NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázata elbírálása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője

Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd tevékenységével összefüggő döntések

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője

 

 1. A szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működésével összefüggő döntés meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozatala

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi Sport Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetés lejárati idejének meghosszabbítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Folyószámlahitel-szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 1. Az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2022. december 09.

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester