Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a rendeletalkotási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

TERVEZET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Hatályát veszti az Érd város 1999. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 21/2000. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd város 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 17/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

40/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Hatályát veszti az Érd város 1999. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 21/2000. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd város 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (IV.23.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 13/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 17/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

A rendeletalkotási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem