NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Településrészi önkormányzat létrehozása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról

Meghívott:       az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

                                     az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

Előadó:             Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása

Előadó:             Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása

Előadó:              dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítása (dr. Szimicsku Róbert)

Előadó:             Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel

Előadó:              Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Előadó:              Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről

Előadó:              Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Érd, 2022. november 18.

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester