NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

  1. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.) ázsiós tőkeemelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

     Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd, 2022. augusztus 29.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester