NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására (sürgős napirendként tervezett)

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd 095/11, és a 092/8 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonására

Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 helyrajzi számú Bagoly utcai ingatlanok hasznosításáról szóló pályázat kiírására (sürgős napirendként tervezett)

Előadó:    Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

13. Beszámoló a 2022. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:    dr. Csőzik László polgármester

 

14. Egyebek

 

 

Érd, 2022. október 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester