Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. december 13-ai üléséről

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. december 13-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Zólyomi Ádám, Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda vezetője, Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Hardi Levente Álmos diák polgármester

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázata elbírálása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd tevékenységével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője

 

 1. A szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Folyószámlahitel-szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének ez évi utolsó rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy 16 fővel határozatképesek vagyunk. Dr. Asztalos Éva és Antunovits Antal képviselők előzetesen jelezték távollétüket. A napirendhez kapcsolódóan annyi megjegyzésem van, hogy két sürgős előterjesztést szeretném, hogyha tárgyalnánk. Az egyik az érdi járóbeteg szakellátással kapcsolatos előterjesztése Andrasek Mónikának és Tetlák Örsnek, a másik pedig a jövő évi első ellenőrzési terv jóváhagyása. A frakciónk esetében felmerült, hogy Simó Károly indítványait ne vegyük napirendre. Volt most egy egyeztetésem a képviselő úrral, amiben arról győződtem meg, hogy ezek az előterjesztések jó célt szolgálnak, megvalósíthatónak tartja őket és ezt legalábbis a velem való egyeztetésen alátámasztotta. Ennek folytán én azt javaslom, hogy vegyük mégiscsak ezeket napirendre és tudom azt, hogy többeteknek vannak fenntartásai, hogy ezt ott kezeljük az adott napirendi pontnál, amennyiben ez így elfogadható. Ha nem, akkor jelezni kell, hogy módosító javaslattal él bárki ezzel kapcsolatosan, de azt javaslom, hogyha megkésetten is jött ez a közeledés, mégis itt annak jegyében, hogy jönnek az ünnepeknek és konkrét jó célról van szó, tárgyaljuk. Felteszem szavazásra egyben a két sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

302/2022. (XII. 13.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédése” és „A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2022. december 13-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Említettem informálisan, hogy a folyószámlahitel szerződéshez kapcsolódóan tettem egy 6. pontos kiegészítést, amit lehet módosító javaslatként is kezelni nyilván, ezt rögtön be is fogadom. Ezt megtaláljátok feltöltve a MikroDat rendszerben. A stabilitási törvényre való hivatkozás egyértelműsíti a dolgot, a másik pedig a Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynél az intézményvezető személyével kapcsolatos kipontozott helyek kitöltésre kerültek, illetve a könyvvizsgáló személyét, a könyvvizsgáló cég nevét szintén kitöltöttük a mai napon, ez is feltöltésre került. A deregulációs javaslatból kiveszem a partnerségi egyeztetésre vonatkozó rendeletet, tehát azt nem helyeznénk hatályon kívül. Felteszem szavazásra a módosított napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

303/2022. (XII. 13.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. december 13-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. december 13-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázata elbírálása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd tevékenységével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője

 

 1. A szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Folyószámlahitel-szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédése

            Előadó:           Andrasek Mónika önkormányzati képviselő,

                                    Tetlák Örs önkormányzati képviselő, alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

            Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázata elbírálása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd tevékenységével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője

 

 1. A szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Folyószámlahitel-szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédése

            Előadó:           Andrasek Mónika önkormányzati képviselő,

                                    Tetlák Örs önkormányzati képviselő, alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

            Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Egyebek