Dr. Bács István képviselő: Ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy valami nem jó a szavazatszámláló géppel, mert nem a végén jelenik meg, amikor mindenki szavazott, hanem folyamatosan felvillan, amikor gombot nyomnak. Mielőtt szavaznék, látom, hogy más hogy szavazott, így volt kétszer egymás után. Ez így nem felel meg a demokrácia legalapvetőbb dolgainak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérem, hogy csináljunk egy próbaszavazást.

 

Megállapítja, hogy a próbaszavazás során nem merült fel probléma.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Visszatérünk az előterjesztéshez.

 

Dr. Bács István képviselő: Az elmúlt alkalommal elmondtunk mindent, frakciószinten nem fogjuk támogatni az előterjesztést. Hozzáteszem, hogy eljárásjogilag nem felel meg az előterjesztés, ugyanis a településrendezési szerződés közigazgatási szerződésnek minősül, és arról az önkormányzathoz történt benyújtását követő 30 napon belül kellett volna szavazni, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény  30/A. § (2) bekezdése értelmében. A szerződés hivatkozik a 30. §-ra, de a 30/A §-t elfelejti, és ennek a jogszabályi indoklása szerint pontosan az az értelme, hogy az időközben folyamatosan bekövetkező jogszabály módosítások, amik azóta már bekövetkeztek, a változásokat kövesse, valamint az önkormányzat a stratégiai célokat. Lényeg az, hogy a benyújtástól számított 30 napon belül kell erről szavazni, az anyag októberben változatlanul volt már a Közgyűlés előtt, tehát biztos korábban történt a benyújtás, egyébként az anyagon augusztusi dátum van. Ilyen esetben javasolnám, hogy a benyújtást követő 30 napon belül szavazzunk róla, ez sajnos nem felel meg a jogszabályi kritériumoknak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Véleménye szerint ezt tisztázni kellene, mert ez egy módosított szerződés szöveg.

 

Dr. Bács István képviselő: Nem a szerződés benyújtása számít, hanem a telepítési tanulmányterv.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Először szerződést mondtál.

 

Dr. Bács István képviselő: A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megkíséreljük ezt tisztázni, nagy változások azóta nem következtek be tartalmilag, kérem, aki tud erre, reagáljon.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Biztos vagyok benne, hogy 30 napon belül vagyunk, november 28-a volt a legutóbbi közgyűlés, most van 13-a és a legutóbbi közgyűlés előtt volt 1 héttel.

 

Dr. Bács István képviselő: Ezt októberben tárgyalták.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Hozzátenném, azóta változott és szerintem újból benyújtásra került, de amúgy ha 30 napnál régebbi, semmi akadályát nem látom, hogy a városban a torzó, ami jelenleg ott van, ezért ezt a kockázatot vállalnám. Amúgy pedig az előző ügyrendi hozzászólásodra reagálva, az európai országok parlamentjei közül a legtöbbnél úgy működik a szavazórendszer, hogy folyamatosan jelennek meg, hogy éppen hogy szavaz, tehát ennyit a nem demokratikusságról.

 

Dr. Bács István képviselő: Jogszabály azt mondja, hogy 30 napon belül kell róla szavazni. Ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy az Érdi Városfejlesztő Kft. munkatársait 15 nappal a munkaviszonyuk megszűnése előtt nyilatkoztatni kell. Ezek határidők ezek vannak, ez védi mind az önkormányzatot, védi a befektetőt, valamint egyébként az egész jogrendszert, az eljárás rendszere erre épül fel. Nem új jogszabály, 7 éve benne van a törvénybe, hogy 30 napon belül kell szavazni róla.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A törvény úgy fogalmaz, hogy a hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül. Az a kérdés, hogy ezt a második fordulós tárgyalást lehet-e úgy értelmezni, mint hiánytalant, hiszen akkor én vontam vissza, mégpedig azért, mert azt mondtam, hogy tárgyaljunk újra. A tanulmánytervet illetően úgy gondoltuk, nincs szükség változtatásra.

 

Dr. Bács István képviselő: Annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy a mostani előterjesztés és a 2 hónappal ezelőtti előterjesztés a tanulmányterv tekintetében az utolsó pontig ugyanaz, nincs közötte eltérés, tehát nem változott a tanulmányterv ugyanaz került elénk, mint 2 hónappal ezelőtt, és 2 hónap több mint 30 nap.


Dr. Feik Csaba jegyző: Jogilag természetesen igaz, ezzel nem lehet vitatkozni. Technikailag az a kérdés, hogy a jelenlegi tanulmányterv az a mostani jogszabályoknak megfelel-e, mert ha megfelel, akkor nyilván az lenne a megoldás, ha újra benyújtják, és a következő ülésen szavaz a közgyűlés.

 

Dr. Bács István képviselő: Egyszerűen be kell nyújtania újra, és szavazni róla.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mindenki érti szerintem, hogy mi a probléma. A dilemma az, hogy tartalmilag kiérlelt a dolog, tehát ezt már tovább módosítani nem kívánjuk, ez itt van, erről lehetett volna most szavazni. Van egy alaki fogyatékosság azt kockára tenni, hogy a főispánság ebben kivetnivalót találjon, tehát a közigazgatási zsűrin ne menjen túl, ezt a kockázatot futja-e a társaság, vagy annak az ódiumát, hogy azt mondjuk, hogy jogsértő módon jártunk el.

 

Dr. Bács István képviselő: Ez egy nagyon kényes téma, egyébként azt látjuk mindannyian, szerintem sejthető, hogy ez a következő választások egyik jelentős témája lesz, amelyik befolyásolni fogja a jelenlegi városvezetéssel szemben megfogalmazott kritikákat. Úgy érzem, hogy az előbb kimondta polgármester úr, hogy látja, hogy jogszabálysértő, ha ezt így megszavazzuk, jegyző úr ebbe megerősített, hogy ez tény. Szerintem nem ezen az egy hónapon fog múlni, hogy legalább a jogszabályoknak megfeleljen egy politikai döntés meghozatala, de hogy ha egy politikai döntés már a jogszabályok mezsgyéjén is elvérzik, akkor szerintem ott arról nincs is miről beszélni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mindenki szavazzon úgy, ahogy gondolja, hogy szavaznia kell természetesen. Hozzáteszem, ha az kerekedne felül, hogy az többséget kap és átmegy, a jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük, illetve a határozat mellékletébe tegyük be ezt a jegyzőkönyvi részt szó szerint, hogy az elhangzott aggály figyelembevételével hoztuk meg a döntést. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbre (Festal tömb) vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot elutasítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

321/2022. (XII. 13.) határozata

 

a Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbre  (Festal tömb) vonatkozó döntésről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbre (Festal tömb) vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem