Szűcs Gábor alpolgármester: Egy helyi vállalkozás új telephelyet kíván létesíteni, ami adóbevételt fog jelenteni majd a város számára, ha megépül. Azt gondolom, ez egy pozitív jelenség és arra kérem a közgyűlést, támogassa.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egy irodaházról van szó, úgy gondolom a környezetre problémát nem jelentő, kisebb kisalkatrészeket gyártó üzem létesülne, nincs szó vegyipari vonatkozásról, fémmegmunkálással foglalkoznak. A Sentimento Kft-ről van szó, amelyik ezen a területen hozna létre újabb termelési egységet. Mivel több kérdés, észrevétel, nem érkezett, felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot, a helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását a tanulmányterv alapján.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a határozat melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca és Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását.

Határidő:        határozat továbbítására azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

322/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a határozat melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca és Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását.

 

Határidő:        határozat továbbítására azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt telektömb helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a – határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

  1. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

323/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötéséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért az Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt telektömb helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a – határozat mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

 

  1. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem