Dr. Csőzik László polgármester: Az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének 2024. december 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozik az előterjesztés.

 

Dr. Bács István képviselő: Ehhez a napirendhez is passzol, amit el szeretett volna mondani az előző esetében. Városunk annyira jó helyzetben van anyagilag, hogy a tagi kölcsön visszafizetési határidejét hosszabbítjuk, úgyhogy nem értem, miért kell egyébként a többi Kft-nket lenullázni, amelyik ráadásul eddig nem szorult tagi kölcsönre és nyereségesen működött. Ellenben szeretném megkérdezni polgármester urat – említette, hogy körülbelül 200 millió forint iparűzési adó befizetési kötelezettsége volt a városnak, nyilván ez a város pénzügyi helyzetét is érinti – mennyi iparűzési adó kompenzáció érkezett meg novemberig? Tudomásom szerint körülbelül 700 millió forint, de a pontos számot nem tudom. Kérem a tájékoztatást, hogy van-e nyitva REKI ablakunk, tehát van elbírálás alatt pályázat? Kaphatnánk információt arról, hogy Magyarország Kormánya mennyivel támogatta városunkat a lejárt számlák kifizetésére, főleg a 2021-es iparűzési adó visszafizetésre vagy kipótolására, mennyi volt pontosan az összeg?  

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nagy szerencsénkre támogatta a te mutyid nyomainak eltüntetését, gondolok itt a 70 millió forintos visszafizetési kötelezettségre. Egyébként felszólítottalak benneteket, hogy járuljatok a kasszához, ezt valamiért nem tettétek meg, válaszra sem méltattatok. Egyébként kaptunk HIPA kompenzációt, de csak részlegeset, tavaly is. Idén 631 millió forintot, ezek benne voltak a múlt közgyűlés anyagaiban és körülbelül 128 millió forint hiányzik a feltöltésekhez képest, tehát annyival vagyunk megrövidítve. Jövőre pedig 200 millió forint fölé fog megint menni a szolidaritási-adófizetési kötelezettsége a városnak. A REKI-ben idén 50 millió forintot kaptunk mindössze, és még nyitva van a pozíciónk az év végéig.

 

T. Mészáros András képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határidő meghosszabbítását, de már akkor is felmerült, hogy ennek a határidőnek a meghosszabbítása azt is jelenti, hogy majd 2024-ben is meghosszabbítjuk? Nincs egyfajta stratégiai elképzelés a tagi kölcsön felszámolására, mert a tagi kölcsön lényegében az önerő kérdése egy TAO-s pályázaton, amiből még korábban – 2012 végén, 2013 elején – megvásároltuk az Arénát, ahhoz pedig szükséges volt az önerő. Akkor az önkormányzat tudta ezt az önerőt biztosítani és a tagi kölcsönt technikai eszközzel biztosította, hogy a Kft. be tudja fizetni az önerőt. Ez ennek a következménye. 2024. december 31-ig akkor ráérnek, de azért a fennálló 2 év alatt el kéne gondolkodni, hogy mit csinálunk a későbbiekben. Az elmúlt években nullás volt a kamat, de most húzósabb lesz, ugrásszerűen fog növekedni ennek a tagi kölcsönnek a mértéke, tehát érdemes lenne egyfajta taktikát, stratégiát kidolgozni, hogy se a Sport Kft-nek, se az Önkormányzatnak ne kelljen olyan vádakkal szembenézni, hogy mástól elvonjuk, miközben meghosszabbítjuk a hitel időszakát és kitoljuk a visszafizetési kötelezettséget.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Lássuk be, ez nem könnyű döntés, nem is a döntésről beszélek, hanem nem könnyű kigondolni, mit csináljunk. Megeszem a kalapomat, ha erre vonatkozóan bármilyen tudással rendelkeztetek. A születése pillanatában lehetett tudni, hogy ennek a visszafizetése, csak valami csoda folytán lehetséges, tehát önmagában nem képes kitermelni a cég. Itt vagy egy kormányzati segítségnyújtásra van szükség, vagy valami olyan kreatív megoldásra, ami képes azt eltüntetni, de az, hogy a Kft. maga kitermeljen annyi nyereséget, amiből visszafizesse a tagi kölcsönt, véleményem szerintem kódolt, hogy erre nem képes. Ezt a labdát most tovább rúgjuk, mert nem tudunk mást tenni. Azt meg, hogy elengedjük a kölcsönt, annak az ódiumát ebben a helyzetben nem érdemes felvállalni, úgyhogy követjük az eseményeket, próbálunk lobbizni, de azt senki ne állítsa, hogy az elmúlt években már megvolt az a grandiózus megoldás, amivel ezt a kérdést kezeljük, mert a kezdet kezdetén lehetett látni, hogy ezt, majdhogynem lehetetlen visszafizetni.


Lengyel Péter képviselő: A második pontra, nem reagálok, mert polgármester úr elmondta, ügyvezető asszony pedig megerősítette ezt a reakciót. Bács István képviselőtársamnak szeretném elmondani, hogy való igaz, hogy a helyi iparűzési adóbevételek kapcsán, talán 2022-ben a kompenzációval és a növekménnyel együtt elérjük az utolsó békeév, azaz a 2019-es 2,8 milliárd forintos helyi iparűzési adóbevételt, valószínűleg ebben az évben meg is haladjuk. Egy apró tényre azonban szeretném felhívni mindenki a figyelmét, ami rendszeresen elkerüli a hozzászólásokban a fókuszt, hogy ez alatt az időszak alatt hivatalosan körülbelül 30%-os infláció következett be az országban. Nem tudom pontosan, kitől származik ez a közgazdaságtani, „adjatok nekem bármilyen növekményt, és bármikor elinflálom” tulajdonképpen ez történik most is. Valójában nem tudtunk előre lépni.

 

T. Mészáros András képviselő: Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy kár ezen vitatkozni, és ha van kalapod, akkor kezdjél hozzá, edd meg, mert pontosan tudtuk 2012-ben is, de 2013-ban is, hogy miért akarjuk így csinálni, és most is tudjuk, hogyan kellene ezt megoldani, de azt látjuk, hogy bármilyen javaslatunk van, soha még semmit nem fogadtatok el. Volt az energiaárakra kapcsolódóan is javaslatunk, volt az energia alap létrehozatalára is, és ami most vitát okozott, Simó Károly előterjesztése két ügyben a közbiztonság kérdésében, illetve hasonlóképpen az energia közösségek létrehozásában.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagikölcsön-szerződés módosítását az alábbiak szerint:

A tagi kölcsön, valamint annak járulékainak visszafizetési határideje: 2024. december 31.

A tagikölcsön-szerződés fenti módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjanak a tagikölcsön-szerződés módosításának elkészítéséről és aláírásáról.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal készült szerződésmódosítás aláírására.

Határidő:        2022. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

317/2022. (XII. 13.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. február 28. napján létrejött és 2014. november 27. napján módosított tagikölcsön-szerződés módosítását az alábbiak szerint:

 

A tagi kölcsön, valamint annak járulékainak visszafizetési határideje: 2024. december 31.

 

A tagikölcsön-szerződés fenti módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjanak a tagikölcsön-szerződés módosításának elkészítéséről és aláírásáról.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal készült szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő:        2022. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen