisgyermek panaszai című műsor, nem most, hanem 2019. október 14-én, és ezt a műsort, úgy látszik, hogy tovább akarod vinni, lényegében a politikai jövőd rajta, hogy Érd város fejlesztését egyéni családi okok miatt akadályozod. A mai napon ehhez már nem kívánok hozzászólni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én legalább nem lopni járok ide, az is egy nagy különbség, de hazudni sem, nem hiszem, hogy bármikor hazudtam volna ezekről a dolgokról. Ezek a projektek folynak, ezeknek a projekteknek az előkészítése hosszú ideje halad. Mindenki tudja, aki kicsit is konyít ehhez a szakmához, hogy a munkaterület átadástól visszafelé számolva 2 és fél, gyakran 3 év egy projekt elkészítése, és előkészítése. Először közbeszerzést kell kiírni az engedélyezési szintű tervek beszerzésére, közel fél év, amíg azok elkészülnek és lemegy az engedélyezési eljárás. Rosszul tudod, megváltoztatták a szabályozást. Kiviteli terv nélkül nem engedik kiírni ezeket a KFF-s nagy kivitelezési közbeszerzéseket, tehát újra el kell mennünk a Közbeszerzési Hatósághoz, új közbeszerzés, új tervezési szerződés szükséges, és van, hogy egy évig tart egy folyamat, amíg egy tervezőiroda kiválasztásra kerül. Amíg a kiviteli terveket elkészíti félév, háromnegyedév, utána jön a kivitelezési közbeszerzés, ami a mostani rezsimben szintén azt mondom, hogy inkább háromnegyedév, és azután kerül a szerződés megkötésre és a munkaterület átadásra, tehát a láthatatlan rész mintegy 3 év. Amit nem láttok, azok a 2020. nyarán történt dolgok – mivel az nem megy ki a közbeszerzési értesítőbe – amikor sorra bemennek a kérelmeink szinte az összes MVP-re a Kormányhoz, de jönnek vissza a hiánypótlások, majd jön egy jogszabály módosítás és kiderül, hogy az egészet szinte újra kell kezdenünk. Egyébként a szükséges határidő módosításokat megkérjük, az előrehaladási jelentéseket elfogadják, a szóbeli egyeztetések rendben mennek, továbbra is abban bízom, hogy nem lesz gond a végrehajtással és nem is fognak elszállni az árak, mint ahogy például a mostani két MVP csomópont esetében sem, amiben győztest tudtunk hirdetni, és úgy néz ki, hogy kereten belül tudunk maradni. Az én kedves feleségemmel kapcsolatos dolgokat sosem értettem meg, képtelen vagyok felfogni mi az összefüggés az én polgármesteri működésem és egy országgyűlési képviselőjelölt között, akinek a kampányában az utolsó egy hetet leszámítva, semmilyen módon nem vettem részt. Egyébként meg örülök annak, hogy így alakult az élet, most legalább dr. Aradszki András országgyűlési képviselő bizonyíthat, a 60 milliárd forintot le lehet hívni. A 2018. márciusában meghozott összes határozat dedikáltan Téged nevesít, és szűk határidőket szab, hogy adjátok be a koncepciót, adjátok be a terveztetési folyamatot, hogy szülessen kormánydöntés még 2018. július folyamán, de ennek semmi nyoma itt az iratok között. Lehet, hogy azok voltak azok az iratok, amelyek erről tanúskodnak, amelyeket ledaráltatok vagy kidobtatok a választások éjszakáján, ezt nem tudom, de itt nincs arra utaló adat, jel, információ, hogy ebben az ügyben bármi történt volna. A szóbeli tájékoztatás alapján ez a hajó rögtön a választásokat követően elment, lufivá vált az ígéret, bár könnyen lehet, hogy az is volt, ezt nem tudom pontosan megítélni, de egy biztos, ez egy légből kapott dolog volt, a világon semmilyen alapja nem volt ennek, mint ahogy ez kiderült, szemben azzal, amit állítasz, hogy semmit nem csináltam ebben a vonatkozásban. Minden kaput döngettem, hivatkoztam rá, hatszor vagy hétszer írtam a kormánynak, hogy biztosítson pénzt útépítésre, útkarbantartásra, volt olyan irományom, ami kifejezetten a 60 milliárd forintra apellált és gyakorlatilag úgy utasították el, hogy be se hivatkozták az ígéretet, tehát az elutasító válaszban nincs még reflexió se arra, hogy valaha egy kormánytag itt Érden, akárcsak hasonló jelen jellegű kijelentéseket tett. Minden jel arra mutat, hogy ez semmi más nem volt, csak egy légből kapott kampányígéret. Természetesen azt nézem, ha komoly a szándék a másik oldalról – országgyűlési képviselő úr részéről is – márpedig én úgy éreztem a vele való egyeztetésen, akkor csináljuk meg. Talán az Érdi Újság abban a két tényfeltáró cikkben, ami utána járt jól leírta, de nézzük meg, hogy mi az, ami erre a célra elhozható a kormánytól. Szerintem egyébként nagyon kevés, hiszen az államháztartás iszonyú rossz állapotban van, csőd közeli helyzetben, megszorítások hátán, tehát nem múlik el olyan nap, hogy valamifajta restrikciót ne jelentsenek be. Ilyen körülmények között nagyon optimista nem merek lenni. Abban a tekintetben igen, hogy talán terveztetésre, koncepció gyártásra jut majd pénz. Te magad mondtad T. Mészáros András képviselő úr 2017-ben, hogy minimum 3 milliárd forint kell – akkori áron – a tervek elkészítéséhez. Ma már tudjuk, hogy mai áron ez 10 milliárd forint, ha nem több, úgyhogy ennyit kívántam ehhez hozzátenni. Szeretném, ha az FVS vitáját le tudnánk zárni és az FVS-ről tudnánk dönteni.


