Dr. Csőzik László polgármester: A Kormány lehetőséget biztosított arra, hogy a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntések meghozatalánál a polgármester a Közgyűlés jóvoltából átruházott hatáskörben gyorsabban léphessen, természetesen azzal, hogy a soron következő üléseken a vonatkozó szakbizottságot tájékoztatnia kell. Javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy főleg itt az ünnepi időszakban és január elején, amikor közigazgatási szünet van, hogyha a sors úgy hozná, akkor tudjak intézkedni. Ha nincs hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről szóló 485/2022. (XI. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt fenntartói feladatkört érintő ügyekben – a Közgyűléstől átruházott hatáskörben – eljárjon.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az e határozat szerinti átruházott hatáskörben meghozott döntéséről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

311/2022. (XII. 13.) határozata

 

a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő fenntartói feladatkört érintő ügyekben hatáskör átruházásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről szóló 485/2022. (XI. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt fenntartói feladatkört érintő ügyekben – a Közgyűléstől átruházott hatáskörben – eljárjon.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az e határozat szerinti átruházott hatáskörben meghozott döntéséről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztassa.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem