Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2022. augusztus 31-ei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. augusztus 31-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Lanku Ildikó, az Érd és Térsége Viziközmű Kft. ügyvezető igazgatója

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim, Tisztelt Közgyűlés! Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy hárman jelezték távollétüket, dr. Bács István képviselő, Tetlák Örs alpolgármester, illetve Demjén Attila képviselő. 15 fővel a Közgyűlés határozatképes. A napirendet azzal bocsátom szavazásra, hogy a második napirendet, a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” visszavonom. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„1.       Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester”    

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja a Közgyűlés 2022. augusztus 31-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

182/2022. (VIII. 31.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. augusztus 31-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2022. augusztus 31-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester     

 

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester       

 

 

 

Tovább...