Lengyel Péter képviselő: Nem először tapasztalom, hogy T. Mészáros András képviselő úr visszaél azzal, hogy bizottsági elnökként nincsen időkorlátja, polgármester úr pedig engedi, hogy eltérjen az adott napirendi ponttól. Bevallom őszintén, örömmel hallottam az imént, hogy nem kíván többet hozzászólni ehhez a témához, ehhez képest látom a táblán, hogy nem kívánja betartani ezt a saját maga által jelzett önkorlátozást.  A napirendi ponttal kapcsolatban egyetértés van abban, – ugyan most nem tudunk ebben dönteni, de a szándék az egyértelmű, – hogy ez a 4,5 milliárd forint megalázóan kevés, még a 10 milliárdos összegben is egyetértés van. Egyetértés van abban, hogy Simó Károly képviselőtársam módosító indítványát befogadjuk, mert szakmailag azt gondolom, hogy támogatható, ehhez képest nem értem, hogy többször is hangoztatja a Fidesz frakció, hogy nem szavazzák meg, ez számomra meglehetősen furcsa ellentmondás. Azért nem kívánok az infláció okára, meg a forint gyengítésére és az egyébként, nem február 24-e óta kialakult makrogazdasági környezetbeli változásokra külön hivatkozni, mert ez tényleg nagyon elvinne a témától. Azt gondolom, hogy ezeket figyelmen kívül hagyni és még egyszer hangsúlyozom, már a jóval előtte megindult kedvezőtlen folyamatokat, botorság a jelenlegi városvezetés nyakába varrni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A vitát lezárom, kérem, hogy minél többen fogadjuk el ezt a stratégiát, hiszen Érd érdekeit szolgálja. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírandó pályázaton való részvételhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése).

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetésre és a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

177/2022. (VII. 14.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és

Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírandó pályázaton való részvételhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és az Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése).

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetésre és a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszönöm a részvételt, bezárom a rendkívüli ülést, melyet zárt ülés követ.

 

 

A Közgyűlés ülése 09:05 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

helyett

 

 

 

dr. Csupor Endre

aljegyző

dr. Csőzik László

polgármester